GreedisGoods » Investment » Long กับ Short คืออะไร? ต่างกันอย่างไร (การลงทุน)

Long กับ Short คืออะไร? ต่างกันอย่างไร (การลงทุน)

by Kris Piroj
Long กับ Short คือ Long หุ้น Short หุ้น Future TFEX

Long กับ Short คือ Position หรือสถานะคำสั่งที่จะใช้กับการเทรดสัญญาที่เป็นลักษณะการซื้อขายล่วงหน้าต่าง ๆ อย่างเช่น TFEX, Options, Future, Forex และในการลงทุนอื่น ๆ ที่มีกลไกในลักษณะเดียวกัน

โดยความหมายของ Long กับ Short อย่างง่าย มีความหมายดังนี้:

  • Long คือ ซื้อถูกขายแพง (เหมือนการเก็งกำไรทั่วไป)
  • Short คือ การยืมไปขายแพง แล้วซื้อมาคืนในราคาถูก (ทำกำไรจากส่วนต่าง)

Long Position

Long เป็นเหมือนการซื้อ (Buy) ที่เป็นการซื้อถูก เพื่อขายให้ได้ในราคาแพงในอนาคต

สมมติว่า นาย A คาดว่าราคาน้ำมัน Brent Crude จะเพิ่มขึ้นในอนาคตไม่เกิน 6 เดือน จากราคา 78 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาเรลในวันนี้

นาย A จึงไปเปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Future Contract) 1 สัญญา สมมติว่ามูลค่าต่อสัญญา คือ 78,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 1,000 บาเรลต่อสัญญา ระยะเวลาส่งมอบของสัญญาคือ 6 เดือน โดยสาเหตุที่ต้องเปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ Oil Future ก็เพราะนาย A ไม่สามารถซื้อน้ำมันดิบได้เองโดยตรง

เมื่อเวลาผ่านไป 6 เดือนราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจริงตามคาดการณ์ เป็น 90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาเรล

นาย A ก็จะปิด Position Long ดังกล่าว ที่เปรียบเสมือนกับการขายน้ำมันที่ซื้อมาในราคา 78 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาเรล (รวม 78,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ไปในราคา 90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาเรล (รวม 90,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

ทำให้ A จะได้กำไรจากส่วนต่าง 12,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ยังไม่หักต้นทุนจากค่าธรรมเนียมการซื้อขาย)


Short Position

Short เป็นเหมือนการขาย (Sell) ที่เป็นการขายก่อน (โดยยืมมาขายทำกำไร) แล้วซื้อมาคืนทีหลัง

สมมติว่า นาย B คาดการณ์ว่าราคาทองจะลดลงใน 6 เดือน จากปัจจุบันราคา 18,000 บาท ต่อทองน้ำหนัก 1 บาท

นาย B จึงยืมทอง 1 บาทจากนาย E โดยจะจ่ายค่าตอบแทนให้นาย E เป็นเงิน 1,800 บาท และจะคืนทองคำให้นาย E ในอีก 6 เดือนข้างหน้าทันที (ไม่มีว่ายังไงก็ต้องคืน)

จากนั้นนาย B นำทองคำ 1 บาทที่ยืมมาขายทันทีในราคาตลาด ทำให้ได้เงินมา 18,000 บาท

6 เดือนผ่านไป ราคาทองตกหนักไปตามคาดการณ์ เหลือบาทละ 9,000 บาท

นาย B ซื้อทอง 1 บาทเป็นเงิน 9,000 บาท แล้วนำไปคืนนาย E นาย B จะได้กำไรทั้งหมด 7,200 บาท (18,000 – 9,000 – 1,800)

มาถึงตรงนี้อาจสงสัยว่าทำไม E ใจดีให้ยืมทอง เก็บไว้ขายเองไม่ดีกว่าหรือ? คำตอบคือนาย E เองก็ได้ผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมฟรี 1,800 บาท ในขณะที่ได้ใช้ประโยชน์ทองคำดีกว่าเก็บไว้เฉย ๆ

นอกจากนี้ มุมมองของนาย E อาจคาดว่าราคาทองคำอาจไม่เคลื่อนไหวตลอด 6 เดือนก็ได้ และคาดว่าอีก 6 ดีราคาขึ้นแน่ ตอนนั้นค่อยขายก็ได้ (แบบในตัวอย่างของการ Long)

บทความที่เกี่ยวข้อง