GreedisGoods » Marketing » กลยุทธ์การตลาด 8P คืออะไร? (Marketing Mix 8Ps)

กลยุทธ์การตลาด 8P คืออะไร? (Marketing Mix 8Ps)

by Kris Piroj
8P คือ Marketing Mix 8P ส่วนประสมทางการตลาด 8P

กลยุทธ์การตลาด 8P คืออะไร?

กลยุทธ์การตลาด 8P คือ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 8 (Marketing Mix 8P) ซึ่งถูกต่อยอดมาจาก Marketing Mix 4Ps โดยส่วนประสมทางการตลาดอีก 4 ตัวที่ถูกเพิ่มเข้ามาในกลยุทธ์การตลาด 8P ได้แก่ Public Relationship, Packaging, Personal, และ Power

โดย P แต่ละตัวในกลยุทธ์การตลาด 8P (Marketing Mix 8Ps) มีความหมาย ดังนี้:

  • Product คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  • Price คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับราคา
  • Place คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดจำหน่าย
  • Promotion คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
  • Public Relations คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
  • Packaging คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
  • Personal คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับพนักงานขาย
  • Power คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับการใช้พลัง (อำนาจ)

จะเห็นว่า 4P แรกก็คือ ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix 4Ps) ที่คุ้นเคยกันดี ซึ่งเราจะไม่อธิบายในบทความนี้ โดยในบทความนี้เราจะอธิบาย P อีก 4 ตัวที่เพิ่มเข้ามาเป็น 8 P

Public Relations

Public Relations คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การให้ข่าวสาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ เพราะในปัจจุบันลูกค้ามักจะค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง ทำให้การที่มีแต่ข่าวที่ดีปรากฏอยู่เต็มหน้าค้นหาของ Google หรือถูกพูดถึงในด้านดีย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่า

ตัวอย่างเช่น ถ้าหากมี Agency รายหนึ่งมีแต่ข่าวหรือชื่อเสียงเกี่ยวกับลอกผลงานเต็มไปหมด ก็ยากที่จะไว้ใจ Agency รายดังกล่าวให้เข้ามาดูแลภาพลักษณ์ของแบรนด์

นอกจากนี้ อีกสิ่งสำคัญของการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ก็คือต้องประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเช่นถ้าสินค้าของแบรนด์เลือกเจาะกลุ่มวัยรุ่นก็ต้องใช้ช่องทางที่เข้าถึงวัยรุ่น ซึ่งในปัจจุบันก็มีช่องทางอยู่มากมายเพื่อเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น อย่างเช่น การใช้ Influencer ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากบน Social Media ในการประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้ เดิมที Public Relations ก็คือส่วนหนึ่งของ Promotion ใน Marketing Mix 4Ps แต่ถูกแยกออกมาเนื่องจากจุดประสงค์ของการทำ Public Relations กับ Promotion ด้วยวิธีการส่วนใหญ่แตกต่างกัน

Packaging

Packaging เป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้เหมาะสม ตอบโจทย์ โดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะ

โดยกลยุทธ์ Packaging มีเป้าหมายเพื่อทำให้สินค้าสะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งยังทำให้ลูกค้าสนใจ และจดจำสินค้า (Product) ของเราได้จากรูปลักษณ์ภายนอกของสินค้า

กล่าวคือ Packaging ที่ดีควรตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า

เดิมที Packaging คือส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์หรือ Marketing Mix Product ใน Marketing Mix 4Ps

Personal

Personal คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับพนักงานขาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้สินค้าหรือบริการของเราสามารถขายได้ กลยุทธ์ Personal จะครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับพนักงานขายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน การให้ข้อมูลที่มากพอกับพนักงาน และ เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับพนักงาน

เนื่องจาก พนักงานขายที่ดี จะช่วยให้สามารถขายสินค้าได้ง่ายขึ้น

โดยจุดประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างของ Personal ใน Marketing Mix 8P นอกจากช่วยให้ขายสินค้าได้ ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพราะถึงแม้ว่าลูกค้าไม่ซื้อในวันนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจะไม่กลับมาซื้อหรือนำประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับไปพูดต่อ

Personal ในกลยุทธ์การตลาด 8P จะเหมือนกับ People ใน 7Ps ของส่วนประสมทางการตลาด

Power

Power เป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับการใช้พลัง ซึ่งในที่นี้พลังที่ว่า คือ อำนาจต่อรอง (Bargaining Power)

การมีอำนาจต่อรองที่มากพอจะช่วยให้สามารถได้ข้อเสนอที่ดีในกรณีที่เป็นการต่อรอง และ Power ยังช่วยให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงในกรณีที่เป็นสินค้าที่มีอำนาจต่อรองที่สูง อย่างเช่น สินค้าหายาก สินค้าที่เป็นนวัตกรรม และสินค้าที่มีความต้องการสูง เป็นต้น

กล่าวคือ Power คือ เครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบให้กับแบรนด์

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด