GreedisGoods » Marketing » Niche Market คืออะไร? ทำไมตลาดเฉพาะกลุ่มน่าสนใจ

Niche Market คืออะไร? ทำไมตลาดเฉพาะกลุ่มน่าสนใจ

by Kris Piroj
Niche Market คือ ตลาดเฉาะกลุ่ม ตัวอย่าง Niche Market

Niche Market คือ ตลาดเฉพาะกลุ่ม หรือ ตลาดเฉพาะทาง ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดย Niche Market จะเป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจงเพียงกลุ่มเดียวหรือกลุ่มเล็ก ส่งผลให้ตลาด Niche มักจะมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มเล็ก

อธิบายให้ง่ายกว่านั้น Niche Market หมายถึง ตลาดเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) ที่เป็นด้านตรงข้ามของ Mass Market ที่เป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่หรือทุกกลุ่มในตลาด

สาเหตุหลักที่ Niche Market ได้รับความสนใจถึงแม้ว่า Niche Market จะเป็นตลาดที่มีขนาดเล็กเฉพาะกลุ่ม มาจากการที่ Niche Market เป็นตลาดที่มีการแข่งขันต่ำและเป็นตลาดที่สินค้าส่วนมากกำไรต่อหน่วยค่อนข้างสูง

ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความเฉพาะทาง และสนใจในด้านนั้น ๆ อยู่แล้ว ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าของ Niche Market มักจะเป็นกลุ่มที่พร้อมจะซื้อยู่แล้ว (เพราะสนใจอยู่แล้ว)

นอกจากนี้การที่ Niche Market ที่เป็นตลาดที่มีขนาดเล็ก ทำให้มักจะเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจ SMEs จากการที่ธุรกิจที่จับ Niche Market คือ ธุรกิจที่มีต้นทุนในการทำการตลาดที่ต่ำ เนื่องจากลูกค้ามีอยู่ไม่มากและลูกค้ามีพฤติกรรมที่คล้ายกัน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องระวังเมื่อเลือก Niche Market คือต้องเลือกตลาดที่ทำเงินได้มากพอ เพราะการที่ ตลาด Niche มากไป คนซื้ออาจจะมีน้อยเกินไป จนทำให้สุดท้ายกิจการมียอดขายไม่มากพอที่จะทำกำไรได้หรือไม่สามารถโตได้มากกว่านี้

ตัวอย่าง Niche Market

Niche Market คือ สินค้าหรือบริการอะไรก็ตามที่เลือกเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม มาดูกันว่า Niche Market หรือ ตลาดเฉพาะทาง มีอะไรบ้างที่เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน

คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ต้องการอยู่ คอนโด ในขณะที่คอนโดมีความพร้อมพอที่จะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้

ประกันผู้สูงอายุ จับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่ต้องการทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ

ประกันการเดินทาง จับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางในต่างประเทศ แต่กังวลเรื่องอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางหรือการท่องเที่ยว

สินเชื่อรถยนต์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการกู้เงินเพื่อซื้อรถยนต์

รถสปอร์ต สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรถที่ดูดีสมฐานะแต่ยังพอที่จะใช้ในชีวิตประจำวันแบบ Daily Use ได้

รถ Hyper Car และ Super Car ที่จับกลุ่มเป้าหมายเป็นเศรษฐีที่ต้องการรถสมรรถนะสูงที่สุด

อย่างไรก็ตาม Niche Market ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสินค้า Luxury เสมอไป หากแต่เป็นสินค้าอะไรก็ตามที่เป็นสินค้าเฉพาะกลุ่ม เฉพาะทาง อย่างเช่น เสื้อผ้าสำหรับคนท้อง

โอกาสของ Niche Market

มีคู่แข่งน้อยราย อาจเป็นเพราะ Niche Market เป็นตลาดที่ต้องมีความรู้เฉพาะทาง หรือยังเป็นตลาดที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสนใจ ส่งผลให้ Niche Market มักจะมีคู่แข่งอยู่น้อยรายทำให้ไม่จำเป็นต้องตั้งราคาต่ำแข่งกัน เรียกได้ว่า Niche Market เป็น Blue Ocean ที่ทุกธุรกิจต้องการ

Supply ของสินค้ามีอยู่น้อย จากการที่เป็นสินค้าหรือบริการเฉพาะทางยากที่จะมีสินค้ามาทดแทน และจากผู้ขายที่มีอยู่น้อยราย ทำให้สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป

ง่ายต่อการทำการตลาด เนื่องจากกลุ่มลูกค้า Niche Market จะมีความสนใจที่เหมือน ๆ กัน ทำให้ง่ายในการสื่อสารการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังใช้งบในการทำการตลาดที่น้อยกว่าจากจำนวนลูกค้าที่มีอยู่ไม่มากและไม่กว้าง

ขายได้ง่ายกว่า (เมื่อมีลูกค้าสนใจ) ด้วยความที่เป็นสินค้าเฉพาะทาง ถ้าหากว่าสินค้าดังกล่าวมีคนสนใจจริงลูกค้ามักจะซื้อสินค้าทันที โดยไม่ต้องทำการเปรียบเทียบหรือตัดสินใจมากเหมือนสินค้าทั่วไป เพราะเป็นสิ่งที่ลูกค้าอาจจะเคยคาดหวังและต้องการ แต่ไม่มีแบรนด์ไหนตอบสนองมาก่อน

บทความที่เกี่ยวข้อง