GreedisGoods » Business » Marketing » Public Relations คืออะไร? การประชาสัมพันธ์ ทางการตลาด

Public Relations คืออะไร? การประชาสัมพันธ์ ทางการตลาด

by K. Pair
Public Relations คือ การประชาสัมพันธ์ การตลาด PR คือ Public Relation การตลาด

Public Relations คือ การประชาสัมพันธ์ หรือ การสื่อสารไปยังลูกค้า โดยจุดประสงค์หลักของ Public Relations คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สร้างความเข้าใจ โน้มน้าวใจ สร้างความเชื่อถือให้กับแบรนด์ และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์

ในส่วนนี้เองที่ทำให้ Public Relations ต่างจาก Advertising หรือ การโฆษณา ที่เน้นไปที่สินค้าในลักษณะที่ “สินค้านี้ดี ลูกค้าควรซื้อสินค้านี้” ในขณะที่ Public Relations คือ การทำให้ลูกค้ามองว่าแบรนด์น่าเชื่อถือ มีภาพลักษณ์ที่ดี จนลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์และหันมาสนใจสินค้าเอง

Public Relations หรือ PR สามารถทำได้หลากหลายวิธี ซึ่ง Public Relation สามารถเป็นได้ทั้งคำพูดและลายลักษณ์อักษร และไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นการออกมาบอกอะไรบางอย่างเสมอไป มาดูกันว่า Public Relations มีอะไรบ้าง

 1. การให้ข่าวกับสื่อ การให้สัมภาษณ์
 2. การประกาศผ่านช่องทางที่ Brand มีอยู่
 3. การเป็นสปอนเซอร์
 4. การจัดโครงการบางอย่างเพื่อสังคม
 5. การทำ CSR หรือ Corporate Social Responsibility
 6. การทำ CSV หรือการสร้างคุณค่าร่วมกัน
 7. การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event)
 8. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคม

นอกจากนี้ Public Relations หรือ PR ในบางครั้งข้อมูลที่ให้ก็อาจจะเป็นข้อมูลในแง่ลบ อย่างเช่น การออกมายอมรับความผิดพลาดจากการดำเนินงาน เพื่อให้ลูกค้ายังสามารถไว้ใจได้ว่า Brand ซื้อสัตย์กับลูกค้า ไม่มีการปิดบัง

ถ้ายังนึกภาพไม่ออก สมมติว่า บริษัท A เกิดความผิดพลาดจากการผลิตสินค้า จนทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายบางอย่างพอสมคสร

ฝ่ายที่จะต้องทำหน้าที่กู้หน้าและความเชื่อถือให้กับบริษัท A กลับมาในตอนแรกสุดก็คือ Public Relations หรือ PR นั่นเอง โดยในกรณีนี้ Public Relations หรือ PR จะต้องคิดวิธีขอโทษ อธิบายเหตุผล และวิธีสื่อสารให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก

ทั้งหมดนี้คือ Public Relations หรือ PR หรือ การประชาสัมพันธ์ ที่คนที่เรียนเกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์ หรือ เรียน PR จะได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้


ข้อดีของ Public Relations

ข้อดีที่พูดมาตลอดค่อนบทความของ Public Relations คือ สร้างความเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ แต่รู้หรือไม่ว่า Public Relations หรือ การประชาสัมพันธ์ มีประโยชน์มากกว่านั้น

 1. มี Brand Image หรือ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ดี
 2. รักษาลูกค้าไว้ได้ในระยาว (ในกรณีที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้)
 3. การประชาสัมพันธ์ มีต้นทุนต่ำกว่าการโฆษณา
 4. เมื่อลูกค้าเกิดความเชื่อถือในแบรนด์ ลูกค้าจะเชื่อว่าดีจริงโดยไม่ต้องโฆษณา
 5. ลูกค้ามีโอกาสจะซื้อสินค้าในอนาคต โดยไม่ต้องโฆษณา

สรุป ข้อดีของ Public Relations ก็คือ เรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว (Relationship) ตามชื่อ เมื่อลูกค้าไว้ใจหรือลูกค้ารู้สึกเชื่อถือดีจริง ลูกค้าก็จะใช้สินค้าเองโดยที่ Brand ไม่จำเป็นต้องโฆษณา


ข้อเสียของ Public Relations

อย่างไรก็ตาม Public Relation ไม่ใช่วิธีที่ดีไปหมดทุกอย่างในการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่เช่นนั้นทุกแบรนด์คงเลิกโฆษณาหมดแล้ว Public Relations มีข้อจำกัดที่สำคัญอยู่ ได้แก่

 1. ต้องใช้เวลา ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นทันที
 2. ไม่ได้พูดถึงสินค้า เป็นแค่การสื่อสารทำความเข้าใจกับลูกค้า
 3. ไม่ได้เป็นการกระตุ้นยอดขายโดยตรงเหมือนกับ การโฆษณา หรือ Sales Promotion ทำให้ Public Relations หรือ การ PR เพิ่มยอดขายได้ไม่มาก

สรุปง่าย ๆ ข้อจำกัดของ Public Relations คือ ไม่ได้พูดถึงสินค้าโดยตรง (เพราะแค่สื่อสาร) ทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าลูกค้าจะเกิดความเชื่อใจ เชื่อมั่นในแบรนด์และไว้ใจที่จะใช้สินค้า

ทำให้ Public Relations ไม่ใช่กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายแบบทันทีเหมือนกับการจัด Sales Promotion และการโฆษณา (Advertising) 


Public Relations ต่างจากโฆษณา อย่างไร?

ถึงแม้ว่า Public Relations จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ การส่งเสริมการตลาด หรือ Promotion ของ Marketing Mix 4P เช่นเดียวกับ การโฆษณา (Advertisement) ทำให้หลายคนเข้าใจผิดไปว่า การประชาสัมพันธ์ หรือ Public Relations คือ เรื่องเดียวกับการโฆษณา ซึ่งจริง ๆ แล้ว Public Relations ไม่ใช่การโฆษณา

Public Relation รู้จักกันดีในชื่อ PR คือ การประชาสัมพันธ์ ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเสนอขายสินค้าโดยตรง แต่ PR หรือ การประชาสัมพันธ์ คือ การติดต่อกับลูกค้า รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการ

Public Relation จะเน้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระยาว ไม่ได้เน้นขายของ และไม่ได้เน้นการเชียร์ให้ลูกค้าซื้อสินค้าเป็นหลัก

Advertising จะเน้นบอกสรรพคุณของสินค้า ทำไมสินค้าดี ทำไมลูกค้าต้องใช้สินค้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าที่กำลังโฆษณา เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าที่กำลังโฆษณาในขณะนั้น

ถึงแม้ว่า Public Relation หรือ การประชาสัมพันธ์ จะไม่ได้รับผลที่ชัดเจนจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่ผลที่จากความน่าเชื่อถือที่แบรนด์ได้รับจาก การประชาสัมพันธ์ คือ ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในอนาคต

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาในทางการตลาด ได้ที่บทความ การโฆษณา คืออะไร

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าเราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด