GreedisGoods » International Business » Multimodal Transportation คืออะไร? มีข้อได้เปรียบอย่างไร

Multimodal Transportation คืออะไร? มีข้อได้เปรียบอย่างไร

by Kris Piroj
Multimodal Transport คือ การขนส่งแบบ Multimodal Transportation คืออะไร โลจิสติกส์

Multimodal Transportation คืออะไร?

Multimodal Transportation คือ การขนส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทางในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วยการขนส่งหลายรูปแบบผสมกัน อย่างเช่น เริ่มจากการขนส่งสินค้าทางบกด้วยรถบรรทุก ร่วมกับการขนส่งทางทะเล ก่อนที่จะขนส่งทางรถไฟเพื่อขนส่งสินค้าไปถึงจุดหมาย

โดยการขนส่งด้วยวิธี Multimodal Transportation ไม่ได้บังคับว่าต้องเริ่มขนส่งด้วยวิธีใดหรือต้องขนส่งร่วมกับวิธีใด แต่ขึ้นอยู่กับการวางแผนการขนส่งที่เหมาะสม ซึ่งการขนส่งแบบ Multimodal Transportation อาจเป็นการขนส่งหลายวิธีร่วมกันของรูปแบบการขนส่งดังนี้:

  • การขนส่งทางอากาศ (เครื่องบิน)
  • การขนส่งทางทะเล (เรือ)
  • การขนส่งผ่านราง (รถไฟ)
  • การขนส่งทางถนน (รถบรรทุก)

ตัวอย่างเช่น การส่งสินค้าจากอังกฤษไปยังรัฐแคลิฟอร์เนียในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจากการขนสินค้าด้วยการลากตู้คอนเทนเนอร์จากโรงงานผลิตไปยังท่าเรือเพื่อทำการส่งออกจากประเทศอังกฤษ จากนั้นส่งสินค้าทางเรือไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเทียบท่าที่ The Port of Virginia ในรัฐเวอร์จิเนีย จากนั้นขนตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวใส่รถไฟเพื่อขนส่งข้ามประเทศสหรัฐอเมริกาจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนียในฝั่งตะวันตก

Multimodal Transportation คือ ข้อดี ข้อเสีย การขนส่งแบบ Multimodal Transport
ตัวอย่างการใช้ Multimodal Transportation เพื่อลดระยะเวลาขนส่ง

จากตัวอย่างจะเห็นว่า Multimodal Transportation ในครั้งนี้จะช่วยให้การขนส่งสินค้าจากประเทศอังกฤษไปยังรัฐแคลิฟอร์เนียได้โดยไม่ต้องขนส่งทางเรืออ้อมทางเหนือและทางใต้ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนในการขนส่งได้อย่างมาก

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Multimodal Transportation จะเป็นแนวคิดสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แต่การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปการขนส่งแบบ Multimodal Transportation สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขนส่งสินค้าระดับท้องถิ่นได้เช่นกัน

Intermodal และ Multimodal Transportation ต่างกันอย่างไร?

แม้ว่าทั้ง Multimodal Transportation และ Intermodal Transportation จะมีหลักการพื้นฐานที่เหมือนกันคือใช้วิธีการจัดส่งอย่างน้อย 2 รูปแบบร่วมกันในการส่งสินค้าจากจุดเริ่มต้นไปยังปลายทางที่ต้องการ

แต่ตัวแปรที่ทำให้ Intermodal และ Multimodal Transportation แตกต่างกัน คือ การที่การขนส่งแบบ Intermodal Transportation ลูกค้าสามารถทำสัญญากับบริษัทหลายแห่งในการขนส่งสินค้า ส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Loading Unit อย่างตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างการขนส่งได้ และต้องทำเอกสารหลายชุดตามจำนวนบริษัทขนส่งที่ใช้บริการ

ในทางกลับกันการขนส่งแบบ Multimodal Transportation จะใช้บริษัทขนส่งเดียว ทำให้เอกสารโดยทั่วไปใช้เพียงชุดเดียวตามการใช้บริษัทขนส่งเพียงบริษัทเดียว อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยน Loading Unit ระหว่างการขนส่งได้

ข้อได้เปรียบของ Multimodal Transportation

การขนส่งแบบ Multimodal Transportation มีข้อได้เปรียบในการเข้าถึงปลายทางระยะไกลระหว่างประเทศได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากเป็นการขนส่งสินค้าด้วยวิธีขนส่งร่วมกัน ทำให้สามารถลบข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ในบางพื้นที่ได้ เช่น การใช้การขนส่งทางบกร่วมกับการขนส่งทางทะเลเพื่อประหยัดเวลาในการล่องเรืออ้อมทวีปเพื่อไปยังอีกฝั่งของทวีป

ข้อได้เปรียบที่สองของ Multimodal Transportation ที่ใช้บริษัทขนส่งเพียงบริษัทเดียว คือ การที่ไม่มีปัญหาในการหาตัวผู้รับผิดชอบเมื่อสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง ในขณะที่ Intermodal Transportation ใช้ผู้ขนส่งหลายบริษัทในการขนส่งสินค้า ทำให้ความเสี่ยงของการขนส่งและความเสียหายต่าง ๆ กระจายในหมู่ผู้ขนส่งทำให้ตามหาผู้รับผิดชอบได้ยาก

การใช้การขนส่งแบบ Multimodal Transportation ที่ใช้บริษัทเดียวทำให้โดยปกติจะมีการจัดทำเอกสารชุดเดียวสำหรับสินค้าทั้งหมด ในขณะที่ในกรณีของ Intermodal Transport ต้องทำเอกสารหลายชุด (สำหรับทุกบริษัทขนส่ง)

นอกจากนี้ การขนส่งแบบ Multimodal Transportation ยังช่วยให้ขนส่งสินค้าได้ไม่ช้าหรือไม่เร็วเกินไป เพราะในบางกรณีการขนส่งทางเดียวเป็นวิธีที่เร็วเกินไป ซึ่งอาจทำให้สินค้าถึงก่อนกำหนดจนเกิดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า ในขณะที่การที่สินค้าที่อยู่บนเรือยังช่วยให้ไม่ต้องเก็บสินค้าเอาไว้ในคลัง ส่งผลให้ต้นทุนในการเก็บสินค้าในคลังสินค้าลดลง

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด