GreedisGoods » Marketing » Personal Branding คืออะไร? ในทางการตลาด

Personal Branding คืออะไร? ในทางการตลาด

by Kris Piroj
Personal Branding คือ การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล การตลาด Personal Brand คือ

Personal Branding คืออะไร?

Personal Branding คือ การสร้างภาพลักษณ์ประจำตัวของบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการผสานกันระหว่างทักษะ ประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพ และบุคลิกส่วนบุคคลที่ต้องการแสดงให้ทุกคนเห็น โดย Personal Branding อาจเป็นสิ่งที่บุคคลพยายามสร้างขึ้นหรืออาจเพิกเฉยแล้วปล่อยให้เกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติก็ได้

ตัวอย่างเช่น Steve Job, Elon Musk, Jeff Bezos, Enzo Ferrari, และชื่อของนักธุรกิจอีกหลายคนที่เมื่อนึกถึงชื่อของเขาเหล่านั้นก็จะต้องนึกถึงชื่อแบรนด์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของเขาเหลานั้นไปด้วย

ด้วย Personal Branding จึงทำให้ภาพลักษณ์ของนักธุรกิจเหล่านี้กลายเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์ไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในยุคก่อนอินเทอร์เน็ต Personal Branding เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากการปรากฏตัวในสื่อหลัก เหมือนกับผู้มีชื่อเสียงหลายคนที่หลงเหลือมาจากยุคโทรทัศน์จนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม Personal Branding ในปัจจุบันที่เป็นยุคของ Internet ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่กับผู้มีชื่อเสียงเท่านั้น แต่ใครก็ตามสามารถสร้าง Personal Brand ให้ตัวเองได้ด้วยการสร้างตัวตนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางบนช่องทาง Owned Media บน Social Media ต่าง ๆ

หรือในกรณีที่ง่ายกว่านั้นก็คือในกรณีของ YouTuber และ Influencer ที่มีความสามารถเฉพาะทางบางอย่าง แล้วให้ขายสินค้าหรือบริการที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ความเชี่ยวชาญของพวกเขา

ความสำคัญของ Personal Branding

Personal Branding คือ เครื่องมือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากตัวตนของบุคคลที่ติดอยู่กับแบรนด์ ซึ่งช่วยลดกำแพงในใจของลูกค้าต่อสินค้าลงมากพอสมควร เพราะตามปกติคนมักความคิดเห็นที่เอนเอียงไปตามบุคคลมากกว่าบริษัท และรู้สึกวางใจกับคนที่รู้จัก (หรือคิดว่ารู้จัก) เหมือนกันกับในกรณีเลือกตั้งที่มีแนวโน้มที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะโหวตให้ชื่อที่พวกเขารู้จักในกรณีที่ไม่มีข้อมูลอื่น

ดังนั้น เมื่อเทียบกับสินค้าหรือบริการทั่วไปแบบเดียวกันในตลาด สินค้าหรือบริการที่มีการสร้าง Personal Branding จะมีความได้เปรียบด้านภาพลักษณ์ ตัวอย่างเช่นในกรณีของ Tesla ที่มี Elon Musk เป็น Personal Brand

ข้อเสียเปรียบของ Personal Branding

การสร้างชื่อเสียงเป็นการลงทุนระยะยาว (ไม่ต่างจากการปั้นช่องทาง Social Media จนโด่งดัง) ทำให้กว่าที่ชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการจะเกิดขึ้นอาจใช้เวลาหลายปี (หรือแม้แต่หลายสิบปี)

ในทางกลับกัน Personal Branding คือ สิ่งที่สามารถถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยอะไรก็ตามที่ทำให้ผู้ติดตามรู้สึกถึงว่าไม่ได้เป็นมืออาชีพหรือมีภาพลักษณ์อย่างที่คิด หรือแม้กระทั่งการใช้ Personal Branding ในการขายสินค้าที่ยิ่งยัดเยียดขายสินค้ามากเท่าไหร่ความเชื่อถือก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น

นอกจากนี้ เมื่อสร้าง Personal Branding ได้แล้ว การรักษา Personal Branding ให้คงอยู่เหมือนเดิมในระยะยาวเป็นเรื่องที่ยาก เพราะเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนย่อมเติบโตและเปลี่ยนแปลง ในส่วนนี้อาจพบได้ในกรณีของ YouTuber ที่ใครหลายคนติดตามมานาน แต่เมื่อเวลาผ่านไปพบว่าแนวทางของ Content เปลี่ยนไปตามประสบการณ์และอายุที่มากขึ้นของ YouTuber แต่ละคน

ข้อมูลบางส่วนอ้างอิงจาก: Harvard Business Review, NeilPatel, HBR

บทความที่เกี่ยวข้อง