GreedisGoods » Business » Marketing » Marketing Mix Product คืออะไร? สำคัญอย่างไรกับ 4P

Marketing Mix Product คืออะไร? สำคัญอย่างไรกับ 4P

by K. Pair
Marketing Mix Product 4P คือ ผลิตภัณฑ์ 4P

Product คือ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (หรือบริการ) เป็นกลยุทธ์ที่มักจะถูกกล่าวถึงเป็นอันดับแรกเมื่อพูดถึง กลยุทธ์ 4P หรือ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ หรือ Product จะเป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

โดยผลิตภัณฑ์หรือ Product ในที่นี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (Tangible) กับ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible)

ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (Tangible) คือ สินค้าทั่วไป (goods) ที่สามารถจับต้องได้ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ อาหาร เครื่องสำอาง

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible) คือ บริการ (service) เป็นประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อใช้บริการ เช่น ไอเดีย เกม ประกันชีวิต การว่าจ้างทนาย โรงแรม การใช้บริการสายการบิน

อย่างไรก็ตาม Product ไม่ใช่แค่เรื่องว่าจะขายอะไร แต่สิ่งที่กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์หรือ Marketing Mix Product ครอบคลุมได้แก่

  1. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Feature)
  2. บรรจุภัณฑ์ (Package)
  3. ฉลากของผลิตภัณฑ์ (Label)

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Feature)

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Feature) เป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงเมื่อพูดถึง Product เนื่องจากเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดที่ทุก Product ต้องมี

สำหรับในส่วนของ Product ต้องระบุให้ได้ว่าจะนำเสนออะไรให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทนทาน การที่ใช้งานได้ตามคำโฆษณา ความสามารถที่เหนือกว่าสินค้าอื่น ความแตกต่าง หรือคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา


บรรจุภัณฑ์ (Package)

บรรจุภัณฑ์ (Package) คือ เรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อของสินค้า ได้แก่ การออกแบบรูปร่างของหีบห่อ การเลือกสีที่เหมาะสม และการบรรจุสินค้าลงในแพคเกจในจำนวนที่เหมาะสม

เช่น คอนแทคเลนส์รายวันแบบแพคใส่กล่อง 30 ชิ้นขายในราคาที่ถูกกว่า สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ทุกวัน


ฉลาก (Label)

ฉลาก (Label) คือ สิ่งที่ใช้บอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เช่น Logo ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ปริมาณ และรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

ซึ่งส่วนมากรายละเอียดของฉลากจะเป็นการระบุตามที่กฎหมายของแต่ละประเทศกำหนด อย่างบางประเทศจะบังคับให้ฉลากต้องมีภาษาท้องถิ่นทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่

นอกจากนี้ ลักษณะของการทำฉลากที่ดีควรจะทำให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย (Target) ของสินค้า เช่น สินค้าที่จับกลุ่มลูกค้าที่ชอบข้อมูล ก็ควรจะมีรายละเอียดของสินค้าครบถ้วน

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด