GreedisGoods » Marketing » KOL คืออะไร? Key Opinion Leader สำคัญกับการตลาดอย่างไร

KOL คืออะไร? Key Opinion Leader สำคัญกับการตลาดอย่างไร

by Kris Piroj
KOL คือ Key Opinion Leader ผู้นำทางความคิด ทางการตลาด KOL Marketing คือ

KOL คืออะไร?

KOL คือ Key Opinion Leader หรือผู้นำทางความคิด ที่มีผู้ติดตามจากความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะทางหรือในอุตสาหกรรมหนึ่ง ทำให้ความคิดเห็นของ KOL มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อผู้ติดตามและผู้ที่สนใจในสาขาหรือเรื่องเฉพาะทางนั้น

โดย KOL สามารถพบได้ในทุกอุตสาหกรรม ตัวอย่างของ KOL ที่พบได้ในแต่ละสายงาน อย่างเช่น นักข่าวหรือนักรีวิวในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี แพทย์และนักวิจัยในอุตสาหกรรมสุขภาพ หรือเทรนเนอร์ในอุตสาหกรรมฟิตเนส เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้ที่เป็น KOL อาจเป็นได้ทั้งผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริง หรืออาจจะดูเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ติดตามเชื่อแบบนั้นก็ได้

อย่างไรก็ตาม Key Opinion Leader จะแตกต่างจาก Influencer ในส่วนของวิธีการทำให้ลูกค้าสนใจและซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน โดย Influencer จะทำให้ผู้ที่ติดตามอยากใช้สินค้าตาม เพราะว่าชอบในคอนเทนต์หรือไลฟ์สไตล์ที่นำเสนอ อธิบายให้เห็นภาพกว่านั้นก็คือ “การที่เห็นเขาคนนั้นใช้แล้วอยากใช้บ้าง”

ในขณะที่ KOL คือการที่ผู้ติดตามซื้อตามเพราะเหตุผลที่ Key Opinion Leader ให้เหตุผล ซึ่งเป็นเหตุผลที่มาจากความสามารถและความเชี่ยวชาญของพวกเขาเหล่านั้น อย่างเช่น รุ่นนี้คุ้ม รุ่นนี้ดีกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นอื่น เป็นต้น

KOL Marketing สำคัญอย่างไร?

ความน่าเชื่อถือ: การที่ KOL มักจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพของตน ทำให้ความคิดเห็นและคำแนะนำของ KOL มีน้ำหนักมากกว่าแก่ผู้ติดตาม อะไรที่แนะนำโดย KOL จึงเป็นสิ่งที่สามารถช่วยสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์

ดูน่าเชื่อถือกว่าโฆษณาดั้งเดิม: การแนะนำโดย KOL ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญถูกมองว่าเป็นคำแนะนำที่ดูจริงมากกว่าการโฆษณาแบบดั้งเดิม เนื่องจาก KOL เป็นผู้ที่ผู้ติดตามของพวกเขาไว้วางใจพวกเขา

การเข้าถึงที่ถูกกลุ่มเป้าหมาย: KOL มักจะมีผู้ติดตามจำนวนมากบนโซเชียลมีเดียหรือในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความสนใจตรงกับ KOL อยู่แล้ว ดังนั้นถ้าหากนักการตลาดต้องการกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะทาง การใช้ KOL ในการส่งข้อความของแบรนด์สามารถช่วยส่งข้อความได้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าการใช้ Influencer ที่เป็นการสื่อสารในวงกว้าง

ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการโฆษณาในวงกว้างแบบดั้งเดิม: โดยส่วนใหญ่การใช้ KOL สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่ารูปแบบการโฆษณาแบบดั้งเดิม เนื่องจากพวกเขาอาจเต็มใจที่จะทำงานร่วมกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์เพื่อแลกกับการเปิดเผยหรือผลประโยชน์อื่น ๆ แทนที่จะใช้เงินจำนวนมาก

ข้อจำกัดของ KOL Marketing

ควบคุมไม่ได้ตามที่ต้องการ: แบรนด์อาจควบคุมข้อความหรือเนื้อหาที่ต้องการได้น้อยลงเมื่อทำงานร่วมกับ KOL เมื่อเทียบการโฆษณาแบบดั้งเดิมในลักษณะของ Paid Media เนื่องจาก KOL มีความเป็นอิสระจากแบรนด์

ข้อควรระวังเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย: ในบางประเทศมีการควบคุมการใช้ KOL ในบางอุตสาหกรรมหรือในบางสินค้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน เพื่อที่จะไม่นำไปสู่ปัญหาของทั้งสองฝ่าย

การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จหรือคำที่ทำให้เข้าใจผิด: ในกรณีที่ KOL มีการสื่อสารผิดพลาดด้วยการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จหรือโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อาจทำลายชื่อเสียงของแบรนด์หรือนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายได้

ค่าใช้จ่าย: KOL บางรายอาจเรียกเก็บค่าโฆษณาเป็นจำนวนมากหรือมีข้อตกลงบางอย่างซึ่งอาจไม่คุ้มทุนสำหรับบางแบรนด์

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด