GreedisGoods » Marketing » Private Brand คืออะไร? ห้างสร้าง Private Brand ขึ้นมาทำไม

Private Brand คืออะไร? ห้างสร้าง Private Brand ขึ้นมาทำไม

by Kris Piroj
Private Brand คือ สินค้า Private Brand ตัวอย่าง มีอะไรบ้าง สินค้าแบรนด์ห้าง

Private Brand คืออะไร?

Private Brand คือ แบรนด์ของผลิตภัณฑ์ที่วางขายโดยห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าปลีกหนึ่งโดยผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นโดยจ้างผู้ผลิตภายนอกผลิตสินค้า (Outsourcing) เพื่อนำมาวางขายในห้างหรือร้านของผู้ที่จ้างผลิตโดยติดแบรนด์ที่เป็น Private Brand ของตัวเอง โดยไม่ได้ใช้ชื่อของห้างหรือร้านดังกล่าว

กล่าวคือ สินค้า Private Brand เป็นการจ้างผลิตสินค้าจากผู้ผลิต โดยผู้ว่าจ้างจะนำมาวางขายด้วยใช้บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าของผู้ว่าจ้าง

โดยทั่วไป Private Brand มักจะพบเห็นในห้างสรรพสินค้า ด้วยการนำสินค้า Private Brand มาวางขายร่วมกับสินค้าประเภทเดียวกันในชั้นวางสินค้า แต่จับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าราคาถูกคุณภาพพอใช้ได้ ซึ่งไม่ได้ต้องการโฆษณาสินค้าอย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม Private Brand ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่สินค้าราคาถูกหรือสินค้าคุณภาพต่ำแต่อย่างใด โดยสินค้า Private Brand อาจเป็นสินค้าที่คุณภาพทัดเทียมกับสินค้าที่มีอยู่ในตลาดที่มีไว้สร้างทางเลือกให้กับลูกค้าก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น JustBuy ของ Robinson และ Kirkland Signature ของ Costco เป็นต้น

ทำไมสร้าง Private Brand ขึ้นมา

ร้านค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ สร้าง Private Brand ขึ้นมาด้วยเหตุหลายประการ แต่โดยทั่วไปจะสร้างขึ้นมาโดยมีเหตุผลอยู่บนประเด็น ดังนี้:

ความสามารถในการสร้างกำไรของสินค้า Private Brand จากการที มีต้นทุนต่ำหรือแบรนด์ไม่ได้ตั้งโรงงานขึ้นมาผลิตสินค้าเอง การจ้างผลิตครั้งละมาก ๆ ในขณะที่ไม่มีต้นทุนในการโฆษณาและต้นทุนในการนำสินค้าขึ้นวางบนชั้นขายสินค้า (เพราะเป็นห้างหรือร้านของตัวเอง) ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำกว่าสินค้าแบบเดียวกันมาก

กำไรต่อหน่วยที่สูงกว่า เมื่อสินค้ามีต้นทุนต่ำกว่าสินค้าแบบเดียวกัน ทำให้แม้จะขายสินค้าราคาเท่ากับแบรนด์ทั่วไป (หรือแม้กระทั่งขายราคาถูกกว่าในบางกรณี) ก็ยังทำให้สินค้า Private Brand ดังกล่าวมีกำไรต่อหน่วยที่สูงกว่า

ใช้ Private Brand สร้างกำไรทดแทน เนื่องจาก ในบางครั้งการนำสินค้าแบรนด์ที่ขายดีจากความนิยมของลูกค้ามาวางขาย มักจะมีส่วนแบ่งกำไรที่น้อยกว่าตามอำนาจต่อรองของสินค้าขายดีเหล่านั้น ในขณะที่ห้างสรรพสินค้ายังคงที่จะต้องวางขายสินค้านั้นต่อไปเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ทำให้บ่อยครั้ง Private Brand จึงถูกนำมาใช้สร้างกำไรทดแทนในส่วนนี้

สร้างทางเลือกให้ลูกค้า (สินค้าที่หลากหลายในร้านค้า) ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าที่นิยมสินค้าราคาถูกคุณภาพพอใช้ได้ หรือสินค้าที่คุณภาพไม่ต่างกันในสินค้าประเภทที่มีตัวเลือกของสินค้าประเภทนั้นอยู่ในตลาดน้อย

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด