GreedisGoods » Economics » Nonfarm Payroll คืออะไร? รู้จัก การจ้างงานนอกภาคการเกษตร

Nonfarm Payroll คืออะไร? รู้จัก การจ้างงานนอกภาคการเกษตร

by Kris Piroj
Nonfarm Payroll คือ การจ้างงานนออกภาคการเกษตร สหรัฐ ตัวเลข Nonfarm Payroll เดือนนี้

Nonfarm Payroll คืออะไร?

Nonfarm Payroll คือ การจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐ เป็นตัวเลขสถิติที่บอกการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่ โดยไม่นับรวมการจ้างงานในภาคเกษตร ภาคครัวเรือน ธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ได้จดทะเบียน และองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

การจ้างงานนอกภาคการเกษตร หรือ Nonfarm Payroll เป็นตัวเลขที่จัดทำและประกาศโดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐอเมริกา (U.S. Bureau of Labor Statistics) ตั้งแต่ปี 1970 และจะประกาศตัวเลข Nonfarm Payroll ในทุกวันศุกร์แรกของเดือน

ในทุกเดือน Nonfarm Payroll จะแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้มีงานทำในเดือนนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และเทียบกับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างเช่น 3 เดือนล่าสุด โดยจะประกาศออกมาพร้อมกับ Unemployment Rate หรือ อัตราการว่างงาน

โดยทั่วไปนักลงทุนจะใช้ตัวเลข Nonfarm Payroll ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐในอนาคต โดยตัวเลขที่สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์จะส่งผลเป็นปัจจัยในเชิงบวกกับตลาดหุ้นและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดการณ์หรือเป็นลบจะส่งผลในเชิงลบต่อตลาดหุ้นและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

Nonfarm Payroll บอกอะไรบ้าง

Nonfarm Payroll คือสถิติที่จะแสดงตัวเลขการจ้างงานอย่างละเอียด โดยจะแบ่งแยกเป็นรายอุตสาหกรรมตามที่แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง และการแสดงสถิติในรูปแบบประชากรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ เชื้อชาติ กลุ่มอาชีพ ผู้พิการ และระดับการศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีตัวเลขที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน (และการลาออกจากงาน) อย่างเช่น เหตุผลในการออกจากงาน ระยะเวลาในการทำงาน ตลอดจนการจ้างงานในส่วนของทหารผ่านศึก เป็นต้น

ตัวเลข Non farm Payroll คือ การจ้างงาน สหรัฐตัวเลข Non farm Payroll คือ การจ้างงาน สหรัฐ
ตัวอย่างสถิติบางส่วนของ Nonfarm Payroll

ทั้งหมดจะทำให้เห็นว่าในแต่ละช่วงเวลากลุ่มอุตสาหกรรมใดเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อนำไปวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ในการประมาณการยอดขายและความคึกคักของแต่ละภาคธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาได้

นอกจากการเปิดเผยสถิติการจ้างงานในรายอุตสาหกรรม Nonfarm Payroll ยังเปิดเผยในส่วนค่าแรงเฉลี่ยด้วยเช่นกัน ทั้งค่าแรงเฉลี่ยรายชั่วโมง (Average Hourly Earnings) และรายสัปดาห์ (Average Weekly Earnings) เพื่อแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรบ้าง

ทำไมนักลงทุนสนใจ Nonfarm Payroll

การจ้างงานที่มากขึ้นหมายความว่าประชาชนจะมีรายได้เกิดขึ้นมากขึ้น นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะทำให้คนใช้จ่ายเพื่อการบริโภคมากขึ้น

ซึ่งการใช้จ่ายในการบริโภค (Consumption) ของประชาชนสหรัฐอเมริกา คิดเป็นกว่า 75% ของ GDP สหรัฐอเมริกา ในขณะที่จำนวนสถิติผู้ใช้แรงงานสหรัฐฯ อยู่นอกภาคการเกษตรมีสัดส่วนมากกว่า 80% ของ GDP

อย่างในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่มีการล็อคดาวน์และทำให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินได้อย่างปกติ ส่งผลให้มีการปลดพนักงานเป็นจำนวนมาก เมื่อประชาชนไม่มีรายได้ก็จะทำให้ไม่อยากใช้จ่าย ทำให้ GDP สหรัฐอเมริกาในไตรมาส 2 ติดลบถึง 32.9%

โดยสาเหตุ 2 ใน 3 ของ GDP สหรัฐที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่ 2 ก็มาจากการบริโภคภาคประชาชนที่หายไปกว่า 1 ใน 3 ของไตรมาสที่แล้ว

กล่าวคือ Nonfarm Payroll เป็นตัวเลขที่ใช้บอกภาพรวมของเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มาจากรายได้ที่เกิดขึ้นในส่วนของ Nonfarm Payroll อยู่ประมาณ 2 ใน 3 ด้วยเหตุผลในลักษณะดังกล่าว Nonfarm Payroll จึงเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

สถิติสูงสุดและต่ำสุดของการจ้างงานนอกภาคการเกษตร

สถิติการจ้างงานที่ลดลงมากที่สุดของ Nonfarm Payroll คือ 20,500,000 ตำแหน่ง ในเดือนเมษายน 2563 (All Time Low) ที่เป็นผลมาจากการ Lockdown ตลอดทั้งเดือนในเดือนดังกล่าว

ส่วนสถิติ Nonfarm Payroll ที่เพิ่มมากสุดคือ 4,800,000 ตำแหน่ง ในเดือนมิถุนายน (All Time High) หลังจากที่สหรัฐฯ เริ่มทยอยเปิดเมืองในช่วงเดือนพฤษภาคม และเปิดแบบเต็มรูปแบบมากขึ้นในเดือนมิถุนายน

หมายเหุต: สำหรับใครที่เข้าไปดูใน bls.gov แล้วสังเกตเห็นว่าตัวเลขไม่ตรงกับที่เรากล่าวถึงในบทความนี้ ไม่ต้องตกใจครับเป็นเพราะนั่นอาจเป็นตัวเลขหลังปรับปรุง ที่แก้ไขอีกครั้งหลังจากตัวเลขเบื้องต้นที่ประกาศออกมาในวันศุกร์แรกของเดือน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด