GreedisGoods » Business » Marketing » กลยุทธ์การตลาด 8P คืออะไร? (Marketing Mix 8P)

กลยุทธ์การตลาด 8P คืออะไร? (Marketing Mix 8P)

by K. Pair
8P คือ Marketing Mix 8P การตลาด 8P

หลายคนอาจจะรู้จักกับ Marketing Mix 4P กันดี ซึ่งประกอบด้วย

Product คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Price คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับราคา
Place คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดจำหน่าย
Promotion คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย

แต่ในปัจจุบัน 4P ไม่เพียงพออีกต่อไป ทำให้มีการต่อยอดแนวคิด Marketing Mix 4P เกิดขึ้นอย่างมากมาย อาทิเช่น 7P 8P และ 10P

ซึ่งบทความนี้เราจะมาพูดถึง P อีก 4 ตัวที่ถูกเพิ่มเข้ามาจากเดิม โดย Marketing Mix 8P ที่ถูกเพิ่มเข้ามาจาก 4P จะประกอบด้วย

Public Relationship คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
Packaging คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
Personal คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับพนักงานขาย
Power คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับการใช้พลัง (อำนาจ)


Public Relationship

Public Relationship เป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การให้ข่าวสาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ เพราะในปัจจุบันลูกค้ามักจะค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง ทำให้การที่มีข่าวที่ดีปรากฏอยู่เต็มหน้าค้นหาของ Google ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่า

สมมติว่า ถ้ามี Agency รายหนึ่งมีแต่ข่าวลอกผลงานเต็มไปหมด คุณจะไว้ใจ Agency รายดังกล่าวมาดูแลภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณหรือไม่ ?

สิ่งสำคัญของการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ก็คือ ต้องประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

สมมติว่า ถ้าสินค้าของเราเจาะกลุ่มวัยรุ่น ก็ต้องใช้ช่องทางที่เข้าถึงวัยรุ่น ซึ่งในปัจจุบันก็มีช่องทางอยู่มากมายเพื่อเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น เช่นการใช้ Influencer ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากบน Social Media ในการประชาสัมพันธ์

Public Relationship ใน 8P ก็คือส่วนหนึ่งของ Promotion ใน Marketing Mix 4P


Packaging

Packaging เป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้เหมาะสม ตอบโจทย์ โดดเด่น และมีเอกลักษณ์

โดยกลยุทธ์ Packaging มีเป้าหมายเพื่อทำให้สินค้าสะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งยังทำให้ลูกค้าสนใจ และจดจำสินค้า (Product) ของเราได้

Packaging ที่ดีควรตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า

Packaging ก็เช่นเดียวกัน Packaging ใน 8P ก็คือส่วนหนึ่งของ Product ใน Marketing Mix 4P


Personal

Personal คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับพนักงานขาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้สินค้าหรือบริการของเราสามารถขายได้

กลยุทธ์ Personal จะครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับพนักงานขายทั้งหมด เช่น การคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน การให้ข้อมูลที่มากพอกับพนักงาน และ เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับพนักงาน

พนักงานขายที่ดี จะช่วยให้สามารถขายสินค้าได้ง่ายขึ้น

โดยจุดประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างของ Personal ใน Marketing Mix 8P นอกจากช่วยให้ขายสินค้าได้ ก็คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพราะถึงแม้ว่าลูกค้าไม่ซื้อในวันนี้ ก็ไม่ใช่ว่าลูกค้าจะไม่กลับมาซื้อหรือนำไปพูดต่อ

Personal ใน 8P จะเหมือนกับ People ใน 7P


Power

Power เป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับการใช้พลัง ซึ่งในที่นี้พลังที่ว่า คือ อำนาจต่อรอง (Bargaining Power)

โดยการมีอำนาจต่อรองที่มากพอจะช่วยให้สามารถได้ข้อเสนอที่ดีในกรณีที่เป็นการต่อรอง และ Power ยังช่วยให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงในกรณีที่เป็นสินค้าที่มีอำนาจต่อรองที่สูง เช่น สินค้าหายาก สินค้าที่เป็นนวัตกรรม และ สินค้าที่มีความต้องการสูง เป็นต้น

กล่าวคือ Power คือ เครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบ

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด