GreedisGoods » Finance » Investment » Private Fund คืออะไร? ทำความรู้จักกับ กองทุนส่วนบุคคล

Private Fund คืออะไร? ทำความรู้จักกับ กองทุนส่วนบุคคล

by K. Pair
Private Fund คือ กองทุนส่วนบุคคล ลงทุน private fund หุ้นต่างประเทศ

Private Fund คือ กองทุนส่วนบุคคล ซึ่งความหมายแบบเข้าใจง่าย ๆ ของ กองทุนส่วนบุคคล หรือ Private Fund คือ กองทุนที่จะนำเงินลงทุนของนักลงทุนแต่ละคนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทที่ตกลงกันไว้ อย่างเช่นนำเงินไป ลงทุนในหุ้นไทย ลงทุนในหุ้นเวียดนาม หรือนำไปลงทุนในหุ้นอเมริกา

และสามารถเลือกได้ว่าจะให้กองทุน Private Fund นำเงินไปลงทุนในลักษณะไหนหรือมีแผนอย่างไร

โดย Private Fund จะต่างจาก Mutual Fund หรือ กองทุนรวม ทั่วไปตรงที่กองทุน Private Fund จะไม่นำเงินลงทุนของเราไปรวมกับของนักลงทุนคนอื่น ทำให้ในบางกรณีนักลงทุนสามารถเลือกเปลี่ยนสัดส่วนหรือปรับเปลี่นแผนบางอย่างของการลงทุนได้

ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นทำให้ การลงทุนใน Private Fund ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นกว่าการลงทุน Mutual Fund (กองทุนรวม) ที่มีเจ้าของเงินหลายคนอยู่ในเงินก้อนเดียว

สำหรับผลตอบแทนของการลงทุนใน Private Fund นักลงทุน จะได้กำไรจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุน ปกติอยู่ที่ประมาณ 1x% ต่อปี (แนะนำให้ศึกษาผลงานของแต่ละกองทุนอย่างจริงจัง)

ส่วน Private Fund ก็ได้ค่าตอบแทนจากการบริการเงินทุน โดยค่าตอบแทนจะมีอยู่ 2 ลักษณะคือ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากกำไรที่ได้ และ คิดเป็นจำนวนเงินตายตัว (บางครั้งก็ใช้ค่าตอบแทน 2 แบบร่วมกัน)


Private Fund เหมาะกับใคร

ข้อแรกที่สำคัญของ การลงทุนใน Private Fund คือ ต้องมีเงินลงทุน หรือ หลักทรัพย์ (เช่น หุ้น หน่วยลงทุน) มากกว่าเงื่อนไขที่ Private Fund ได้กำหนดไว้ ซึ่งส่วนมากเงินลงทุนขั้นต่ำของ Private Fund คือเงินลงทุนประมาณ 1 ล้านบาท ถึง 4 ล้านบาท (ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขของแต่ละกองทุนเอง)

นอกจากมีเงินแล้ว ก็ควรจะมีคุณสมบัติเหล่านี้

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินลงทุนมากพอสมควร แต่ไม่มีเวลานำเงินไปลงทุนด้วยต้นเอง
  2. นักลงทุนที่มีความรู้ในการลงทุนในระดับหนึ่ง เพื่อเลือกแผนการลงทุน เพื่อให้ Private Fund จัดการต่อ
  3. นักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาว ในลักษณะของ (Value Investment)
  4. นักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนในระยะสั้นได้ เพราะในการลงทุนระยะยาว ก็ต้องมีความผันผวนเกิดขึ้นระหว่างทางเป็นปกติอยู่แล้ว

ถ้าอ่านมาทั้งหมดแล้วรู้สึกว่า Private Fund ไม่เหมาะกับคุณ ลองอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กองทุนรวม (Mutual Fund)

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด