GreedisGoods » Business » Marketing » หลัก 6C คืออะไร? ทำไมจึงสำคัญกับ Online Marketing

หลัก 6C คืออะไร? ทำไมจึงสำคัญกับ Online Marketing

by K. Pair
6C คือ หลักการทำการตลาดออนไลน์ 6C คือ Online Marketing

6C คือ หลักในการทำ Online Marketing ที่เป็นหลักการที่ครอบคลุมตั้งแต่ การออกแบบเว็บไซต์ การทำการตลาดออนไลน์ การทำร้านค้าออนไลน์ ไปจนถึง Content Marketing แล้วแต่จะประยุกต์ใช้ โดย 6C ประกอบด้วย

Content (เนื้อหา)
Community (การสร้างชุมชนออนไลน์ขึ้นมา)
Commerce (หน้าร้าน)
Customization (การปรับปรุงให้เหมาะสม)
Communication (ช่องทางในการติดต่อ)
Convenience (ความสะดวก)

จากหลัก 6C ทั้ง 6 จะเห็นว่าความสำคัญของหลัก 6C คือ การสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับลูกค้า (User Experience) ซึ่งประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานของลูกค้าถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากกับการขายสินค้าให้ผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะเว็บไซต์ก็คือหน้าร้านนั่นเอง


Content

Content คือ ข้อมูลของเว็บไซต์ที่ดี ซึ่งในส่วนของ Content ที่ดีก็จะครอบคลุมอะไรก็ตามที่ทำให้ Website มี Content ที่ดี เช่น

ข้อมูลที่ถูกต้อง
ข้อมูลทันสมัย มีการ update ให้เป็นปัจจุบัน
เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ

Community

Community คือ การสร้างชุมชนออนไลน์ขึ้นมาสำหรับลูกค้า เช่น Webboard เพื่อให้สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่าง Webboard ของผู้ใช้ ZenFone ของ Asus

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน Webboard หรือการ Community อาจจะไม่จำเป็นกับสินค้าหลาย ๆ อย่างอีกแล้ว เพราะลูกค้ามีช่องทางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับสินค้าของเราอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Pantip Facebook และ Twitter

ดังนั้น ในปัจจุบันอาจจะสร้างเป็น Facebook fanpage ก็ได้ เพราะลูกค้ามีอะไรก็มักจะมา Comment แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเองใต้โพสแต่ละโพสอยู่แล้ว

Commerce

Commerce คือ การทำหน้าร้านที่สะดวกกับลูกค้า เช่น การทำหน้าร้านบนเว็บไซต์เป็น Catalogue ที่บอกข้อมูลลูกค้าชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดสินค้า ภาพที่ชัดเจนสวยงาม ราคา หรือจำนวนสินค้าที่เหลืออยู่

ในกรณีที่เป็นการทำ Online Marketing หรือการทำโฆษณาต่าง ๆ ก็ควรจะมี Link ของสินค้าทิ้งไว้ให้ลูกค้าสนใจ ไม่ใช่โฆษณาแล้วลูกค้าต้องมานั่งหาสินค้าเอาเอง (ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะไม่หา กลายเป็นว่าเสียลูกค้าที่สนใจไปง่าย ๆ)

Customization

Customization คือ การปรับปรุง (Custom) เว็บไซต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของ Website หรือของร้าน

ซึ่งผู้ที่ทำ Content Marketing หรือ ร้านค้าออนไลน์ ก็มีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าเพื่อปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

Communication

Communication คือ การมีช่องทางในการติดต่อกับลูกค้า ที่ลูกค้าสามารถติดต่อกลับมาที่ร้านค้าได้ แต่ไม่ได้จำกัดว่าช่องทางในที่นี้จะต้องเป็นแค่ช่องทาง Online เท่านั้น โดยช่องทางในการติดต่อที่ว่าอาจจะเป็นทางโทรศัพท์ก็ได้

Convenience

Convenience คือ การสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน (หรือลูกค้าของเรานั่นเอง)

เช่น ความสะดวกในการเข้าถึง ชื่อเว็บไซต์ที่จำง่ายไม่สับสน ความซับซ้อนที่ต่ำไม่ต้องทำความเข้าใจมากก็สามารถใช้งานหน้าเว็บหรือหน้าร้านได้ และ ความสะดวกในการชำระเงิน เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด