GreedisGoods » Marketing » Internet Penetration คืออะไร? สำคัญอย่างไรกับธุรกิจข้ามชาติ

Internet Penetration คืออะไร? สำคัญอย่างไรกับธุรกิจข้ามชาติ

by Kris Piroj
Internet Penetration คือ อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

Internet Penetration คืออะไร?

Internet Penetration คือ อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของแต่ละประเทศหรือของประชากรในพื้นที่หนึ่ง เป็นตัวเลขที่บ่งชี้ว่าประชากรในพื้นที่ดังกล่าวเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากน้อยแค่ไหน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความพร้อมในการเข้าไปดำเนินธุรกิจบางประเภท

ตัวเลข Internet Penetration ที่สูงแสดงถึงการที่ประชากรส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสามารถใช้บริการและทรัพยากรออนไลน์ต่าง ๆ ได้ ในขณะที่ Internet Penetration ที่ต่ำสะท้อนการที่ประชากรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตได้

Internet Penetration เป็นตัวเลขทางสถิติที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไร เพราะเป็นอัตราส่วนที่บอกเพียงแค่ว่าประเทศนั้นหรือพื้นที่นั้นประชากรเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากน้อยแค่ไหน แต่ในบางธุรกิจเป็นเมตริกสำคัญในการวัดก้าวหน้าทางดิจิทัลและเทคโนโลยีภายในสังคม ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเข้าไปดำเนินธุรกิจบางประเภท อย่างเช่น บริการสตรีมมิ่ง เกม ซอฟต์แวร์ ตลอดจน Cloud Computing และบริการอื่น ๆ ในภาคธุรกิจ

ทำให้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PEST Analysis และ PESTEL Analysis ในส่วนของปัจจัยเทคโนโลยี (Technology) มักจะมี Internet Penetration หรือ อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต เข้ามาเป็นลำดับต้น ๆ โดยเฉพาะกับธุรกิจที่กำลังตัดสินใจเข้าไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว การวิเคราะห์การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตแล้วในยุคปัจจุบัน อาจครอบคลุมไปถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของประชากรด้วย เช่น ชั่วโมงในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวัน ราคา ความเคยชิย และความง่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต ควบคู่ไปกับตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของ Internet Penetration

Internet Penetration ในทางการตลาด

ทั้งนี้ ในแง่ของผลกระทบของ Internet Penetration ต่อองค์ประกอบทางการตลาดของธุรกิจ การเข้าถึงถึงอินเตอร์เน็ตของประชากรจะเกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 4Ps) ทั้ง 4 ส่วน ดังนี้:

Product ในกรณีที่ประชากรสามารถเข้าถึง Internet ได้เป็นส่วนใหญ่ ในหลายธุรกิจแทนที่จะต้องโทรคุยเพื่อติดต่อให้การช่วยเหลือเมื่อสินค้าหรือบริการมีปัญหา ก็จะสามารถใช้ช่องทาง Internet แทนได้ ไม่ว่าจะเป็น Chat Bot หรือใช้คนตอบก็ล้วนแต่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า และไม่จำเป็นต้องเสียเวลาตอบปัญหาที่พบบ่อย

Promotion จะเกี่ยวข้องกับการใช้ Internet เพื่อเลือกใช้ช่องทางการนำเสนอสินค้าสู่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น การโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต การใช้โซเชียลมีเดีย และการใช้ KOLs แต่ในทางกลับกัน หากประเทศดังกล่าวมีอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่ต่ำธุรกิจก็จะเป็นที่จะต้องหาช่องทางอื่นมาใช้ทดแทน

Place จะได้รับผลจาก Internet Penetration อย่างมากในกรณีที่สินค้าของคุณเป็นสินค้าที่ลูกค้าสามารถสั่งออนไลน์ได้ อย่างเช่น อุปกรณ์ไอที เสื้อผ้า เครื่องประดับ และสินค้าขนาดเล็กไปจนถึงสินค้าขนาดปานกลาง เนื่องจาก ในสังคมที่มีอัตรา Internet Penetration สูง สินค้าบางประเภทแทบจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีหน้าร้าน

Price เมื่อการใช้ Internet Penetration ช่วยให้ต้นทุนของธุรกิจลดลงได้ ก็จะทำให้ธุรกิจสามารถตั้งราคาที่สามารถแข่งขันได้มากขึ้น หรือมีสัดส่วนกำไรที่สูงขึ้นจากการขายสินค้า

ตัวเลข Internet Penetration กับการดำเนินงาน

Internet Penetration นอกจากจะส่งผลกับด้านการตลาดแล้ว Internet Penetration ยังมีผลไปถึงการดำเนินงานของธุรกิจ และเรื่องของ Labor Skill อีกด้วย เพราะในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดสำหรับการสื่อสารและการเชื่อมต่อกับทั้งลูกค้าและในการทำงานของธุรกิจเอง

แม้ว่า ความสามารถในการใช้ Internet จะไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีโดยตรง แต่ Internet Penetration ก็ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถชี้วัดได้ในเบื้องต้นว่าเทคโนโลยีของประเทศนี้อยู่ในระดับใด

จากการที่ Internet อยู่คู่กับเทคโนโลยีมาโดยตลอด และมีความเป็นไปได้น้อยมากที่ผู้ที่ใช้ Internet จะไม่เคยชินกับเทคโนโลยี และในกรณีที่คนเหล่านั้นใช้เทคโนโลยีของบริษัทไม่เป็นจริง ๆ ก็ยังพอมีพื้นฐานให้สอนได้

กล่าวคือ เป็นเรื่องปกติที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตช่วยส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐานให้กับประชากร ซึ่งช่วยให้บุคคลมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในแง่ของแรงงานในประเทศที่เข้าไปลงทุน นอกจากนั้น ผู้บริโภคที่คุ้นเคยกับอินเตอร์เน็ตอยู่แล้วก็จะมีแนวโน้มที่จะพร้อมมากกว่าสำหรับบริการของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด