GreedisGoods » Marketing » Pageviews คืออะไร? ต่างจาก Unique Pageview อย่างไร

Pageviews คืออะไร? ต่างจาก Unique Pageview อย่างไร

by Kris Piroj
Pageview คือ จำนวนการดูหน้า Unique Pageview คือ Google Analytics Pageviews ต่าวจาก Unique Pageviews อย่างไร

Pageviews คืออะไร?

Pageviews คือ จำนวนครั้งของการที่หน้าเว็บหนึ่งถูกโหลดขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดย Pageviews จะนับเมื่อผู้ใช้เปิดหน้านั้นขึ้นมา ไม่ว่าผู้ใช้คนดังกล่าวจะเคยเปิดหน้านั้นมาก่อนหรือไม่

กล่าวคือ ถ้าหากผู้ใช้คนเดิมเข้าเว็บไซต์ Google.co.th แล้วจากนั้นกด Refresh หน้าเว็บไซต์ Google.co.th ผู้ใช้คนนั้นจะทำให้เกิด 2 Pageviews นั่นเอง

โดยปกติถ้าหากมีการถามถึงว่าเว็บไซต์มีคนเข้าเท่าไหร่ ตัวเลข Pageviews มักจะเป็นตัวเลขแรก ๆ ที่นำมาใช้บอกจำนวนคนเข้าเว็บไซต์

ในส่วนของ Pageviews รวมของทั้งเว็บไซต์ก็คือสิ่งที่เกิดจากผลรวมของ Pageviews แต่ละหน้าทั้งหมดในเว็บไซต์ ภายในแต่ละช่วงเวลาที่ต้องการวัด เช่น Pageviews ใน 1 วันและใน 1 เดือน

ตัวอย่างเช่น ถ้าหาก GreedisGoods.com/pageview มีจำนวน Pageviews คือ 1,680 ครั้งในวันนี้ หมายความว่า วันนี้มีการเปิดหน้า GreedisGoods.com/pageview หรือหน้านี้ขึ้นมา 1,680 ครั้ง

และสมมติว่าทั้งเว็บไซต์มีอยู่เพียง 2 หน้า โดยอีกหน้าคือ GreedisGoods.com/about ซึ่งในวันนี้มีจำนวน Pageview คือ 880 ครั้ง ดังนั้น Pageview ของทั้งเว็บไซต์ GreedisGoods.com ในวันนี้คือ 2,560 Pageviews นั่นเอง

Unique Pageviews คืออะไร?

Unique Pageviews คือ จำนวนครั้งที่หน้าเว็บไซต์ถูกเปิดขึ้นโดยผู้ใช้ใน Session ที่แตกต่างกัน (โดยส่วนมากเป็นผู้ใช้ที่ไม่ใช่คนเดียวกัน) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ทำให้ Unique Pageviews มีความแตกต่างจาก Pageview ตรงที่ Unique Pageviews จะไม่นับซ้ำ Pageviews ที่มาจากผู้ใช้ (Users) คนเดิมภายใน Session เดิม (ภายใน 30 นาทีหลังจากผู้ใช้ไม่มีการโต้ตอบกับหน้าดังกล่าวแล้ว ตามค่าเริ่มต้นของ Google Analytics)

ดังนั้น ถ้าหากผู้ใช้คนหนึ่งเข้าเว็บไซต์ Google.co.th แล้วกด Refresh หนึ่งครั้งทันที การกระทำดังกล่าวของผู้ใช้คนดังกล่าวจะทำให้เกิด 2 Pageviews แต่เกิด Unique Pageview แค่ 1 ครั้ง

สำหรับในการวัดจำนวน Unique Pageviews ของทั้งเว็บไซต์ก็จะมาจากการนำจำนวน Unique Pageviews ของทุกหน้าในเว็บไซต์ในแต่ละช่วงเวลามารวมกัน

Unique Pageviews จึงเป็นดัชนีที่ใช้วัดจำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บจริง ๆ ว่ามีกี่คน ในกรณีที่ไม่ต้องการค่าความคลาดเคลื่อนจาก Pageviews แบบปกติที่ผู้ใช้เข้าออกหน้าเว็บหน้าหนึ่ง หรือดูหน้าหนึ่งจากนั้นไปดูอีกหน้าหนึ่งแล้วกลับมาหน้าเดิม ซึ่งเกิดจากผู้ใช้งานเว็บไซต์คนเดียวกัน ไม่ใช่ผู้ใช้งานรายใหม่แต่อย่างใด

ดังนั้น โดยสรุป Pageview คือ จำนวนครั้งของการที่หน้าเว็บหนึ่งถูกโหลดขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่ว่าผู้ใช้คนดังกล่าวจะเคยเปิดหน้านั้นมาก่อนหรือไม่ ในขณะที่ Unique Pageview คือ จำนวนครั้งที่หน้าเว็บไซต์ถูกเปิดขึ้นโดยผู้ใช้ใน Session ที่แตกต่างกัน (โดยส่วนมากเป็นผู้ใช้ที่ไม่ใช่คนเดียวกัน)

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด