GreedisGoods » Business » Personal Selling คืออะไร? การขายโดยพนักงานขาย

Personal Selling คืออะไร? การขายโดยพนักงานขาย

by K. Pair
Personal Selling คือ การขายโดยพนักงานขาย คือ การขายโดยบุคคล Personal Sell

Personal Selling คือ การขายโดยพนักงานขาย หรือ การขายโดยบุคคล เป็นวิธีการส่งเสริมการตลาด (Promotion) รูปแบบหนึ่งที่จะใช้พนักงานขายเป็นผู้ให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และเชิญชวนให้ลูกค้าซื้อสินค้าโดยตรง

สำหรับข้อดีของ Personal Selling คือ ผู้ขายสามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก การขายโดยพนักงานขาย เป็นการใช้พนักงานขายติดต่อกับลูกค้า ทำให้สามารถหาสิ่งที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ง่ายกว่า

เพราะการสื่อสารระหว่างพนักงานขายกับลูกค้าเป็นการสื่อสารที่ยืดหยุ่น พนักงานขายสามารถให้ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการได้อย่างตรงประเด็น อีกทั้งยังสามารถแก้ไขความเข้าใจผิดของลูกค้าแต่ละคนได้ทันที

ตัวอย่างเช่น บริษัท Very Own Business ให้บริการพัฒนา Website ตามความต้องการของลูกค้า การใช้ Personal Selling จะทำให้ลูกค้าได้รับรู้รายละเอียดทั้งหมดที่ลูกค้าต้องรู้

ในขณะที่การโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ทำได้ไม่ละเอียด เนื่องจากลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการ Website ที่ไม่เหมือนกัน (รวมถึงราคาที่แตกต่างกันไปตามความยากง่ายของงาน ตามที่ได้ตกลงกันไว้)

ในส่วนของหน้าที่ของ พนักงานขาย ในกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดแบบ Personal Selling คือ การอธิบายสินค้า ทำให้ลูกค้าสนใจ ตอบคำถาม โต้แย้งความเข้าในผิดของลูกค้า โน้มน้ามจิตใจ สาธิตการใช้สินค้า การปิดการขาย รวมไปถึงการติดตามลูกค้าหลังการขาย (Follow Up)


Personal Selling เหมาะกับอะไร?

สินค้าที่เหมาะกับการส่งเสริมการตลาด ด้วยวิธี Personal Selling คือ สินค้าประเภทที่จำเป็นต้องให้ข้อมูลกับลูกค้า ตัวอย่างเช่น:

สินค้าอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค เพราะสินค้าลักษณะนี้ลูกค้าต้องการที่จะทราบข้อมูลในเชิงลึก ตั้งแต่รายละเอียดไปจนถึงการซ่อมบำรุงหลังการขาย เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องจักร เครื่องมือ

สินค้าที่ขายตามบ้าน (Door to door selling) เช่น ประกันชีวิต เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องกรองน้ำ

สินค้าสั่งทำ (Custom Made) เป็นสินค้าที่ลูกค้าต้องการตามรายละเอียดของลูกค้าแต่ละคน เช่น เว็บไซต์

สินค้าที่ต้องเข้าใจวิธีใช้งาน เป็นสินค้าที่มีวิธีใช้ซับซ้อน ทำให้ไม่สามารถแสดงวิธีการใช้งานทั้งหมดได้ผ่านการโฆษณาที่มีพื้นที่จำกัด ได้เหมือนสินค้าทั่วไป

อย่างไรก็ตาม สินค้าที่ขายโดย การใช้พนักงานขาย หรือ Personal Selling ก็ควรเป็นสินค้าที่มีกำไรต่อหน่วยสูง จากการที่ต้องใช้พนักงานขาย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) รูปแบบอื่นนอกจาก Personal Selling ได้จากบทความ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด