GreedisGoods » Business » Marketing » Inbound Marketing คืออะไร? Inbound Marketing ทำอย่างไร

Inbound Marketing คืออะไร? Inbound Marketing ทำอย่างไร

by K. Pair
Inbound Marketing คือ การตลาด

Inbound Marketing คือ การตลาดที่มุ่งเน้นการทำให้ลูกค้าเข้ามาหาแบรนด์เอง แทนที่จะเข้าไปหาลูกค้าแบบ Outbound Marketing (เหมือนกับการตลาดแบบ Pull Marketing นั่นเอง)

สำหรับที่มาของ Inbound Marketing เป็นผลมาจากการที่ Outbound Marketing ซึ่งเป็นการผลักสินค้าหาผู้บริโภคด้วยการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการยิงโฆษณาบนเว็บ บนทีวี การออกบูธ การทำ Email Marketing หรือโฆษณา Billboard ไม่ได้ผลดีอีกต่อไป

เนื่องจาก ในปัจจุบันเพราะผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป การยัดเยียดโฆษณาหรือสิ่งที่แบรนด์อยากพูดใส่ลูกค้าอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้ทำให้ลูกค้าเชื่อหรือรู้สึกอยากซื้ออีกต่อไป กลับกันการกระทำดังกล่าวทำให้ลูกค้าจำนวนไม่น้อยรู้สึกรำคาญ (และรู้สีกเลี่ยนกับแบรนด์ดังกล่าว)

ตัวอย่างที่ใกล้เคียงประเด็นนี้ที่สุด ขอยกตัวอย่างเป็นห้างสรรพสินค้า 2 แห่งที่ชอบเปิดโฆษณาสินค้าบางอย่างซ้ำๆ วนไปวนมา ให้คนที่เดินเลือกซื้อสินค้าฟัง

 คำถามคือ นั่นทำให้คุณอยากซื้อสินค้านั้นมากขึ้นบ้างไหม ?

นอกจากนี้ ผลพลอยได้จากการใช้ Inbound Marketing แทน Outbound Marketing คือค่าใช้จ่ายในการโฆษณาลดลง (หรือไม่มี)


Inbound Marketing ทำอย่างไร ?

อย่างที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่า Inbound Marketing คือ การทำให้ลูกค้าเข้ามาหาแบรนด์

ทำให้เครื่องมือที่สำคัญของ Inbound Marketing ก็คือ Content  ที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาหาแบรนด์เอง

ตัวอย่างเช่น บริษัทรับทำบัญชีบางบริษัทที่เขียน Content เกี่ยวกับบัญชีลง Website ของบริษัท (หรือช่องทางอื่นๆ)

เมื่อลูกค้าหรือผู้ที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบัญชีค้นหาเกี่ยวกับปัญหาด้านบัญชีดังกล่าว ลูกค้าก็จะพบกับ Content ดังกล่าว และรับรู้ว่ามีบริษัทให้บริการด้านบัญชีบริษัทนี้อยู่

ส่งผลให้ลูกค้าคนดังกล่าวอาจจะเลือกใช้บริการบริษัทบัญชีนี้หรือเก็บบริษัทนี้ไว้เป็นตัวเลือก หรืออย่างน้อยที่สุดก็คือการรับรู้ว่ามีบริษัทนี้อยู่

อย่างไรก็ตาม ช่องทางในการ Content ดังกล่าวก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงบน Website เท่านั้น แต่สามารถทำได้ทั้ง Facebook Line Instagram YouTube หรือทาง Social Media อื่นๆ

แต่มีเงื่อนไขคือ จะต้องเป็นช่องทางที่กลุ่มลูกค้าของคุณจะเข้ามาเจอ Content ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด