GreedisGoods » Marketing » Owned Media, Paid Media, และ Earned Media คืออะไร?

Owned Media, Paid Media, และ Earned Media คืออะไร?

by Kris Piroj
Owned Media Paid Media Earned Media คือ

Owned Media Paid Media และ Earned Media คืออะไร?

Owned Media Paid Media และ Earned Media คือ ประเภทของสื่อที่จะแบ่งตามเงื่อนไขการได้มาของพื้นที่สื่อดังกล่าว โดยสื่อแต่ละรูปแบบเป็นสื่อที่แบรนด์จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ (Promotion) เกี่ยวกับสินค้าและบริการของแบรนด์ ให้ลูกค้ารับรู้ สนใจ และต้องการซื้อ

  • Owned Media คือ สื่อที่แบรนด์เป็นเจ้าของเอง
  • Paid Media คือ สื่อที่ได้พื้นที่มาด้วยการจ่ายเงินซื้อ
  • Earned Media คือ สื่อที่ได้มาฟรีจากการที่ลูกค้าและสังคมพูดถึงแบรนด์

Owned Media

Owned Media คือ สื่อที่แบรนด์เป็นเจ้าของเอง อย่างเช่น Website, E-Mail Marketing, และช่องทาง Social Media ต่าง ๆ ที่แบรนด์สร้างขึ้นมา

ข้อดีของ Owned Media คือการที่แบรนด์เป็นเจ้าของช่องทางดังกล่าวเอง 100% ทำให้แบรนด์สามารถจัดการช่องทางดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญคือไม่เสียเงิน

เว้นแต่กับ Social Media ที่แท้จริงแล้วแบรนด์ไม่ได้เป็นเจ้าของ 100% อย่าง Facebook Fanpage ที่ซึ่งแบรนด์หรือใครก็ตามที่เปิด Page จะเป็นเพียงผู้ใช้งานเท่านั้น นโยบายและกฎยังเป็นอำนาจของ Facebook อยู่ดี ไม่ว่าการปรับลด Reach การถูกผู้ใช้งานรายงานเนื้อหาไม่เหมาะสม หรือความผิดพลาดของจากทาง Social Media เหล่านั้นเองก็ตาม

แลกกับข้อเสียและข้อจำกัดของ Owned Media ในด้านเวลาที่ต้องใช้เวลาที่มากพอสมควร ในการสร้างฐานผู้ติดตามด้วยการทำ Content อย่างต่อเนื่อง

Paid Media

Paid Media คือ สื่อที่ได้มาด้วยการจ่ายเงินซื้อ ซึ่งก็คือการโฆษณา (Advertising) ซึ่งช่องทางในโฆษณาในปัจจุบันก็มีอยู่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาบนช่องทางดั้งเดิมอย่าง TV, หนังสือพิมพ์, Billboard, และวิทยุ หรือโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์, บน YouTuber, Influencer, KOLs, และการซื้อโฆษณาบน Social Media

ข้อได้เปรียบของการโฆษณาคือการที่แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทันทีที่ต้องการ (ไม่ต้องรอคนมาตามแบบ Owned Media) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโฆษณาบน Internet ในปัจจุบัน ที่สามารถเลือกได้อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงว่าจะส่งโฆษณาไปให้กลุ่มเป้าแบบไหนเห็น

Earned Media

Earned Media คือ สื่อที่ได้รับมาฟรี ๆ จากใครก็ตาม ตามปกติ Earned Media จะได้รับมาจากผู้ใช้งาน ในลักษณะของการบอกต่อจากผู้ใช้งานจริง

Earned Media เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดและสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไป ลูกค้าจึงนิยมหาข้อมูลจากผู้ใช้จริง อีกทั้งผู้คนยังมีแนวโน้มที่จะเชื่ออะไรรอบตัวง่ายขึ้นโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัว

กล่าวคือ การที่มีหลายคนบอกว่าดีก็จะมีโอกาสสูงที่ลูกค้าจะมองว่าดี ในทางกลับกันถ้าเสียงที่ได้รับจาก Earned Media เป็นไปในทางลบ ก็จะสร้างชื่อเสียให้กับแบรนด์อย่างมากเช่นกัน

สำหรับสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและเกิด Earned Media ขึ้นมาก็คือสิ่งที่ลูกค้าได้รับจากสินค้าหรือบริการ เมื่อเทียบกับความคาดหวังของลูกค้า ดังนั้น หากลูกค้าใช้สินค้าหรือบริการแล้วรู้สึกเป็นไปตามคาดหวังหรือดีกว่าที่คาดหวัง ก็จะมีโอกาสที่ลูกค้าจะบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราให้กับคนรอบตัว

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด