สินค้าปกติ คือ อะไร? Normal Goods ในทางเศรษฐศาสตร์

สินค้าปกติ คือ Normal Goods เศรษฐศาสตร์

สินค้าปกติ คือ อะไร? มาทำความเข้าใจกับ Normal Goods หรือ สินค้าปกติ ในทางเศรษฐศาสตร์


สินค้าปกติ คือ สินค้าประเภทหนึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ โดย Normal Goods หรือ สินค้าปกติ หมายถึง สินค้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการซื้อ (Demand) กับ รายได้ของผู้บริโภค (Income) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อผู้บริโภครายได้เพิ่มขึ้น (Income) ระดับความต้องการสินค้าจะเพิ่มขึ้น (Demand)

เมื่อผู้บริโภคมีรายได้ลดลง (Income) ระดับความต้องการสินค้าจะลดลง (Demand)

สรุปง่าย ๆ Normal Goods คือ สินค้าที่คนจะซื้อมากขึ้นเมื่อคนเริ่มมีรายได้มากขึ้น


ซึ่งก็คือสินค้าปกติทั่ว ๆ ไปโดยเฉพาะ สินค้า Luxury หรือสินค้าฟุ่มเฟือยต่าง ๆ และสินค้าที่ไม่ใช่สินค้า Inferior Goods หรือ สินค้าด้อยคุณภาพ


กราฟ Normal Goods

กราฟ Normal Goods แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับรายได้ (Income) ของผู้บริโภคกับระดับความต้องการสินค้า (Demand)

กราฟ normal goods คือ normal goods graph เศรษฐศาสตร์

จากกราฟจะเห็นว่า ถ้าระดับรายได้ของผู้บริโภค (Income) เพิ่มขึ้นจากจุด I1 ไปเป็น I2 ระดับความต้องการสินค้า (Demand) ก็จะเพิ่มขึ้นจากจุด D1 ไปเป็น D2


Normal Goods มีอะไรบ้าง

มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เป็น Normal Goods หรือ สินค้าปกติ ในทางเศรษฐศาสตร์ ลองมาดูตัวอย่าง

สินค้าฟุ่มเฟือย (Luxury Goods) สินค้าหรูต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อแสดงสถาณะทางสังคมหรือเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เช่น รถหรู นาฬิการาคาแพง รองเท้าแบรนด์ดัง และสินค้าอื่น ๆ ที่ยิ่งคนมีเงินคนยิ่งซื้อ

สินค้าเพื่อความบันเทิง เป็นเรื่องปกติที่เมื่อผู้บริโภคมีเงิน มีกินในระดับหนึ่ง ผู้บริโภคก็จะเริ่มหาความสุขใส่ตัว เช่น ดูหนัง ฟังเพลง Netflix เกม


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →