GreedisGoods » Business » Multidomestic Strategy คือ อะไร ? (กลยุทธ์ข้ามชาติ)

Multidomestic Strategy คือ อะไร ? (กลยุทธ์ข้ามชาติ)

by K. Pair
Multidomestic Strategy คือ กลยุทธ์ข้ามชาติ

Multidomestic Strategy คือ อะไร ? มีลักษณะอย่างไร และจุดเด่นของ Multidomestic Strategy คืออะไร !?

Multidomestic Strategy คือ กลยุทธ์ข้ามชาติ (Multinational Strategy) รูปแบบหนึ่ง เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบรรษัทข้ามชาติ

การดำเนินธุรกิจในลักษณะของ Multidomestic Strategy คือการปรับสินค้าและบริการให้เข้ากับพฤติกรรมหรือความต้องการของคนในประเทศที่บริษัทได้เข้าไปทำธุรกิจ (ตามชื่อ Multi+domestic)

Multi หมายถึง หลาย หรือ หลากหลาย
Domestic หมายถึง ภายในประเทศ

พูดง่ายๆ Multidomestic Strategy คือการปรับตัวเข้ากับแต่ละประเทศนั่นเอง คล้ายกับกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรแบบ Polycentric


ข้อจำกัดของ Multidomestic Strategy

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ Multidomestic Strategy จะเหมาะกับสินค้าหรือบริการที่กำไรต่อหน่วยสูง เนื่องจากการใช้กลยุทธ์ Multidomestic Strategy มีต้นทุนที่สูงจากการที่ต้องปรับผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เหมาะกับทุกๆ ประเทศ

ตัวอย่างเช่น การทำบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ กระบวนการผลิตแบบใหม่ การปรับปรุงสูตรให้ถูกปาก โลโก้ วิธีให้บริการ และฉลาก เป็นต้น

ซึ่งสิ่งที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมด ก็คือสิ่งที่บริษัทจะต้องลงทุนใหม่ทุกครั้งที่เข้าสู่ประเทศใหม่


ตัวอย่าง Multidomestic Strategy

ตัวอย่างสินค้าที่ใช้กลยุทธ์ในลักษณะของ Multidomestic Strategy ที่คุ้นเคยกันดีก็คือ Pepsi

จากการที่ในแต่ละประเทศ Pepsi จะมีรส (พูดให้ถูกคือกลิ่น) เฉพาะที่ผลิตมาเพื่อขายให้กับคนในประเทศนั้นๆ อย่างเช่น Pepsi กลิ่นซากุระ ที่วางขายเฉพาะประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ถ้าหากว่าใครเคยไปญี่ปุ่นแล้วสังเกตดีๆ จะพบว่า นอกจากกลิ่นซากุระ ยังมี Pepsi กลิ่นอื่นๆ ที่วางขายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นอีกเพียบ


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าเราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด