Home » Business » Marketing » Niche Market คือ อะไร? ทำไมตลาดเฉพาะกลุ่มน่าสนใจ

Niche Market คือ อะไร? ทำไมตลาดเฉพาะกลุ่มน่าสนใจ

by K. Pairoj
Niche Market คือ ตลาดเฉาะกลุ่ม ตัวอย่าง Niche Market

มาดูกันว่า Niche Market คือ อะไร? และทำไม Niche Market ได้รับความสนใจอย่างมากในยุคปัจจุบัน

Niche Market คือ ตลาดเฉพาะกลุ่ม หรือ ตลาดเฉพาะทาง ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดย Niche Market จะเป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจงเพียงกลุ่มเดียวหรือกลุ่มเล็ก ส่งผลให้ตลาด Niche มักจะมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มเล็ก

อธิบายให้ง่ายกว่านั้น Niche Market หมายถึง ตลาดเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) ที่เป็นด้านตรงข้ามของ Mass Market ที่เป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่หรือทุกกลุ่มในตลาด

สาเหตุหลักที่ Niche Market ได้รับความสนใจถึงแม้ว่า Niche Market จะเป็นตลาดที่มีขนาดเล็กเฉพาะกลุ่ม มาจากการที่ Niche Market เป็นตลาดที่มีการแข่งขันต่ำและเป็นตลาดที่สินค้าส่วนมากกำไรต่อหน่วยค่อนข้างสูง

ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความเฉพาะทาง และสนใจในด้านนั้น ๆ อยู่แล้ว ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าของ Niche Market มักจะเป็นกลุ่มที่พร้อมจะซื้อยู่แล้ว (เพราะสนใจอยู่แล้ว)

นอกจากนี้การที่ Niche Market ที่เป็นตลาดที่มีขนาดเล็ก ทำให้มักจะเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจ SMEs จากการที่ธุรกิจที่จับ Niche Market คือ ธุรกิจที่มีต้นทุนในการทำการตลาดที่ต่ำ เนื่องจากลูกค้ามีอยู่ไม่มากและลูกค้ามีพฤติกรรมที่คล้ายกัน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องระวังเมื่อเลือก Niche Market คือต้องเลือกตลาดที่ทำเงินได้มากพอ เพราะการที่ ตลาด Niche มากไป คนซื้ออาจจะมีน้อยเกินไป จนทำให้สุดท้ายกิจการมียอดขายไม่มากพอที่จะทำกำไรได้หรือไม่สามารถโตได้มากกว่านี้

ตัวอย่าง Niche Market

Niche Market คือ สินค้าหรือบริการอะไรก็ตามที่เลือกเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม มาดูกันว่า Niche Market หรือ ตลาดเฉพาะทาง มีอะไรบ้างที่เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน

คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ต้องการอยู่ คอนโด ในขณะที่คอนโดมีความพร้อมพอที่จะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้

ประกันผู้สูงอายุ จับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่ต้องการทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ

ประกันการเดินทาง จับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางในต่างประเทศ แต่กังวลเรื่องอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางหรือการท่องเที่ยว

สินเชื่อรถยนต์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการกู้เงินเพื่อซื้อรถยนต์

รถสปอร์ต สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรถที่ดูดีสมฐานะแต่ยังพอที่จะใช้ในชีวิตประจำวันแบบ Daily Use ได้

รถ Hyper Car และ Super Car ที่จับกลุ่มเป้าหมายเป็นเศรษฐีที่ต้องการรถสมรรถนะสูงที่สุด

อย่างไรก็ตาม Niche Market ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสินค้า Luxury เสมอไป หากแต่เป็นสินค้าอะไรก็ตามที่เป็นสินค้าเฉพาะกลุ่ม เฉพาะทาง อย่างเช่น เสื้อผ้าสำหรับคนท้อง

โอกาสของ Niche Market

มีคู่แข่งน้อยราย อาจเป็นเพราะ Niche Market เป็นตลาดที่ต้องมีความรู้เฉพาะทาง หรือยังเป็นตลาดที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสนใจ ส่งผลให้ Niche Market มักจะมีคู่แข่งอยู่น้อยรายทำให้ไม่จำเป็นต้องตั้งราคาต่ำแข่งกัน เรียกได้ว่า Niche Market เป็น Blue Ocean ที่ทุกธุรกิจต้องการ

Supply ของสินค้ามีอยู่น้อย จากการที่เป็นสินค้าหรือบริการเฉพาะทางยากที่จะมีสินค้ามาทดแทน และจากผู้ขายที่มีอยู่น้อยราย ทำให้สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป

ง่ายต่อการทำการตลาด เนื่องจากกลุ่มลูกค้า Niche Market จะมีความสนใจที่เหมือน ๆ กัน ทำให้ง่ายในการสื่อสารการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังใช้งบในการทำการตลาดที่น้อยกว่าจากจำนวนลูกค้าที่มีอยู่ไม่มากและไม่กว้าง

ขายได้ง่ายกว่า (เมื่อมีลูกค้าสนใจ) ด้วยความที่เป็นสินค้าเฉพาะทาง ถ้าหากว่าสินค้าดังกล่าวมีคนสนใจจริงลูกค้ามักจะซื้อสินค้าทันที โดยไม่ต้องทำการเปรียบเทียบหรือตัดสินใจมากเหมือนสินค้าทั่วไป เพราะเป็นสิ่งที่ลูกค้าอาจจะเคยคาดหวังและต้องการ แต่ไม่มีแบรนด์ไหนตอบสนองมาก่อน

บทความที่เกี่ยวข้อง