Home Economics Inferior Goods คือ อะไร? (สินค้าด้อยคุณภาพ)

Inferior Goods คือ อะไร? (สินค้าด้อยคุณภาพ)

by greedisgoods
Inferior Goods คือ สินค้าด้อยคุณภาพ เศรษฐศาสตร์ คือ

Inferior Goods คือ อะไร? มาทำความรู้จักกับ Inferior Goods หรือ สินค้าด้อยคุณภาพ ในทางเศรษฐศาสตร์

Inferior Goods คือ สินค้าประเภทหนึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ ที่ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการซื้อ (Demand) กับ รายได้ของผู้บริโภค (Income) จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม

ถ้าผู้บริโภคมีรายได้สูงขึ้น (Income) ปริมาณการซื้อสินค้า (Demand) ของ Inferior Goods จะลดลง

และถ้าหากผู้บริโภคมีรายได้ลดลง (Income) ปริมาณการซื้อสินค้า (Demand) ของ Inferior Goods จะเพิ่มขึ้น

หรือพูดให้เข้าใจง่ายกว่านั้น Inferior Goods คือ สินค้าที่คนจะซื้อเยอะขึ้นเมื่อไม่ค่อยมีเงินหรือรายได้ลดลง

Inferior Goods ในภาษาไทยจะเรียกว่า สินค้าด้อยคุณภาพ

กราฟ Inferior Goods

กราฟ Inferior Goods แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้ (Income) และปริมาณความต้องการซื้อสินค้า (Demand)

Inferior Goods กราฟ Inferior Goods คือ

หมายเหตุ: ถึงหลายคนจะรู้อยู่แล้ว แต่ต้องบอกก่อนว่าทุกเส้นเป็นเส้นตรงนะครับ :)

จากกราฟจะเห็นว่า ถ้าระดับรายได้ของผู้บริโภค (Income) เพิ่มขึ้นจากจุด I1 ไปเป็น I2 ระดับความต้องการสินค้า (Demand) จะลดลงจาก D2 เหลือ D1

และจะเห็นว่า เส้นอุปสงค์ (เส้นสีแดง) จะลาดเอียงจากซ้ายไปขวา (มีค่าความชันเป็นลบ)

Inferior Goods มีอะไรบ้าง

มาถึงตรงนี้ หลายคนอาจตั้งคำถามว่า Inferior Goods มีอะไรบ้าง ลองมาดูตัวอย่างสินค้าที่คนจะซื้อมากขึ้นเมื่อรายได้ลดลง

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เมื่อมีรายได้ลดลงหรือเงินเหลือน้อยลง เชื่อว่ามีหลายคนที่หันไปบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแทนอาหารมื้อแพง ๆ ทำให้ปริมาณความต้องการซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น

TV ขาวดำ (สมัยก่อนที่ TV สียังเป็นเรื่องใหม่) ถ้าหากว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มที่รายได้จะลดลง ผู้บริโภคก็จะหันไปซื้อ TV ขาวดำแทน TV สี ทำให้ปริมาณความต้องการของ TV ขาวดำลดลง


นอกจากนี้ ถ้าสังเกตจะพบว่า Inferior Goods หรือ สินค้าด้อยคุณภาพ จะขัดกับพื้นฐานของสินค้าทั่วไป ที่เมื่อผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคก็จะยิ่งอยากซื้อสินค้านั้น ๆ มากขึ้น

สำหรับสินค้าทั่วไปที่ว่า ในทางเศรษฐศาสตร์จะเรียกว่า Normal Goods หรือ สินค้าปกติ สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Normal Goods ในทางเศรษฐศาสตร์ได้ที่ – bit.ly/2ItSeNM

บทความที่เกี่ยวข้อง