GreedisGoods » Economics » ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ คือ อะไร?

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ คือ อะไร?

by K. Pair
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ คือ Income Elasticity of Demand คือ

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ คือ อัตราเปรียบเทียบระดับความต้องการสินค้า (Demand) เมื่อระดับรายได้ของผู้บริโภค (Income) เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่แสดงให้เห็นว่า คนจะซื้อสินค้ามากขึ้นหรือน้อยลงแค่ไหน (Demand) ถ้าหากลูกค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นลดลง

สำหรับใครที่พอจะเข้าใจเกี่ยวกับ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand) อยู่แล้วจะเห็นว่า ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Income Elasticity of Demand) ก็จะเหมือนกับ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ รูปแบบอื่น ๆ

ต่างกันเพียงแค่ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์ (Demand) ที่ถูกนำมาใช้เปรียบเทียบ และสำหรับ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ คือ ระดับรายได้ของผู้บริโภค หรือ Income นั่นเอง

โดยตัวเลข ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ มักจะนำไปใช้วิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจ ร่วมกับตัวเลขทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เนื่องจาก ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ คือ ตัวแลขที่สะท้อนกำลังซื้อที่แท้จริงของผู้บริโภค เนื่องจากเป็นตัวเลขจากรายได้และความอยากซื้อสินค้าที่ระดับรายได้นั้น ๆ ของผู้บริโภค

คำนวณ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ คำนวณได้จากสูตรด้านล่าง

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ หรือ Ey = เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของความต้องการซื้อ ÷ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของรายได้

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของความต้องการซื้อ = (ความต้องการซื้อใหม่ – ความต้องการซื้อเก่า) x 100

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของรายได้ = (รายได้ใหม่ – รายได้เก่า) x 100

สมมติว่า สินค้า T มีปริมาณความต้องการซื้อ (Demand) อยู่ที่ 10000 ชิ้นที่ระดับรายได้ 1000 (Income) แต่ถ้าหากว่าระดับรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 1200 ปริมาณความต้องการซื้อ จะเปลี่ยนเป็น 20000

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของความต้องการซื้อ =  20000 – 10000 = 10000

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของความต้องการซื้อ = 10000 ÷ 10000 x 100

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของความต้องการซื้อ =  100%

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของรายได้ = 1200 – 1000 = 200

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของรายได้ = 200 ÷ 100 x 100

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของรายได้ = 20%

ดังนั้น ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ หรือ Ey = 100 ÷ 20

Ey = 5%

สรุปได้ว่า ถ้าหากระดับรายได้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 1% ความต้องการซื้อจะเพิ่มขึ้น 5% หรือ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ ของสินค้า B คือ 5%

โดยผลลัพธ์ของ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ สามารถแปลผลได้ 5 กรณีเช่นเดียวกับ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์รูปแบบอื่น

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด