GreedisGoods » Business » Impatriate หรือ Impat คืออะไร? ต่างจาก Expat อย่างไร

Impatriate หรือ Impat คืออะไร? ต่างจาก Expat อย่างไร

by K. Pair
Impat คือ Impatriate การบริหารทรัพยากรมนุษย์

Impatriate หรือชื่อย่อ Impat คือ นโยบายกำลังคน ในการบริหารบรรษัทข้ามชาติ โดยจะเป็นการส่งผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทลูกในสาขาต่างประเทศเข้ามาบริหารบริษัทแม่ในประเทศแม่

ถ้าผู้อ่านท่านใดที่รู้จัก Expat อยู่แล้วจะเห็นว่า Impat หรือ Impatriate ก็คือนโยบายที่ตรงข้ามกับ Expat หรือ Expatriate ที่เป็นการส่งคนจากประเทศแม่ไปบริหารบริษัทสาขาในต่างประเทศ

สำหรับประโยชน์หลักของการใช้ Impat หรือ Impatriate คือความง่ายในการถ่ายทอดวิธีดำเนินงานในเชิงลึก

เนื่องจากการนำผู้บริหารจากบริษัทสาขาเข้ามาบริหารในบริษัทแม่ ผู้บริหารคนดังกล่าวจะได้เข้ามาเรียนรู้วิธีดำเนินงานจริงจากบริษัทแม่ (รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรจากบริษัทแม่) ในสภาพแวดล้อมจริง

ซึ่งเป็นวิธีที่เรียนรู้ได้ง่ายกว่า ลึกกว่าและเร็วกว่า กรณีที่ใช้การส่งคนจากบริษัทแม่ไปอบรมผู้บริหารในบริษัทลูกในระยะสั้นๆ (พูดง่ายๆคือเป็นวิธีที่เห็นภาพกว่า)

เหมือนกับการที่นักศึกษาไปฝึกงานเพื่อทำความเข้าใจกับสายงานที่นักศึกษากำลังเรียนอยู่ ที่จะทำให้เห็นว่าขั้นตอนการดำเนินงานจริงๆ เป็นอย่างไร


อย่างไรก็ตาม การใช้ผู้บริหารด้วยนโยบาย Impatriate จะมีข้อจำกัดและความเสี่ยงที่คล้ายกับกรณี Expat โดยหลักๆ จะมีอยู่ 2 ปัญหา คือ ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายและด้านความแตกต่างของวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายสูง

เนื่องจากบริษัทต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นด้วย ไม่ได้จ่ายเพียงแค่เงินเดือนของผู้บริหารคนดังกล่าวเพียงอย่างเดียว

ตัวอย่างเช่น ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ค่าใช้จ่ายของครอบครัว และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พัก เป็นต้น

อุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรม

จะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้บริหารจากนโยบาย Impat เป็นผู้บริหารที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันและใช้ภาษาที่ต่างกัน

ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดปัญหา Culture Shock ที่ทำให้ผู้บริหารคนดังกล่าวต้องกลับประเทศก่อนกำหนด ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายข้างต้นสูญเปล่า

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด