GreedisGoods » Marketing » Niche Market คืออะไร? ทำไมตลาดเฉพาะกลุ่มน่าสนใจ

Niche Market คืออะไร? ทำไมตลาดเฉพาะกลุ่มน่าสนใจ

by Kris Piroj
Niche Market คือ ตลาดเฉาะกลุ่ม ตัวอย่าง Niche Market มีอะไรบ้าง

Niche Market คืออะไร?

Niche Market คือ ตลาดเฉพาะกลุ่มหรือตลาดเฉพาะทาง ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Targeting) ของธุรกิจที่เจาะจงไปที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มเล็กที่มีความสนใจที่เฉพาะทางจากตลาดใหญ่

โดยทั่วไป Niche Market จะระบุจากข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ความสนใจเฉพาะ พฤติกรรมบางอย่าง ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และลักษณะเฉพาะบางอย่างของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นความต้องการของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว

กล่าวคือ Niche Market เป็นวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) ที่เป็นด้านตรงข้ามของ Mass Market ที่เป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่หรือทุกกลุ่มในตลาด ส่งผลให้ตลาด Niche มักจะมีกลุ่มลูกค้าที่เล็ก

แม้ว่าจะเป็นตลาดขนาดเล็กที่มีลูกค้าอยู่อย่างจำกัด แต่สิ่งที่ทำให้ Niche Market ได้รับความสนใจมาจากการที่ Niche Market เป็นตลาดที่มีการแข่งขันต่ำและเป็นตลาดที่สินค้าส่วนมากกำไรต่อหน่วยค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นสิ่งที่ลูกค้ายังไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการอีกทั้งยังเป็นสินค้าที่ลูกค้ากลุ่ม Niche มักจะพร้อมซื้อเมื่อไหร่ก็ตามที่มีให้ซื้อ (สนใจหรือมองหาอยู่แล้ว)

นอกจากนี้การที่ Niche Market คือตลาดที่มีขนาดเล็กทำให้มักจะเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจ SMEs เนื่องจาก Niche Market หรือตลาดเฉพาะทางมีต้นทุนในการทำการตลาดที่ต่ำ เนื่องจากลูกค้ามีอยู่ไม่มากและลูกค้ามีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันเป็นทุนเดิม

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องระวังเมื่อเลือก Niche Market คือต้องเลือกตลาดที่ทำเงินได้มากพอ เพราะการที่ “ตลาด Niche มากไป” ลูกค้าก็อาจจะมีน้อยเกินไป จนทำให้ธุรกิจมียอดขายไม่มากพอที่จะทำกำไรได้หรือไม่สามารถเติบโตไปได้มากกว่านี้

ตัวอย่าง Niche Market

Niche Market คือ สินค้าหรือบริการอะไรก็ตามที่เลือกเป้าหมายเฉพาะกลุ่มเฉพาะทาง ทั้งนี้ Niche Market ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสินค้า Luxury Goods เสมอไป หากแต่เป็นสินค้าอะไรก็ตามที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับ (หรือไม่ค่อยได้รับ) การตอบสนอง

ประกันการเดินทาง จับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางในต่างประเทศ แต่กังวลเรื่องอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางหรือการท่องเที่ยว

เสื้อผ้าสำหรับคนท้อง ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสำหรับคนท้องโดยเฉพาะ

คอนโดที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ต้องการอยู่คอนโด ในขณะที่คอนโดไม่ห้ามเลี้ยงสัตว์และมีความพร้อมพอที่จะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้

ประกันผู้สูงอายุ จับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่ต้องการทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพที่บริษัทประกันมักจะปฏิเสธ

สินเชื่อรถยนต์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการกู้เงินเพื่อซื้อรถยนต์

Sport Car สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อในระดับหนึ่ง ซึ่งต้องการรถที่ดูดีสมฐานะ แต่ยังพอที่จะขับใช้งานในชีวิตประจำวันแบบ Daily Use ได้บ้าง

Hyper Car และ Super Car ที่จับกลุ่มเป้าหมายเป็นเศรษฐีที่ต้องการรถสมรรถนะสูง ต้องการความแตกต่างหรือความโดดเด่น ต้องการความเป็นที่สุด

โอกาสของ Niche Market

Niche Market เป็นตลาดมีคู่แข่งน้อยราย อาจเป็นเพราะ Niche Market เป็นตลาดที่ต้องมีความรู้เฉพาะทาง หรือยังเป็นตลาดที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสนใจ ส่งผลให้ Niche Market มักจะมีคู่แข่งอยู่น้อยรายทำให้ไม่จำเป็นต้องตั้งราคาต่ำแข่งกัน เรียกได้ว่า Niche Market เป็น Blue Ocean ที่ทุกธุรกิจต้องการ

Supply ของสินค้ามีอยู่น้อย จากการที่เป็นสินค้าหรือบริการเฉพาะทางยากที่จะมีสินค้ามาทดแทน และจากผู้ขายที่มีอยู่น้อยราย ทำให้สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่วไปได้

ง่ายต่อการทำการตลาด เนื่องจากกลุ่มลูกค้า Niche Market จะมีความสนใจที่คล้ายคลึงกัน ทำให้ง่ายในการสื่อสารการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังใช้งบในการทำการตลาดที่น้อยกว่าจากจำนวนลูกค้าที่มีอยู่ไม่มากและไม่กว้าง

ขายได้ง่ายกว่า (เมื่อมีลูกค้าสนใจ) ด้วยความที่เป็นสินค้าเฉพาะทาง ถ้าหากว่าสินค้าดังกล่าวมีคนสนใจจริงลูกค้ามักจะซื้อสินค้าทันที โดยไม่ต้องทำการเปรียบเทียบหรือตัดสินใจมากเหมือนสินค้าทั่วไป เพราะเป็นสิ่งที่ลูกค้าอาจจะเคยคาดหวังและต้องการ แต่ไม่มีแบรนด์ไหนตอบสนองมาก่อน

อัตรากำไรที่สูงกว่า สินค้าและบริการใน Niche Market มักเป็นสิ่งที่ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายมากขึ้นสำหรับข้อความพิเศษบางอย่างที่ตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่อัตรากำไรที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการดำเนินธุรกิจในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและอ่อนไหวต่อราคา

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด