GreedisGoods » Marketing » ช่องทางการจัดจำหน่าย คืออะไร? มีอะไรบ้าง (Marketing Mix Place)

ช่องทางการจัดจำหน่าย คืออะไร? มีอะไรบ้าง (Marketing Mix Place)

by Kris Piroj
Marketing Mix Place คือ กลยุทธ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย ในทางการตลาด

ช่องทางการจัดจำหน่าย คืออะไร?

ช่องทางการจัดจำหน่าย คือ กลยุทธ์ทางการตลาดเกี่ยวกับการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า (Distribution) ให้ถึงมือผู้บริโภคที่ต้องการซื้อสินค้าของแบรนด์ โดยเป้าหมายหลักของกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายหรือ Marketing Mix Place คือการทำให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าของแบรนด์ได้เมื่อต้องการที่จะซื้อ

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย คือ สิ่งที่มีจุดประสงค์ทำให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้ เพราะถ้าหากลูกค้าไม่สามารถซื้อได้เมื่อต้องการซื้อ ลูกค้าก็จะหนีไปหาสินค้าอื่นที่เป็นสินค้าทดแทน (Substitute Product) ซึ่งอาจทำให้แบรนด์เสียลูกค้าคนดังกล่าวตลอดไปหรืออยากที่จะดึงลูกค้าคนดังกล่าวกลับมา

นอกจากนี้ ไม่ว่าแบรนด์จะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีหรือตอบสนองผู้บริโภคดีอย่างไร หรือมีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารู้จักสินค้าและต้องการที่จะซื้อมากแค่ไหน แต่ถ้าหากว่าลูกค้าไม่สามารถหาซื้อสินค้าได้กลยุทธ์ทางการตลาดอีก 3 ส่วนของ Marketing Mix 4Ps ที่ทำมาทั้งหมดก็ไร้ประโยชน์

Marketing Mix ในส่วนของ Place หรือ กลยุทธ์เกี่ยวกับการเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากกับยอดขายไม่ต่างจากอีก 3 ตัวที่เหลือ เนื่องจาก Place เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนที่ช่วยให้สามารถขายสินค้าได้ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ลูกค้าต้องพบเจอเป็นลำดับแรกเมื่อซื้อสินค้า

ธุรกิจจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า เพราะถ้าหากเลือกช่องทางจัดจำหน่ายที่ไม่ตรงกับพฤติกรรมของลูกค้า ก็จะไม่ต่างกับการเลือกทำเลเปิดร้านในพื้นที่ที่ไม่มีกลุ่มลูกค้าของคุณอยู่

ตัวอย่าง ช่องทางการจัดจำหน่าย

ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) มีอยู่หลายวิธีให้แบรนด์เลือกใช้ แต่สามารถแบ่งช่องทางการจัดจำหน่ายออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

  • การขายผ่านหน้าร้าน
  • การขายผ่านการสั่งซื้อ
  • การขายผ่านพ่อค้าคนกลาง

โดยธุรกิจหนึ่งอาจจะใช้ทั้ง 3 วิธีร่วมกันหรือใช้เพียงวิธีเดียวในการจัดจำหน่ายสินค้าให้ถึงมือลูกค้าก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าช่องทางการจัดจำหน่ายจะมีกี่แบบ สิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกช่องทางให้เหมาะกับพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มเป้าหมาย

การขายผ่านหน้าร้าน คือการจัดจำหน่ายสินค้าที่เห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เป็นการผลิตสินค้าเองและขายสินค้าดังกล่าวเองโดยไม่ใช้คนกลาง

การขายผ่านการสั่งซื้อ คือการขายสินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อ (ไม่ได้มาหน้าร้าน) โดยลูกค้าอาจจะสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Email โทรศัพท์ หรือผ่านหน้าร้านบนอินเตอร์เน็ต

การขายผ่านพ่อค้าคนกลาง คือการขายสินค้าให้กับพ่อค้าคนกลาง เพื่อใช้พ่อค้าคนกลางกระจายสินค้าให้ถึงมือลูกค้าต่อไป เหมาะกับธุรกิจที่ไม่สามารถขายหรือกระจายสินค้าได้เอง

จะเห็นว่าจากตัวอย่าง ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) สามารถเป็นได้ทั้งการขายผ่านหน้าร้านของแบรนด์เองทั้งหน้าร้านที่จับต้องได้ทั้งร้านค้าของแบรนด์หรือพ่อค้าคนกลาง และบนร้านค้าออนไลน์ของแบรนด์ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบนเว็บไซต์ของแบรนด์เองหรือเป็นร้านค้าบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ อย่างเช่น Shopee, Lazada, Amazon, หรือ AliExpress ก็ได้

ช่องทางจัดจำหน่าย ตอบสนองลูกค้าได้อย่างไร?

อย่างที่ได้อธิบายเอาไว้ในตอนต้นว่า ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) คือเรื่องของการทำให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ ทำให้นอกจากกลยุทธ์ช่องทางจัดจำหน่าย (Place Strategy) จะเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายและทำเลของสถานที่จัดจำหน่ายแล้ว ยังรวมไปถึงกิจกรรม Supply Chain อย่างการจัดการสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้าอีกด้วย

ดังนั้น การตอบสนองลูกค้าในส่วนของกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) นอกจากการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมแล้วยังรวมถึงประเด็นดังต่อไปนี้

ความถูกต้องของสินค้าและบริการ (Reliability) โดยเฉพาะกับการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ลูกค้าต้องได้รับสินค้าที่ถูกต้อง ซื้อรองเท้าต้องได้รองเท้า ซึ่งการส่งสินค้าผิดนอกจากสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้า ยังทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากความผิดพลาดดังกล่าวอีกด้วย

ความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการ (Convenience) อย่างเช่น การที่หน้าร้านมีสินค้าวางพร้อมรอให้ลูกค้าซื้ออยู่เสมอ หรือการที่สินค้าที่ขายบนเว็บไซต์มีข้อมูลของสินค้าชัดเจน

วิธีการชำระเงิน (Payment Method) รองรับการชำระเงินในแบบที่ลูกค้าต้องการ อย่างเช่น ในปัจจุบันลูกค้าคนไทยนิยมจ่ายด้วยการโอนเงินด้วย Mobile Banking

จากตัวอย่างการตอบสนองลูกค้าด้วยกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายจะเห็นว่าการตอบสนองลูกค้าในส่วนของ Marketing Mix Place คือ การทำอะไรก็ตามที่สร้างความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า สั่งซื้อสินค้า และการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

เมื่อสามารถสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ง่ายก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะอยากซื้อมากขึ้น เพราะไม่มีใครอยากสั่งซื้อสินค้าที่การสั่งซื้อวุ่นวาย หาร้านยาก หรือร้านอยู่ไกล

บทความที่เกี่ยวข้อง