สินค้าคงคลัง คือ อะไร ? (Inventory)

สินค้าคงคลัง คือ Inventory สินค้าคงเหลือ

Inventory หรือ สินค้าคงคลัง คือ อะไร ? มีประโยชน์และข้อเสียอย่างไรบ้าง


Inventory หรือ สินค้าคงคลัง คือ สินค้าที่ถูกเก็บไว้หลังจากผลิตเสร็จเรียบร้อย เพื่อรอนำสินค้านั้นไปวางขาย อาจจะเก็บไว้วันเดียวหรือเก็บไว้ 10 ปี ก็ถือเป็นสินค้าคงคลัง

โดย Inventory หรือ สินค้าคงคลัง อาจรวมไปถึงวัตถุดิบคงคลังที่ซื้อมาเก็บไว้รอการผลิตสินค้าต่อไป

ในทางบัญชีถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภาพคล่องต่ำ เพราะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ช้า


ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง

มีสินค้าพร้อมขาย


ประโยชน์หลักของสินค้าคงคลัง คือ ทำให้เมื่อลูกค้าต้องการซื้อเรามีสินค้าขายให้ลูกค้าทันที ทำให้ลูกค้าไม่หนีไปหาผู้ขายรายอื่น

รวมถึง ไม่มีปัญหากับการสั่งซื้อครั้งละมากๆ จากลูกค้า เพราะเรามีสินค้าคงคลังอยู่

มีวัตถุดิบพร้อมผลิต

อย่างที่บอกว่าสินค้าคงคลังในที่นี้รวมไปถึง วัตถุดิบคงคลัง ที่มีไว้เตรียมผลิตสินค้าได้ทันที เมื่อมีความต้องการสินค้านั้นๆ


ปัญหาที่เกิดจากสินค้าคงคลัง

ปัญหาใหญ่ของสินค้าคงคลัง คือ ต้นทุนในการเก็บรักษา ซึ่งมาในหลายรูปแบบ

ใช้พื้นที่ในการเก็บสินค้า

เสียโอกาสในการใช้พื้นที่เก็บรักษาสินค้านั้นไปทำอย่างอื่น ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า อาจจะมาจากการที่ต้องเก็บรักษาสินค้าไว้ในคลังที่เช่า ซึ่งค่าเช่าก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆ จนกว่าจะขายสินค้านั้นออก หรือนำไปผลิตต่อ

นอกจากนี้ สินค้าบางประเภท วัตถุดิบบางประเภท ต้องเก็บรักษาไว้ในพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ เช่นสินค้าที่ต้องเย็น ซึ่งแน่นอนว่ามีต้นทุนที่มากกว่าในกรณีปกติ

สินค้าตกรุ่น

เก็บไว้นานเกินไปจนขายไม่ออกเพราะตกรุ่น ถึงขายได้แต่ก็ขายราคาเดิมไม่ได้ เพราะตกรุ่นไปแล้ว ทำให้ต้องจำใจขายขาดทุน


การลดสินค้าคงคลัง

ตัวอย่างวิธีการลดสินค้าคงคลังที่เห็นได้บ่อยๆ เมื่อพูดถึงการลดสินค้าคงคลัง

การลดแลกแจกแถม หรือ Sales Promotion

Sales Promotion หรือ การลด แลก แจก แถม เป็นวิธีการลดสินค้าคงคลังที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด โดยเฉพาะสินค้าที่ตกรุ่นเร็วๆ อย่างสินค้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ เพราะถ้าหากว่าไม่รีบขายออกไปอาจจะไม่ใช่แค่ราคาตก แต่อาจจะขายไม่ได้อีกเลยก็ได้


การวางแผนพยากรณ์ความต้องการสินค้า

ใช้การพยากรณ์ต่างๆ เพื่อหาแนวโน้มของยอดขายจากข้อมูลในอดีต เพื่อประมาณกำลังการผลิตในอนาคต เพื่อที่จะกำหนดจำนวนสินค้าที่ผลิตออกมาให้มากเกินไปจนมีสินค้าเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก หรือน้อยเกินไปจนไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

การใช้ระบบ Just In Time 

ระบบ Just In Time คือ การผลิตแบบทันเวลาพอดี จะไม่ผลิตสินค้าเป็นจำนวนมากไว้รอขาย แต่จะผลิตสินค้าตามที่ต้องขาย รวมทั้งไม่สั่งวัตถุดิบมาเก็บไว้ ทำให้ไม่มีสินค้าคงคลังและวัตถุดิบคงคลัง


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →