การตลาด 4P คือ อะไร ? (Marketing Mix)

4P คือ ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix

ส่วนประสมทางการตลาด หรือ Marketing Mix 4P คือ อะไร ? สำคัญอย่างไรกับนักการตลาด ?


Marketing Mix หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Marketing Mix 4P คือ Concept พื้นฐานของการตลาด ภาษาไทยเรียกว่า ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย P ทั้ง 4 ตัวเป็นที่มาของชื่อ 4Ps

โดยที่มาของ 4P คือ ชื่อย่อของ Product Price Promotion และ Place

Product คือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
Price คือ การตั้งราคาสินค้า
Promotion คือ การส่งเสริมการตลาด และการสื่อสารทางการตลาด
Place คือ ช่องทางในการจัดจำหน่าย

Product Price Promotion Place
ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย


ซึ่งสิ่งที่สำคัญของ P ทั้ง 4 ตัวของ 4P คือ การที่ทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกันและสามารถต้องสามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย (Target) ที่ของแบรนด์ได้


Product

Product คือ ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งรวมไปถึง Packaging ของสินค้า

ผลิตภัณฑ์จะต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเรา ผลิตภัณฑ์จะถูกแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ

ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (Tangible) คือ สินค้าทั่วไป (goods) ที่สามารถจับต้องได้ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า

ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible) คือ บริการ (service) ประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ ไอเดีย และอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น บริการนวดแผนไทย เกม บริการล้างรถ

ในส่วนของ Product จะไม่ได้พูดถึงแค่ว่า Product นั้น ๆ ทำอะไรได้ แล้วจบแค่นั้น แต่จะรวมไปถึง

คุณภาพของสินค้า (Quality) ไม่ว่าจะเป็นความทนทาน ใช้งานได้ตามที่โฆษณา ความสามารถบางอย่างที่เหนือกว่าสินค้าอื่น คุณภาพที่เหมาะสมกับราคา

บรรจุภัณฑ์ (Packaging) หน้าตาของบรรจุภัณฑ์ หีบห่อของสินค้า รวมไปถึงการบรรจุสินค้าลงในแพคเกจในจำนวนที่เหมาะสม เช่น คอนแทคเลนส์รายวันจะมีแบบแพคใส่กล่อง 30 ชิ้นขาย เพราะลูกค้าอาจจะต้องใช้ทั้งเดือน

ความแตกต่าง (Differentiate) สิ่งที่ไม่เหมือนกับสินค้าประเภทเดียวกันของเจ้าอื่น

นอกจากนี้สินค้าชนิดเดียวกันยังสามารถสร้างความหลากหลายให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มของเราได้ด้วย ตัวอย่างง่าย ๆ ที่เห็นกันบ่อย ๆ คือ แชมพูสูตรเดียวกันที่มีหลายขนาดหลายราคา เลย์ที่รสเดียวกันมีหลายขนาด


Price

Price คือ ราคาของ Product เกี่ยวกับการตั้งราคา

การตั้งราคาเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง “คุณค่าที่ได้รับจากสินค้ากับราคา” ในการตัดสินใจซื้อ และในบางครั้งราคาก็เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้สินค้าได้ด้วย

เช่น สินค้าฟุ่มเฟือยราคาแพงที่คนนิยมซื้อมาเพื่อหน้าตาทางสังคม การตั้งราคาแพงก็จะตอบสนองลูกค้ากลุ่มนี้ได้

การกำหนดราคาควรกำหนดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเรา บางครั้งการตั้งราคาต่ำหรือลดราคาก็ไม่ได้ส่งผลดีเสมอไป

เช่น ถ้าเราวางผลิตภัณฑ์เป็นของฟุ่มเฟือยมีไว้โชว์คนอื่น แต่เราตั้งราคาถูกเกินไป (รวมทั้งจัดโปรโมชั่นลดราคาบ่อย ๆ) คนเหล่านั้นก็จะไม่อยากซื้อ

การตั้งราคาจึงควรตั้งให้เหมาะสมกับระดับของผลิตภัณฑ์ที่วางไว้ด้วย (วางตำแหน่งเป็นของหรูก็ควรตั้งให้แพงหน่อย)


Promotion

Promotion คือ การส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ

คนมักเข้าใจว่า Promotion เป็นแค่การ ลด แลก แจก แถม

แต่จริงๆแล้ว Promotion จะรวมไปถึงการสื่อสารทางการตลาดต่างๆด้วย เช่น โฆษณา Billboard การออกบูธ การลงโฆษณาบนเว็บไซต์ การเป็นสปอนเซอร์กิจกรรมต่างๆ

สรุปง่ายๆ Promotion คือ การส่งเสริมการขาย การทำให้ขาย Product ได้มากขึ้นนั่นเอง ซึ่งจะใช้กลยุทธ์อะไรก็ตามแต่จะคิดได้

อย่างไรก็ตาม วิธีส่งเสริมการขายก็ควรจะจัดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะใช้วิธีลดแลกแจกแถมได้ ไม่ใช่ทุกอย่างจะโฆษณาสินค้าผ่าน Internet ได้เสมอไป


Place

Place คือ ช่องทางการจัดจำหน่าย (หรือช่องทางการให้บริการ) รวมไปถึงการกระจายสินค้าเพื่อให้สินค้าถึงมือผู้บริโภค

Place นอกจากจะเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย ทำเล สถานที่จัดจำหน่ายแล้ว Place ยังรวมไปถึงกิจกรรม Supply Chain และ Logistics เช่น การจัดการสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า และ การขนส่งสินค้า

ซึ่งการตอบสนองลูกค้าในส่วนของ Place จะเกี่ยวกับ:

ความถูกต้องของสินค้าและการให้บริการ ซื้อสินค้า A ต้องได้สินค้า A ไม่ใช่ได้อะไรมาก็ไม่รู้

ความสะดวกผู้ซื้อ การมีสินค้าวางพร้อมรอให้ลูกค้าซื้อ อยากซื้อก็มีให้ซื้อ ในส่วนนี้อาจส่งผลให้ลูกค้าหนีไปใช้สินค้าทดแทนแล้วใช้สินค้าทดแทนไปในที่สุด

การทำให้สินค้ากระจายไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง เลือกว่าจะขายสินค้าเราที่ไหน จึงจะเหมาะกับกลุ่มลูกค้า

สรุปแล้ว Place จะเป็นกิจกรรม Logistics และ Supply Chain ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี่จะมีส่วนช่วยในการขายสินค้า (ที่นอกเหนือจาก Promotion) เป็นการทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าของเรา


นอกจาก ะมีส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4P หรือ Marketing Mix 4Ps แล้ว แนวคิดของ Marketing Mix ยังถูกนำไปต่อยอดในอีกหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น


Marketing Mix 7P ที่มักจะใช้กับธุรกิจบริการ

Marketing Mix 4C ที่มาแทน Marketing Mix 4P ด้วยมุมของลูกค้า

Marketing Mix 8P ที่เพิ่ม P เข้ามาอีก 4 P


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →