Home » Business » Marketing » Paid Media คือ อะไร ? (Marketing)

Paid Media คือ อะไร ? (Marketing)

by K. Pairoj
Paid Media คือ โฆษณา Paid Media จ่ายเงิน

ทำความรู้จักกับโฆษณาในรูปแบบ Paid Media คือ อะไร ? และมีอะไรบ้างที่เป็น Paid Media

Paid Media คือ ประเภทหนึ่งของสื่อโฆษณา ซึ่ง Paid Media คือ สื่อโฆษณาประเภทที่ต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะได้พื้นที่ในการโฆษณา หรือที่เรียกว่า “จ่ายเงินซื้อโฆษณา” นั่นเอง

โดยสิ่งที่นักการตลาดต้องทำในการลงโฆษณากับ Paid Media ก็คือ การศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เห็นโฆษณา ศึกษาคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าค้นหาสินค้าเกี่ยวกับแบรนด์ ออกแบบโฆษณา (อาจจะจ้างคนอื่นมาทำก็ได้ในส่วนนี้) และ เลือกช่องทาง Paid Media ที่จะใช้ส่งโฆษณาให้ลูกค้าเห็น

สำหรับ Paid Media ในปัจจุบันจะมีให้เลือกอยู่หลากหลายช่องทาง โดยช่องทางโฆษณาแบบ Paid Media ที่หลายคนคุ้นเคยกันดี ได้แก่

Google Ads โฆษณาบนเว็บไซต์ ที่เห็นได้ทั่วไปตามเว็บไซต์
YouTube Ads โฆษณาบน YouTube ทั้งที่ข้ามได้และข้ามไม่ได้
Facebook Ads โฆษณาที่ขึ้นบน Feed Facebook (ที่ขึ้นคำว่า “Sponsored”)
Instagram Ads โฆษณาที่ขึ้นบน Feed Instagram (ทำงานคล้าย ๆ กับ โฆษณาบน Facebook)
Marketing Influencer จ้าง Influencer ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของเรามาช่วยโปรโมท


ข้อดีของโฆษณาแบบ Paid Media

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการค่อนข้างแน่นอน เพราะตอนที่ลงโฆษณา ผู้ลงโฆษณาสามารถเลือกได้ว่าจะให้โฆษณาไปปรากฏที่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มใด

ไม่ต้องรอให้ลูกค้ามาเห็นเอง เพราะเราจ่ายเงินส่งโฆษณาไปหาผู้บริโภค

ไม่ต้องรอให้สินค้าถูกบอกต่อ เพราะสามารถจ่ายเงินเพื่อบรรยายสรรพคุณได้เองตามต้องการ


นอกจาก Paid Media แล้ว ประเภทของสื่อโฆษณาสำหรับโปรโมทแบรนด์ ยังมีอีก 2 รูปแบบ คือ

Owned Media ที่เป็นช่องทางที่แบรนด์เป็นเจ้าของเอง

Earn Media ที่ได้มาจากการบอกต่อของลูกค้าที่ได้ใช้ (ชื่อเสียง)


 

บทความที่เกี่ยวข้อง