GreedisGoods » Marketing » Internet Penetration คืออะไร? สำคัญอย่างไรกับธุรกิจข้ามชาติ

Internet Penetration คืออะไร? สำคัญอย่างไรกับธุรกิจข้ามชาติ

by Kris Piroj
Internet Penetration คือ อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

Internet Penetration คือ อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ของแต่ละประเทศ เป็นตัวเลขทางสถิติที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไร เพราะบอกแค่ว่าประเทศนั้น อย่างเช่น ประเทศไทยคนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากแค่ไหน แต่จริงๆ แล้ว Internet Penetration ค่อนข้างสำคัญหรือเป็นเรื่องที่ควรรู้สำหรับการทำธุรกิจข้ามชาติ ที่ต้องการเข้าไปทำธุรกิจในต่างประเทศ

ในระดับที่ควรเป็นปัจจัยแรก ๆ ที่ควรมีอยู่ใน การวิเคราะห์ PEST Analysis ในส่วนของ Technology สำหรับธุรกิจที่กำลังตัดสินใจเข้าไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

เพราะในปัจจุบัน Internet เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับธุรกิจ ซึ่งคำว่ามีบทบาทในที่นี้ก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของการยิงโฆษณาบน Facebook YouTube หรือบนเว็บไซต์

มาดูกันว่าทำไมควรศึกษาเกี่ยวกับ Internet Penetration ของประเทศที่เข้าไปลงทุน!!

สำหรับผลกระทบของ Internet Penetration หรือ อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ของประชากร ในส่วนแรกคือผลกระทบต่อองค์ประกอบของการตลาดทั้ง 4 ส่วน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ Marketing Mix 4Ps

Product

ในกรณีที่ประชากรเข้าถึง Internet เป็นส่วนใหญ่ ในหลายธุรกิจแทนที่จะต้องโทรคุยเพื่อติดต่อ Support ในกรณีที่สินค้าหรือบริการมีปัญหา ก็จะสามารถใช้ช่องทาง Internet แทนได้

ไม่ว่าจะเป็น Chat Bot หรือใช้คนตอบก็ตาม ซึ่งต้นทุนค่อนข้างที่จะต่ำกว่ากันอย่างสิ้นเชิง และไม่จำเป็นต้องเสียเวลาตอบปัญหาง่าย ๆ ที่เจอบ่อย ๆ

Promotion

สำหรับ Promotion หรือ การส่งเสริมการตลาด น่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะเดาได้ง่ายที่สุด ถ้าหากพูดถึง Internet Penetration

ในกรณีที่ประเทศที่เข้าไปลงทุนเป็นประเทศมี อัตราการการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่สูง หรือ Internet Penetration สูง ธุรกิจก็จะสามารถเลือกใช้ช่องทางการนำเสนอสินค้าผ่าน Internet ได้

แต่ในทางกลับกัน ถ้าประเทศดังกล่าวมี อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่ต่ำ ธุรกิจก็จะเป็นที่จะต้องหาช่องทางอื่นมาใช้ทดแทน

Place

Place หรือ ช่องทางการจัดจำหน่าย จะได้รับผลจาก Internet Penetration อย่างมากในกรณีที่สินค้าของคุณเป็นสินค้าที่ลูกค้าสามารถสั่งออนไลน์ได้

อย่างเช่น อุปกรณ์ไอที เสื้อผ้า เครื่องประดับ และสินค้าขนาดเล็กไปจนถึงสินค้าขนาดปานกลาง

ในสังคมที่มีอินเตอร์เน็ตเข้าถึงมาก ๆ สินค้าบางอย่างแทบจะไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน

การดำเนินงาน

นอกจาก อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต (Internet Penetration) จะส่งผลกับด้านการตลาด แต่จริง ๆ แล้ว Internet Penetration ไม่ได้มีผลแค่เรื่องของการตลาด แต่มีผลไปถึงเรื่องการดำเนินงานและเรื่องของ Labor Skill ด้วย

อย่างเช่น การใช้ Software ช่วยในการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท

ถึงแม้ว่า จะไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีโดยตรง แต่ก็เถียงไม่ได้ว่า Internet อยู่คู่กับ Technology มาโดยตลอด มีความเป็นไปได้น้อยมาก ๆ ที่ผู้ที่ใช้ Internet จะไม่เคยชินกับเทคโนโลยี

ในกรณีที่คนเหล่านั้นจะใช้เทคโนโลยีของบริษัทไม่เป็นจริง ๆ แต่ยังไงคนเหล่านี้ก็ยังพอมีพื้นฐานให้สอนได้

พูดง่าย ๆ คือ ยิ่งถ้าธุรกิจของคุณมีการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีมากแค่ไหน คุณยิ่งต้องการคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นมากแค่นั้น ซึ่งการเข้าถึงเตอร์เน็ตของแต่ละประเทศ ก็ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถชี้วัดได้คร่าว ๆ ว่า เทคโนโลยีของประเทศนี้อยู่ในระดับไหน

ต้นทุน

จะเห็นว่าทุกหัวข้อที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าหากมี Internet ก็คือ การที่ต้นทุนลดลง

  • Product ต้นทุนในการจ้างพนักงานบริการหลังการขาย
  • Promotion ต้นทุนในการโฆษณา (ต่ำกว่าและยิงได้ตรงกลุ่มมากกว่า)
  • Place ต้นทุนหน้าร้าน
  • การดำเนินงาน ความสามารถของพนักงานในการใช้เทคโนโลยี ที่มาจากความเคยชิน

บทความที่เกี่ยวข้อง