GreedisGoods » Marketing » Personal Selling คืออะไร? การขายโดยพนักงานขาย

Personal Selling คืออะไร? การขายโดยพนักงานขาย

by Kris Piroj
Personal Selling คือ การขายโดยพนักงานขาย คือ การขายโดยบุคคล Personal Sell การตลาด

Personal Selling คืออะไร?

Personal Selling คือ การขายโดยพนักงานขาย หรือการขายโดยบุคคล เป็นวิธีการส่งเสริมการตลาด (Promotion) รูปแบบหนึ่งที่แบรนด์จะใช้พนักงานขายเป็นผู้ให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และเชิญชวนให้ลูกค้าซื้อสินค้าโดยตรง

โดยข้อได้เปรียบของ Personal Selling อยู่ที่การที่ผู้ขายสามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก การขายโดยพนักงานขาย คือวิธีการขายที่ใช้พนักงานขายติดต่อกับลูกค้า ทำให้ผู้ขายสามารถหาสิ่งที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ง่ายกว่า

เพราะการสื่อสารระหว่างพนักงานขายกับลูกค้าเป็นการสื่อสารที่ยืดหยุ่น พนักงานขายสามารถให้ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการได้อย่างตรงประเด็นได้ทันที อีกทั้งยังสามารถแก้ไขความเข้าใจผิดของลูกค้าแต่ละคนได้ทันที

ตัวอย่างเช่น บริษัท Very Own Business ให้บริการพัฒนา Website ตามความต้องการของลูกค้า การใช้ Personal Selling จะทำให้ลูกค้าได้รับรู้รายละเอียดทั้งหมดที่ลูกค้าต้องรู้เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ตามที่ลูกค้าแต่ละคนต้องการได้ทันที ตลอดจนรายละเอียดเฉพาะที่ลูกค้าแต่ละคนต้องการให้มีบนเว็บไซต์

ในขณะที่การโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ทำได้ไม่ละเอียดมากนัก เนื่องจากลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการ Website ที่ไม่เหมือนกัน (รวมถึงราคาที่แตกต่างกันไปตามความยากง่ายของงานตามที่ได้ตกลงกันไว้)

กล่าวคือ พนักงานขาย ในกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดแบบ Personal Selling มีหน้าที่ในการอธิบายสินค้า ทำให้ลูกค้าสนใจ ตอบคำถาม โต้แย้งความเข้าในผิดของลูกค้า โน้มน้ามจิตใจ สาธิตการใช้สินค้า การปิดการขาย รวมไปถึงการติดตามลูกค้าหลังการขาย (Follow Up)

Personal Selling เหมาะกับอะไร?

โดยทั่วไปสินค้าที่เหมาะกับการส่งเสริมการตลาดด้วยวิธีการขายในรูปแบบ Personal Selling คือสินค้าประเภทที่จำเป็นต้องให้ข้อมูลกับลูกค้า และเป็นสินค้าที่มักจะทำให้ลูกค้าเกิดคำถามทันทีที่ได้รับข้อมูล ซึ่งได้แก่

สินค้าอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค เพราะสินค้าลักษณะนี้ลูกค้าต้องการที่จะทราบข้อมูลในเชิงลึก ตั้งแต่รายละเอียดไปจนถึงการซ่อมบำรุงหลังการขาย อย่างเช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และบริการสำหรับองค์กรอื่น ๆ ในด้านอุตสาหกรรม

สินค้าที่ขายตามบ้าน (Door to door selling) อย่างเช่น ประกันชีวิต เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องกรองน้ำ ที่ได้รับความนิยมในอดีต

สินค้าสั่งทำ (Custom Made) เป็นสินค้าที่ลูกค้าต้องการตามรายละเอียดของลูกค้าแต่ละคน เช่น เว็บไซต์ของแต่ละองค์กร รถยนต์ Hypercar และ Supercar บางแบรนด์และบางรุ่น

สินค้าที่ต้องเข้าใจวิธีใช้งาน เป็นสินค้าที่มีวิธีใช้ซับซ้อน ทำให้ไม่สามารถแสดงวิธีการใช้งานทั้งหมดได้ผ่านการโฆษณาที่มีพื้นที่และเวลาที่จำกัดได้เหมือนสินค้าทั่วไป ตัวอย่างเช่น โปรแกรมซอฟต์แวร์องค์กรต่าง ๆ ที่แม้ว่าจะทำงานได้เหมือนกัน แต่วิธีใช้กลับต่างกันมาก ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมบัญชี บริการ Workspace ของ Google กับ Microsoft 365 ขององค์กร และระบบซอฟต์แวร์องค์กรอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม สินค้าที่ขายโดยการใช้พนักงานขายหรือ Personal Selling ควรเป็นสินค้าที่มีกำไรต่อหน่วยสูง เนื่องจาก การที่ต้องใช้พนักงานขาย ส่งผลให้การขายดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยที่สูงกว่าการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้วยวิธีอื่น

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด