GreedisGoods » Finance » Investment » สินทรัพย์รอขาย คืออะไร? Non Performing Asset (NPA)

สินทรัพย์รอขาย คืออะไร? Non Performing Asset (NPA)

by K. Pair
สินทรัพย์รอการขาย คือ NPA คือ Non Performing Asset ธนาคาร NPA

สินทรัพย์รอการขาย คือ สินทรัพย์ที่สถาบันการเงินได้กรรมสิทธิ์จากการชำระหนี้ เป็นสินทรัพย์ที่ลูกหนี้ใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน แต่สินทรัพย์ดังกล่าวหลุดจำนอง สินทรัพย์ดังกล่าวจึงกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

และจากการที่สินทรัพย์ดังกล่าว ธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเรียกว่า สินทรัพย์รอขาย หรือ NPA (Non Performing Asset)

โดยส่วนมาก สินทรัพย์รอการขาย หรือ NPA มักจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโด อาคารพาณิชย์ และ ที่ดินเปล่า

ซึ่งตามกฏหมายธนาคารต้องขายสินทรัพย์รอขาย (NPA) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ได้รับกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์


ทำไม NPA หรือ สินทรัพย์รอขาย น่าลงทุน

สำหรับข้อดีหลักของ NPA หรือ สินทรัพย์รอขาย จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ

ราคาต่ำกว่าราคาตลาด จากการที่ธนาคารจำเป็นที่จะต้องขายออกไปให้ได้ตามกฎหมาย ทำให้หลาย ๆ ครั้งธนาคารจำเป็นต้องตั้งราคาให้ต่ำกว่าตลาดเล็กน้อย เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับสินทรัพย์ที่จะขาย

ทำเลดี เพราะอย่างที่บอกว่า NPA หรือ สินทรัพย์รอขาย เหล่านี้เป็นสินทรัพย์ที่นำมาใช้ค้ำประกัน ซึ่งส่วนมากจะเป็นสินทรัพย์ที่ทำเลดี และยิ่งถ้าหากว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทอาคารพาณิชย์ก็ยิ่งจำเป็นที่จะตั้งอยู่ในทำเลที่ดี (ไม่งั้นธนาคารไม่ให้ค้ำ)

ถ้าหากว่าใครสนใจ ซื้อสินทรัพย์รอขาย แนะนำให้หาดูจากตามเว็บไซต์ของธนาคารหรือบริษัทบริหารหลักทรัพย์ และติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการขายต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด