Home Business Letter of Credit หรือ LC คือ อะไร? (การชำระเงินแบบ L/C)

Letter of Credit หรือ LC คือ อะไร? (การชำระเงินแบบ L/C)

by greedisgoods
Letter of Credit คือ LC การชำระเงิน

L/C หรือ Letter of Credit คือ อะไร ? ทำความรู้จักกับวิธีการชำระเงินแบบ Letter of Credit

LC คือ ชื่อย่อของ Letter of Credit โดย Letter of Credit  คือ วิธีการชำระเงิน รูปแบบหนึ่งของ การค้าระหว่างประเทศที่มีธนาคารเป็นตัวกลาง

โดย Letter of Credit หรือ LC จะออกโดยธนาคาร ตามคำขอเปิด L/C ของผู้ซื้อ (หรือผู้นำเข้า) ซึ่งเรียกว่า Applicant


ใน Letter of Credit หรือ L/C จะเรียกผู้นำเข้าและผู้ส่งออกตามนี้:

เอกสาร Letter of Credit จะไม่เรียกผู้นำเข้าและส่งออกว่า Exporter หรือ Importer แต่จะใช้คำที่ต่างออกไป ได้แก่

ผู้เปิด L/C หรือ ผู้ซื้อ หรือ ผู้นำเข้า (Importer) จะเรียกว่า Applicant ส่วนธนาคารที่ Applicant ไปขอเปิด L/C จะเรียกว่า Issuing Bank

ผู้ขาย หรือ ผู้รับผลประโยชน์ (รับเงิน) หรือ ผู้ส่งออก (Exporter) จะเรียกว่า Beneficiary ส่วนธนาคารฝั่งผู้รับผลประโยชน์ หรือ Beneficiary จะเรียกว่า Advising Bank


Letter of Credit แบ่งเป็น 2 ประเภท

Letter of Credit หรือ L/C แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ Irrevocable L/C และ Revocable L/C

Irrevocable L/C

Irrevocable L/C คือ L/C แบบที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ (ซึ่งจะแบ่งเป็นชนิดย่อย ๆ ได้อีกหลายแบบ)

ในกรณีที่ผู้เปิด L/C หรือผู้ซื้อ (Applicant) ต้องการจะแก้ไข L/C ต้องให้ผู้ขาย (Beneficiary) ยินยอมให้แก้ไขก่อน

Revocable L/C

Revocable L/C คือ L/C แบบที่สามารถเพิกถอนได้

ในกรณีที่ผู้เปิด L/C หรือผู้ซื้อ (Applicant) สามารถยกเลิก หรือ แก้ไข L/C ได้โดยไม่ต้องขอให้ผู้ขาย (Beneficiary) ยินยอม


ภาพขั้นตอนของ Letter of Credit (L/C)

Letter of Credit คือ ขั้นตอน LC คือ

ขั้นตอนของ Letter of Credit

จากภาพตัวอย่าง จะเห็นว่าขั้นตอนการทำงานของ LC หรือ Letter of Credit จะมีอยู่คร่าวๆ 9 ขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ ดังนี้

1. หลังจากตกลงเงื่อนไขในการซื้อขายกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผู้นำเข้า (Applicant) จะติดต่อธนาคาร (Issuing Bank) เพื่อยื่นขอ เปิด L/C

2. Issuing Bank จะติดต่อกับธนาคารของผู้ส่งออก (Advising Bank) เพื่อเปิด L/C

3. Advising Bank แจ้ง L/C กับผู้ส่งออก (Beneficiary)

4. ผู้ส่งออกทำการส่งสินค้าตามที่ตกลงไปให้ผู้นำเข้า

ตอนนี้ผู้ส่งออกจะมี Shipping Documents ครบ (เพื่อนำไปให้ธนาคารต่อไปในขั้นที่ 5.)

5. ผู้ส่งออกส่ง Shipping Documents ให้ Advising Bank

6. Advising Bank ส่ง Shipping Documents ให้ Issuing Bank

7. Issuing Bank จ่ายเงินให้ Advising Bank

และ Advising Bank จ่ายเงินให้กับผู้ส่งออกอีกที

8. ผู้นำเข้า (หรือผู้ซื้อ) จ่ายเงินให้ Issuing Bank เพื่อรับ Shipping Documents

9. นำ Shipping Documents ไปดำเนินการในขั้นตอนการรับของ (หรือที่เรียกว่าการออกของ)


 

บทความที่เกี่ยวข้อง