GreedisGoods » Economics » Law of Diminishing Returns คืออะไร?

Law of Diminishing Returns คืออะไร?

by Kris Piroj
Law of Diminishing Returns คือ กฎผลตอบแทนลดน้อยถอยลง คือ เศรษฐศาสตร์ กฎการลดน้อยถอยลง

มาดูกันว่าแนวคิดของ Law of Diminishing Returns คืออะไร? มาทำความรู้จักกับ กฎผลตอบแทนลดน้อยถอยลง หรือ กฎการลดน้อยถอยลง ที่ยิ่งลงทุนผลิตมากขึ้นผลผลิตกลับยิ่งลดลง

Law of Diminishing Returns คือ กฎผลตอบแทนลดน้อยถอยลง หรือ กฎการลดน้อยถอยลง เป็นแนวคิดที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้ผลิตเพิ่มปัจจัยการผลิตผันแปรจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเพิ่มปัจจัยการผลิตผันแปรจนถึงจุดหนึ่งจะไม่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่จะลดลงอย่างต่อเนื่องแทน

อธิบายให้ง่ายกว่านั้น กฎผลตอบแทนลดน้อยถอยลง (Law of Diminishing Returns) คือการที่ยิ่งเพิ่มปัจจัยการผลิตเกินจำเป็น กลับทำให้ผลตอบแทนลดน้อยถอยลงแทนที่จะเพิ่มขึ้นตามการลงทุน

ตามปกติแล้วการเพิ่มทรัพยากรในส่วนของปัจจัยการผลิตผันแปรเข้าไปในการผลิตจะทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เหมือนกับการใช้คน 2 คนช่วยกันพิมพ์รายงานกลุ่มแทนที่จะพิมพ์ทั้งหมดคนเดียว และจะยิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีคนที่ 3 และ 4 เข้ามาช่วยเพิ่มขึ้น

กฎผลตอบแทนลดน้อยถอยลง หรือ Law of Diminishing Returns คือ กฎที่จะพูดถึงการเพิ่มต้นทุนผันแปรที่มากเกินจำเป็น ในที่นี้อาจเป็นคนที่ 5 – 10 ที่เข้ามาช่วย แน่นอนว่าการมาของอีก 6 คนทำให้งานพิมพ์เสร็จเร็วขึ้น แต่ต้นทุนที่เกิดขึ้นคือการที่งานไม่สอดคล้องกันเพราะมาจาก 10 คนรวมกัน

สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือแม้ว่างานพิมพ์จะเสร็จเร็วขึ้นกว่าเดิม 10 เท่า แต่กลับต้องใช้เวลาที่เหลือไปกับการเรียบเรียงภาษาเขียนของแต่ละคนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กลายเป็นว่าโดยรวมใช้เวลามากกว่าเดิม


ตัวอย่าง Law of Diminishing Returns

ถ้าหากยังไม่เห็นภาพว่า Law of Diminishing Returns หรือ กฎผลตอบแทนลดน้อยถอยลง ทำงานอย่างไรลองดูตัวอย่างจากตารางด้านล่างประกอบ

สมมติว่า ข้อมูลในตัวอย่างตาราง Law of Diminishing Returns คือการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) เป็นที่ดิน 10 ไร่ และต้นทุนผันแปร (Variable Cost) เป็นแรงงานที่เป็นผู้เพาะปลูก

Law of Diminishing Returns ตัวอย่าง กฎการลดน้อยถอยลง ของผลตอบแทน
ตัวอย่าง การผลิตที่ผลผลิตลดลงตาม กฎผลตอบแทนลดน้อยถอยลง หรือ Law of Diminishing Returns

จากตารางเมื่อเพิ่มแรงงานเข้าไปเรื่อย ๆ จะยิ่งทำให้ผลผลิตที่ได้จากการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเพิ่มแรงงานคนที่ 6 เข้ามา หรือจุดที่ผลิตได้ 17 หน่วย (17 ครั้งแรก)

อย่างไรก็ตาม เมื่อเพิ่มปัจจัยการผลิตผันแปรเข้ามาอีก ซึ่งในที่นี้คือการเพิ่มคนงานคนที่ 7 เข้ามาผลผลิตที่ได้ก็ไม่เพิ่มขึ้นอีกต่อไป และเมื่อเพิ่มแรงงานคนที่ 8 และ 9 เข้ามา ผลผลิตที่ได้ก็กลับกลายเป็นว่าลดลงอย่างต่อเนื่อง

อะไรทำให้ ผลตอบแทนลดน้อยถอยลง

ทุกงานต้องการจำนวนต้นทุนผันแปรที่เหมาะสม สิ่งที่นำไปสู่การลดน้อยถอยลงของผลตอบแทน ตามกฎผลตอบแทนลดน้อยถอยลงหรือ Law of Diminishing Returns คือต้นทุนผันแปรที่มากเกินความจำเป็นของงาน

จากตัวอย่าง ตามปกติเมื่อมีปัจจัยการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นหรือมีแรงงานที่มากขึ้นการผลิตก็จะยิ่งทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เทียบได้กับมีคนช่วยมากขึ้น อย่างที่เกิดขึ้นในตารางตัวอย่าง Law of Diminishing Returns จะเห็นว่ายิ่งเพิ่มแรงงานเข้ามา (จนถึง 6 คน) ยิ่งทำให้งานที่ได้เพิ่มขึ้น

แต่เมื่อเพิ่มปริมาณแรงงานไปถึง 7 คนซึ่งเป็นจุดที่มากเกินความจำเป็น (สำหรับสวนขนาด 8 ไร่) จะทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่เพิ่มขึ้นและยิ่งลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเพิ่มแรงงานเข้ามา โดยเหตุผลที่ทำให้คนงานที่มากเกินไปนำไปสู่ กฎผลตอบแทนลดน้อยถอย (Law of Diminishing Returns) ที่ทำให้ผลผลิตลดน้อยลง เกิดขึ้นได้จาก

1) กำลังผลิตสูงสุดที่เกิดขึ้นได้จากต้นทุนคงที่ (ที่ดิน 10 ไร่) ไม่สามารถมากไปกว่านี้ได้แล้ว ในที่นี้คือไม่สามารถผลิตได้มากไปกว่า 17 หน่วย

2) มีงานให้ทำสำหรับแรงงานเพียง 6 คน เมื่องานมีอยู่อย่างจำกัดแม้ว่าแรงงานจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้อีกแล้ว (เว้นแต่จะมีที่ดินแปลงใหม่เพิ่มเข้ามา) ในขณะที่ยิ่งจ้างคนเพิ่มยิ่งทำให้ต้นทุนจากแรงงานเพิ่มขึ้น

3) ปัญหาการเกี่ยงกันทำงาน หรือ แบ่งงานกันมากเกินจำเป็น ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนงานน้อยเกินไป จนกลายเป็นว่าทำงานได้ช้าลงกว่าเดิม

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด