GreedisGoods » Economics » LCR หรือ Liquidity Coverage Ratio คืออะไร?

LCR หรือ Liquidity Coverage Ratio คืออะไร?

by Kris Piroj
Liquidity Coverage Ratio คือ LCR คือ อัตราส่วนคุ้มครองสภาพคล่อง ธนาคารพาณิชย์

LCR คืออะไร?

LCR หรือ Liquidity Coverage Ratio คือ หลักเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสถาบันการเงินของธนาคารกลาง (Central Bank) โดย Liquidity Coverage Ratio (LCR) มีไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง อย่างเช่น วิกฤตการเงิน

กล่าวคือ LCR หรือ Liquidity Coverage Ratio เป็นกฎที่ธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์กันเงินฝากเอาไว้ส่วนหนึ่งเผื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพคล่องที่รุนแรง

โดยทั่วไปก็คือกรณีของการ Bank Run ที่ผู้ฝากเงินต่างตื่นตระหนกและแห่มากดเงินจนธนาคารไม่มีเงินพอให้กด ซึ่งนำไปสู่การล้มละลายของธนาคารพาณิชย์ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นวงกว้างสู่ระบบเศรษฐกิจ

เมื่อสภาพคล่อง (Liquidity) ที่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินเกิดปัญหา หรือในอีกความหมายหนึ่งคือเมื่อคุณไปธนาคารเพื่อถอนเงินแล้วธนาคารไม่มีเงินให้ถอน คุณก็ย่อมกังวลว่าเงินที่ฝากไว้จะหายไปเพราะธนาคารน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่าง (จึงทำให้ไม่สามารถถอนเงินได้)

และแน่นอนว่าเมื่อข่าวกระจายออกไปจนถึงผู้ฝากเงินคนอื่น ๆ จำนวนผู้ฝากที่ตื่นตระหนกจนท้ายที่สุดแห่กันมาถอนเงินที่ธนาคารก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น (เพราะคิดว่ารีบมาถอน อย่างน้อยก็น่าจะได้อะไรกลับไปบ้าง) จนท้ายที่สุดเมื่อธนาคารขาดสภาพคล่องก็จะไปสู่การล้มละลายในที่สุด

จากกรณีตัวอย่าง แท้จริงแล้วธนาคารไม่มีเงินจ่ายจริงหรือไม่? คำตอบคือไม่ เพียงแต่สินทรัพย์เหล่านั้นของธนาคารถูกนำไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพื่อหาผลตอบแทนมาจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝาก และเพื่อเป็นกำไรของธนาคาร ไม่ว่าจะลงทุนในหุ้น อสังหาริมทรัพย์ หรือการปล่อยกู้ก็ตาม

ปัญหาของการนำเงินไปลงทุนคือการที่สินทรัพย์เหล่านี้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการเปลี่ยนให้เป็นเงินสด และแทบจะไม่สามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินได้ทันทีที่ผู้ฝากต้องการถอนโดยไม่ยอมขายขาดทุน

เพื่อป้องกันปัญหาในลักษณะดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) และธนาคารกลาง (Central Bank) ของประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกจึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการ Liquidity Coverage Ratio (LCR) หรือมาตราการที่มีลักษณะเดียวกันในชื่ออื่น เพื่อรับมือกับปัญหาสภาพคล่องดังกล่าวให้ได้ในระยะแรกของวิกฤต

โดยในปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นอัตราส่วนกับประมาณการไหลออกของกระแสเงินสดสุทธิใน 30 วัน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60% และเพิ่ม 10% ต่อปี จนครบ 100% ในปี 2563

เป้าหมายของ Liquidity Coverage Ratio

สำหรับเป้าหมายในเบื้องต้นของเกณฑ์ Liquidity Coverage Ratio หรือ LCR ที่ถูกธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ คือ การทำให้สถาบันการเงินมีสภาพคล่อง (มีเงิน) เพียงพอที่จะรับมือกับความผันผวนในช่วงวิกฤตบางอย่างได้ประมาณ 30 วัน

โดยสถาบันการเงินจะต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่

  • อัตราส่วน LCR
  • ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งสิ้น
  • ประมาณการไหลออกของกระแสเงินสดสุทธิใน 30 วัน

พร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับข้อมูล LCR และการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์บนเว็บไซต์ของธนาคารพาณิชย์ทุก 6 เดือน

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในตลาดสามารถเห็นได้ว่าธนาคารและสถาบันการเงินมีสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage ratio : LCR) อยู่ในระดับเท่าไหร่ รวมถึงรับรู้ข้อมูลที่มีนัยยะสำคัญ

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด