Home » Finance » Investment » MSCI คือ อะไร? MSCI Index บอกอะไร?

MSCI คือ อะไร? MSCI Index บอกอะไร?

by K. Pairoj
MSCI คือ ดัชนี MSCI Index คือ MSCI Emerging Markets Index หุ้น

MSCI คืออะไร? มาดูกันว่า ดัชนี MSCI หรือ MSCI Index สำคัญอย่างไร ทำไมนักลงทุนจำนวนไม่น้อยถึงให้ความสนใจกับ MSCI Index

MSCI คือ ดัชนีที่จัดขึ้นตามมาตรฐานของ Morgan Stanley Capital International (MSCI) โดยสาเหตุของความนิยมของ ดัชนี MSCI หรือ MSCI Index คือ การที่เป็นดัชนีที่นักลงทุนต่างชาติมักจะนำมาใช้ในการเลือกลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศ

เนื่องจาก ดัชนี MSCI หรือ MSCI Index คือ การนำหลักทรัพย์บางอย่างที่ตรงตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศ มาจัดทำเป็นดัชนี อย่างเช่น:

  • MSCI Emerging Markets Index
  • MSCI Thailand Index
  • MSCI World Index
  • MSCI China Index
  • MSCI Europe Index

ดังนั้น MSCI Index แต่ละรูปแบบก็จะสะท้อนให้เห็นว่า แนวโน้มของตลาดทุนแต่ละประเทศหรือภูมิภาคเป็นอย่างไร หรือ หุ้นในภูมิภาคไหนน่าลงทุน

อย่างไรก็ตาม อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่า ดัชนี MSCI หรือ MSCI Index มีแค่ ดัชนีหุ้น จริง ๆ แล้ว MSCI ยังมีดัชนีที่อ้างอิงด้วยหลักทรัพย์อื่นอยู่ด้วย เช่น ตราสารหนี้ Hedge Fund และ กองทุนรวม

สำหรับที่มาของชื่อย่อ MSCI หรือ MSCI Index คือ Morgan Stanley Capital International


MSCI Index มีอะไรบ้าง

อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่า ดัชนี MSCI หรือ MSCI Index มีอยู่หลากหลายมาก ในบทความนี้เราจะยกมาเฉพาะดัชนี MSCI ที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อย ๆ 

สำหรับนักลงทุนที่สนใจเกี่ยวกับ MSCI Index หรือต้องการหาดัชนี MSCI เพื่อนำไปตัดสินใจในการลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศสามารถดูได้ที่ MSCI.COM

 มาดูกันว่า MSCI Index ที่ได้รับความนิยมแต่ละดัชนี คำนวณมาจากอะไรบ้าง:

MSCI World Index คือ ดัชนีที่วัดจากหุ้นขนาดกลางและใหญ่ของ 23 ประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก มักจะถูกนำมาใช้ประเมินสภาพตลาดทุนโดยรวมของทั่วโลก

MSCI EAFE Index คือ ดัชนีที่คำนวณจากหุ้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของประเทศพัฒนาแล้ว 21 ประเทศที่อยู่ในยุโรปและแถบออสเตรเลีย แต่จะไม่รวมอเมริกากับแคนาดา

ทำให้ MSCI EAFE Index สามารถบอกสภาพตลาดทุนทั่วโลกได้ดีกว่า MSCI World Index ในกรณีที่ต้องการตัดอเมริกาออกไปด้วยเหตุผลบางอย่าง

MSCI Europe Index คือ ดัชนี MSCI ที่คำนวณจากหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่จาก 15 ประเทศพัฒนาแล้วที่อยู่ในกลุ่มประเทศยุโรป ใช้สำหรับบอกทิศทางของตลาดทุนยุโรปโดยรวม

MSCI Emerging Markets Index คือ ดัชนี MSCI ที่คำนวณจากหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่จากประเทศในกลุ่ม Emerging Markets หรือ ตลาดเกิดใหม่ ตามที่ Morgan Stanley Capital International ได้จัดกลุ่มไว้ 

นอกจากมาตรฐานในการเลือกประเทศของแต่ละภูมิภาค ในการคำนวณ ดัชนี MSCI ยังกำหนดให้แต่ละประเทศมีน้ำหนักที่แตกต่างกัน เพราะแต่ละประเทศมีความสำคัญและความแข็งแรงทางเศรษฐกิจที่ต่างกัน

โดยจะมีการปรับ MSCI Index ปีละ 4 ครั้ง น้ำหนักอาจจะปรับเพิ่ม/ลดได้ตามการประเมินของทาง MSCI ในอนาคต 

MSCI Thailand คืออะไร?

MSCI Thailand Index หรือที่เรียกว่า MSCI Thailand คือ ดัชนี MSCI ที่คำนวณมาจากหุ้นที่ผ่านมาตรฐานที่ Morgan Stanley Capital International (MSCI) กำหนด เพื่อนำมาจัดทำเป็นดัชนี MSCI

โดยหุ้นที่เข้าเงื่อนไข MSCI Thailand Index และ MSCI Index รายประเทศมีเงื่อนไขดังนี้:

  1. มีสภาพคล่องสูง ประเมินจากมูลค่าการซื้อขายในปีนั้นเทียบกับมูลค่ารวมของหุ้น
  2. Free Float มากกว่า 15%
  3. มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับประเทศไทย)
MSCI Thailand คือ ดัชนี MSCI Thailand Index คือ MSCI Index

ประสิทธิภาพของตลาดหุ้นไทยที่สะท้อนจาก MSCI Thailand Index ณ วันที่เขียนบทความนี้วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

สำหรับหุ้น 10 อันดับแรกตามการจัดอันดับใน MSCI Thailand Index คือ PTT CPALL AOT SCB KBANK-FGN ADVANC PTTEP SCC PTTGC และ KBANK ตามลำดับ

นอกจาก MSCI Thailand Index ยังมีดัชนี MSCI ของแต่ละประเทศ เช่น MSCI Taiwan Index, MSCI Singapore Index และ MSCI Hong Kong ที่จะเป็น MSCI Index ที่คัดหุ้นที่ผ่านมาตรฐานของ MSCI มาคำนวณ

สามารถดู MSCI Index ของแต่ละประเทศได้จาก MSCI country indexes performance heat map

บทความที่เกี่ยวข้อง