GreedisGoods » International Business » International Strategy คืออะไร? (กลยุทธ์ข้ามชาติ)

International Strategy คืออะไร? (กลยุทธ์ข้ามชาติ)

by Kris Piroj
International Strategy คือ กลยุทธ์ข้ามชาติ กลยุทธ์ความเป็นสากล

International Strategy คือ กลยุทธ์ข้ามชาติที่บริษัทแม่จะเป็นผู้ควบคุมบริษัทสาขาในทุกประเทศด้วยมาตรฐานเดียวกัน ตามแนวคิดการบริหารบรรษัทข้ามชาติแบบ Ethnocentric โดยบริษัทลูกจะมีหน้าที่เพียงแค่ผลิตสินค้า ทำการตลาด และบริการหลังการขายเท่านั้น

โดยกลยุทธ์ข้ามชาติแบบ International Strategy จะนิยมใช้สำหรับสินค้าหรือบริการที่มีมาตรฐานเดียวกันและเหมือนกันทั่วโลกทำให้ไม่จำเป็นต้องปรับสินค้าให้เข้ากับแต่ละท้องถิ่น และในธุรกิจที่ต้องเก็บความลับทางการค้าที่สำคัญซึ่งบริษัทไม่สามารถถ่ายทอดความรู้หรือให้กับบริษัทลูกได้

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เห็นได้ชัดเจนที่มีกลยุทธ์ในลักษณะ International Strategy ก็คือสิ่งที่ใกล้ตัวใครหลายคนอย่าง iPhone และ iPad โดย Apple นั่นเอง

ข้อดีของ International Strategy ก็คือข้อเสียในตัว เนื่องจากแนวคิดการบริหารบริษัทข้ามชาติแบบ Ethnocentric และการเน้นขายสินค้าที่เหมือนกันหมดทั่วโลกเพราะเน้นความเป็นสากล ทำให้สินค้าไม่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้เหมือนกับกลยุทธ์แบบ Multidomestic Strategy และ Regional Strategy

อย่างไรก็ตาม ข้อเสียดังกล่าวก็ไม่ได้สำคัญกับสินค้าที่ไม่ได้ต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน เพราะเป็นสินค้าที่มีประโยชน์แบบเดียวกันทั่วโลกอย่าง สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลาย ๆ ชนิด


วิธีดำเนินงานของ International Strategy

อย่างที่บอกว่า International Strategy คือ กลยุทธ์ที่เน้นความเป็นสากลที่ผลิตภัณฑ์ทั่วโลกทั้งหมดเหมือนกัน ทำให้โดยทั่วไปบริษัทที่ใช้กลยุทธ์แบบ International Strategy มีวิธีการดำเนินงานในแต่ละส่วนของห่วงโซ่คุณค่าหรือ Value Chain ดังนี้ 

กิจกรรมสนับสนุนของ Value Chain (Support Activities) และกิจกรรมหลักของ Value Chain (Primary Activities) ในส่วน Upstream จะถูกควบคุมโดยบริษัทแม่ ซึ่งประกอบด้วย

  1. Inbound Logistics (โลจิสติกส์ขาเข้า)
  2. Operations (การผลิตหรือการดำเนินงาน)
  3. Outbound Logistics (โลจิสติกส์ขาออก)
  4. Procurement (การจัดซื้อ)
  5. Technology Development (การวิจัยและพัฒนา)
  6. Human Resource Management (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
  7. Firm Infrastructure (กิจกรรมพื้นฐานขององค์กร)

ส่วนบริษัทลูกจะจัดการได้เพียงกิจกรรมหลัก (Primary Activites) ในส่วนของ Downstream ซึ่งประกอบด้วย

  1. Marketing and Sales (การตลาดและการขาย)
  2. Services (การให้บริการ)

อย่างไรก็ตาม แม้จะบอกว่าบริษัทลูกสามารถจัดการเรื่องเหล่านี้ได้ แต่ถ้าหากเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องสำคัญก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทแม่ก่อนอยู่ดี

จะเห็นว่าทั้งหมดที่บริษัทแม่จะควบคุมบริษัทสาขาทั่วโลกตามวิธีการดำเนินงานแบบ International Strategy คือ เรื่องเกี่ยวกับการผลิตและเรื่องขององค์กรนั่นเอง หรือพูดง่ายให้เข้าใจง่าย ๆ คือบริษัทแม่ควบคุมทุกอย่างยกเว้นการายและบริการหลังการขาย

บริษัทลูกในแต่ละประเทศตามกลยุทธ์บริหารธุรกิจระหว่างประเทศแบบ International Strategy จะมีหน้าที่เพียงแค่ผลิตตามที่สั่ง เพื่อนำสินค้าไปวางขาย และทำการตลาดเท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด