Home » เศรษฐกิจ » สหรัฐว่างงานเพิ่ม 3.17 ล้านคน ในสัปดาห์ที่ 7 รวม 33.47 ล้าน

สหรัฐว่างงานเพิ่ม 3.17 ล้านคน ในสัปดาห์ที่ 7 รวม 33.47 ล้าน

by K. Pairoj
สหรัฐว่างงานเพิ่มขึ้น 3.17 ล้านคน Initial Jobless Claim สัปดาห์ที่ 7

กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาประกาศจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงาน (Weekly Jobless Claim) สัปดาห์ที่ 7 เพิ่มขึ้นอีก 3.169 ล้านคน

Weekly Initial Jobless Claims สัปดาห์ที่ 7 มีผู้ขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นอีก 3.169 ล้านคน สูงกว่าคาดการณ์เล็กน้อย ซึ่งคาดการณ์เอาไว้ที่ 3.05 ล้านคน ส่งผลให้ในสัปดาห์ที่ 7 จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงาน (Initial Jobless Claims) มียอดรวมของผู้ขอสวัสดิการว่างงานทั้งหมด 33.47 ล้านคน

ตัวเลขผู้ว่างงานที่ยื่นขอสวัสดิการทั้งหมด 33.47 ล้านคน คิดเป็นประมาณ 15% ของจำนวนแรงงานของประเทศสหรัฐฯ (US Labor Force) และเป็นตัวเลขจำนวนผู้ว่างงานที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา

Weekly Jobless Claims ในช่วงที่ผ่านมา

ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐอเมริการายสัปดาห์ (Weekly Initial Jobless Claims) ตั้งแต่สัปดาห์แรกวันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบันในสัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2563 จำนวน 3.28 ล้านคน (คาดการณ์ 1.5 ล้านคน)

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 2 เมษายน 2563 จำนวน 6.6 ล้านคน (คาดการณ์ 5.25 ล้านคน)

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 9 เมษายน 2563 จำนวน 6.61 ล้านคน (คาดการณ์ 5.5 ล้านคน)

สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 16 เมษายน 2563 จำนวน 5.24 ล้านคน (คาดการณ์ 5.1 ล้านคน)

สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 23 เมษายน 2563 จำนวน 4.43 ล้านคน (คาดการณ์ 4.5 ล้านคน)

สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 30 เมษายน 2563 จำนวน 3.84 ล้านคน (คาดการณ์ 3.5 ล้านคน)

สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3.169 ล้านคน (คาดการณ์ 3.05 ล้านคน)

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขการว่างงานที่สูงกว่าคาดการณ์ แต่ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงาน (Weekly Initial Jobless Claims) ในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดที่มีจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงสุดที่ 6.61 ล้านคน

สำหรับใครที่ต้องการติดตาม Weekly Initial Jobless Claims หรือ จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐอเมริกา คือตัวเลขที่จะประกาศออกมาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 19.30 ตามเวลาไทย โดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกา

บทความที่เกี่ยวข้อง