GreedisGoods » Marketing » Private Label คืออะไร? ทำไมต้องมี Private Label

Private Label คืออะไร? ทำไมต้องมี Private Label

by Kris Piroj
Private Label คือ สินค้า Private Brand คือ อะไร

Private Label คือ สินค้าที่ห้างหรือร้านจ้างผลิตแบบ OEM เพื่อนำสินค้าดังกล่าวมาวางขายในห้างสรรพสินค้า อย่างไรก็ตาม Private Label หรือ Private Brand จะไม่ได้ใช้ตราสินค้าของห้างหรือร้านมาติดสินค้าเพื่อขายเหมือนกับสินค้า House Brand แต่จะเป็นการใช้ชื่อแบรนด์อื่น

ตัวอย่างเช่น ร้านขายเครื่องสำอาง ABC-Metic จ้างบริษัทผลิตสินค้า OEM โดยเป็นการผลิตแชมพูเพื่อนำมาวางขายคู่กับแชมพูที่มีอยู่แล้วในตลาด แต่ขายแชมพูดังกล่าวภายใต้แบรนด์ XYZ แทนที่จะใช้แบรนด์ ABC-Metic ที่เป็นชื่อร้าน

สำหรับแบรนด์ Private Label ที่หลายคนน่าจะเคยเห็นอยู่บ้าง ได้แก่ JustBuy ของ Robinson และคุ้มค่าของ Tesco Lotus

ในกรณีที่ร้าน ABC-Metic ขายแชมพูดังกล่าวในชื่อ ABC-Metic เหมือนชื่อร้าน กรณีนี้คือสินค้า House Brand ไม่ใช้ Private Brand หรือ Private Label อ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ House Brand คืออะไร?

ด้วยความที่ Private Label กับ House Brand มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยทำให้ตามปกติมักจะเรียกแบบรวม ๆ ไปว่า House Brand หรือ Own Brand แทน


ประโยชน์ของสินค้า Private Label คืออะไร?

สำหรับเหตุผลทีว่าทำไมแบรนด์ห้างหรือร้านค้าปลีกหลายแบรนด์ต้องทำ Private Label ขึ้นมาวางขายไปพร้อมกับสินค้าที่มีอยู่แล้ว ได้แก่:

สินคา Private Label มีต้นทุนต่ำ จากการที่แบรนด์ไม่ได้ตั้งโรงงานขึ้นมาผลิตสินค้าแต่ละชนิดเอง ทำให้แบรนด์สามารถขายสินค้า Private Label ในราคาที่ต่ำกว่าสินค้าแบบเดียวกันของแบรนด์อื่นได้ ในขณะที่มีต้นทุนต่ำกว่าจากการสั่งมากๆ จนทำให้ราคาต่อหน่วยต่ำ และจากการที่ไม่มีต้นทุนในการโฆษณา

สร้างทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าที่นิยมสินค้าราคาถูก การตั้งราคาที่ต่ำกว่าและวางสินค้า Private Label ไว้ข้างสินค้าแบรนด์ทั่วไปในตลาด ทำให้ลูกค้าที่นิยมสินค้าราคาถูกเกิดตัวเลือก ในขณะที่ไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงกับแบรนด์ที่คุณภาพสูงกว่าและแพงกว่า

ใช้ Private Label ทำกำไรทดแทน บางครั้งการนำสินค้าแบรนด์ที่ขายดีจากความนิยมมาตั้งอาจจะทำให้ร้านค้าหรือห้างได้ส่วนแบ่งกำไรที่น้อยลง แต่ก็ต้องนำมาวางขายเพื่อดึงลูกค้า (ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นร้านที่มีสินค้าที่ต้องการขายในสายตาผู้บริโภค)

และจากเหตุผลในข้ออื่นๆ จะเห็นว่าสินค้า Private Label มีกำไรที่ค่อนข้างสูงจากการที่ต้นทุนต่ำ ซึ่งกำไรในส่วนนี้เองจะถูกใช้เป็นกำไรทดแทนในส่วนที่เสียไป

บทความที่เกี่ยวข้อง