Positioning คือ อะไร ? ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ สำคัญอย่างไร !?

Positioning คือ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์

Positioning คือ อะไร ? มาทำความรู้จักกับ Positioning และวิธีวาง Positioning หรือ ตำแหน่งผลิตภัณฑ์


Positioning คือ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ หรือพูดให้ง่ายกว่านั้น ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ คือ อยากให้คนมองว่าสินค้านี้เป็นอย่างไร มีจุดยืนอย่างไร อยู่ระดับใด สำหรับใคร และสินค้านี้มีไว้เพื่อใคร

ซึ่งการจะวาง ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ หรือ Positioning ได้นั้นก็จะต้องพิจารณามาจาก กลุ่มเป้าหมาย (Targeting) ที่ได้เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 2 ของ กลยุทธ์ STP

โดย Positioning จะแบ่งได้เป็น 3 ด้านหลักๆ ดังนี้

Emotional คือ จุดยืนด้านอารมณ์
Functional คือ จุดยืนด้านการใช้งาน
Differentiation คือ จุดยืนด้านความแตกต่าง


อย่างไรก็ตาม Positioning ไม่ใช่เรื่องของการเลือกกลุ่มเป้าหมาย แต่เป็นการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราได้เลือกไว้แล้วก่อนหน้านี้


Emotional

Emotional คือ จุดยืนด้านอารมณ์ เป็นจุดยืนเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ใช้งาน ภาพลักษณ์ของสินค้า บรรยากาศ และอารมณ์ร่วมกับสินค้า

โดยส่วนมากสินค้าที่มี Positioning แบบ Emotional คือ สินค้าที่ผู้ซื้อมักมองว่าเป็นสินค้าหรู สินค้าที่ใช้แล้วดูดีเมื่อถูกคนอื่นมอง สินค้าที่ใช้แสดงออกทางฐานะ หรือ สินค้าที่ใช้เพื่อเป็นรางวัลของชีวิต ส่งผลให้ลูกค้ามักจะไม่สนใจเรื่องราคาของสินค้าที่วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์แบบ Emotional มากนัก

ตัวอย่างเช่น นาฬิกาหรู รถยนต์หรู ร้านอาหารราคาแพง โรงแรมที่มีบริการเสริมมากมายเพื่อการพักผ่อนเต็มที่ คอนโดระดับพรีเมี่ยมใจกลางเมือง

Positioning แบบ Emotional เป็นวิธีในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับสินค้าและบริการที่ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก


Functional

Functional คือ จุดยืนด้านการใช้งาน เป็นการวางจุดยืนของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ อย่างเช่น ฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ความคุ้มค่าที่ได้รับ (อาจจะไม่ดีที่สุดแต่คุ้มราคาก็ได้) ซึ่งส่วนมากจะมาในลักษณะของสินค้าคุณภาพสูง

โดยสินค้าและบริการที่วาง ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ แบบ Functional มักจะเป็นสินค้าและบริการทั่วไปที่เน้นการใช้งาน เช่น

แชมพูที่เป็นครีมนวดผมในตัว
รองเท้าหนังที่ไม่เป็นรอยง่าย
ห้องพักเล็กสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มาก แต่อยู่กลางเมือง


จุดขายของ Positioning แบบ Functional หรือ จุดยืนด้านการใช้งาน คือสรรพคุณของสินค้า


Differentiation

Differentiation คือ จุดยืนด้านความแตกต่าง เป็นการสร้างความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนกับคู่แข่ง ซึ่งความแตกต่าง (Differentiation) อาจจะได้ทั้งความแตกต่างเกี่ยวกับ Emotional และ Functional

ประโยชน์ของจุดยืนด้านความแตกต่าง (Differentiation) คือ การที่ไม่ต้องแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นเนื่องจากสินค้าแบบ Differentiation ยังเป็นสินค้าใหม่ในตลาด และการที่ไม่มีสินค้าทดแทน (หรือมีน้อย) ทำให้สามารถตั้งราคาที่สูงได้

ตัวอย่างเช่น Tesla รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในยุคแรกที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จะเห็นว่าคู่แข่งของ Tesla ในระยะแรกน้อยมาก


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →