Home Business วงจรผลิตภัณฑ์ หรือ Product Life Cycle คือ อะไร ?

วงจรผลิตภัณฑ์ หรือ Product Life Cycle คือ อะไร ?

by greedisgoods
วงจรผลิตภัณฑ์ หรือ Product Life Cycle คือ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

วงจรผลิตภัณฑ์ หรือ Product Life Cycle คือ อะไร ? บอกอะไรนักการตลาด ?

วงจรผลิตภัณฑ์ หรือ Product Life Cycle คือ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์นั้นเข้าสู่ตลาด (Introduction Stage) ไปจนกระทั่งผลิตภัณฑ์นั้นออกจากตลาด (Decline Stage)

โดย Product Life Cycle หรือ วงจรผลิตภัณฑ์ จะแบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ

  1. Introduction Stage คือ ช่วงแนะนำสินค้า
  2. Growth Stage คือ ช่วงเติบโต
  3. Maturity Stage คือ ช่วงที่มั่นคง หรือ อิ่มตัว
  4. Decline Stage คือ ช่วงถดถอย

วงจรผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) จะช่วยทำให้รู้ว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์ (Product) นั้น ๆ อยู่ในช่วงไหนของวงจร (Cycle) ซึ่งจะช่วยให้สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Product Life Cycle หรือ วงจรผลิตภัณฑ์ สามารถเขียนออกมาเป็นกราฟได้ในลักษณะของกราฟด้านล่าง

กราฟ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ หรือ Product Life Cycle

กราฟ วงจรผลิตภัณฑ์ Product Life Cycle

แกนตั้ง คือ ยอดขายของสินค้า
แกนนอน คือ ช่วงเวลาที่ผ่านไป


เส้นด้านในจะแสดงให้เห็นการเติบโตของผลิตภัณ์ตลอด วงจรผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ซึ่งจะเห็นว่า Product Life Cycle คือ แนวคิดเดียวกับ Business Cycle หรือ วัฏจักรธุรกิจ นั่นเอง

วงจรผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ทั้ง 4 ช่วง

Introduction Stage

Introduction Stage คือ ช่วงแนะนำสินค้า เป็นช่วงที่สินค้าเพิ่งเข้าสู่ตลาด ยังไม่มีใครรู้จัก ยอดขายของสินค้านั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ หรืออาจจะขาดทุน

ในขั้นนี้จำเป็นต้องทำให้ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์ด้วยการสื่อสารทางการตลาดต่าง ๆ (เพราะยังไม่มีใครรู้จักสินค้า) และถ้าหากมีคนซื้อมีคนชอบก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์รอดเข้าสู่ช่วงต่อไป

Growth Stage

Growth Stage คือ ช่วงเจริญเติบโต เป็นช่วงที่มีคนรู้จักสินค้าแล้ว โดยในช่วง Growth Stage จะเป็นช่วงที่เติบโตเร็วมาก ๆ  เป็นช่วงที่ควรกอบโกยกำไรให้ได้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ก็ยังจำเป็นต้องทำการตลาดต่อไป เพราะที่เติบโตอย่างรวดเร็วอาจเป็นเพราะลูกค้าแค่อยากลองสิ่งใหม่ แต่อาจจะไม่กลับมาซื้ออีกก็ได้

Maturity Stage

Maturity Stage คือ ช่วงที่เติบโตเต็มที่ มีความมั่นคงแล้ว เรียกได้ว่าเป็นช่วงอิ่มตัว มีลูกค้าประจำ อยู่เฉย ๆ ก็มีคนซื้อ ไม่จำเป็นต้องทำการตลาดมากเหมือนแต่ก่อน

แต่ในช่วงนี้การเติบโตจะเป็นไปอย่างช้า ๆ ถ้าหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าที่ยังไม่มีมาก่อน ช่วงนี้จะมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น เพราะคนเริ่มเห็นเราได้ดีก็จะเริ่มทำตามเลยทำตาม หน้าที่ของเราคือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) เอาไว้ให้ได้

Decline Stage

Decline Stage คือ ช่วงถดถอย ช่วงตกต่ำ เกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป จากการที่มีสินค้าชนิดอื่น หรือ สินค้าทดแทนที่ดีกว่า ในช่วงนี้ยอดขายและกำไรจะลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนไม่สนใจในสินค้านั้นแล้ว

เมื่ออยู่ในจุดนี้ควรมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่าเจ้าอื่น หรือ รีบระบายสินค้าชนิดนี้ออกให้หมดดีกว่าเก็บไว้แล้วขายไม่ได้ (ในกรณีที่เป็นสินค้าที่เป็นกระแสแค่ช่วงสั้นๆ)


 

บทความที่เกี่ยวข้อง