GreedisGoods » Marketing » Push Marketing กับ Pull Marketing คืออะไร?

Push Marketing กับ Pull Marketing คืออะไร?

by Kris Piroj
Push Strategy คือ Pull Strategy คือ Push กับ Pull Marketing คือ การตลาดแบบ Push Pull

Push Marketing กับ Pull Marketing คืออะไร?

Push Marketing กับ Pull Marketing คือ กลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย (Promotion) ที่เป็นรูปแบบของการส่งเสริมการขายด้วยรูปแบบที่ต่างกัน 2 วิธี โดยพื้นฐานของ Push Marketing กับ Pull Marketing จะต่างกันที่วิธีการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า ทำให้ทั้งกลยุทธ์แบบ Push Marketing และ Pull Marketing เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป็นหมาย (Target) ที่ต่างกัน

Push Marketing คือ การผลักสินค้าออกไปหาลูกค้าผ่านทางคนกลาง หรือช่องทางการสื่อสารทางการตลาดเพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักสินค้าและสนใจซื้อสินค้า

Pull Marketing คือ การดึงให้ลูกค้าหันมาสนใจและซื้อสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นวิธีทางการตลาดวิธีใดก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องใช้เพียงกลยุทธ์แบบ Pull Strategy หรือ Push Strategy เพียงอย่างเดียว เพราะในหลายกรณีก็อาจจะเหมาะกับการใช้กลยุทธ์ทั้ง Push และ Pull ควบคู่กัน

นอกจากนี้ บางคนอาจได้ยินกลยุทธ์การตลาดแบบ Push และ Pull ในอีกชื่อ คือ Push Strategy กับ Pull Strategy ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับ Push และ Pull Marketing


Push Marketing หรือ Push Strategy

Push Strategy หรือ Push Marketing คือ การผลักสินค้าออกไปหาลูกค้าผ่านทางคนกลาง หรือช่องทางการสื่อสารทางการตลาดเพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักสินค้าและสนใจซื้อสินค้า ตัวอย่างเช่น

การใช้ตัวแทนจำหน่าย ส่งพนักงานขายไปขายถึงที่ ที่เห็นบ่อยๆในการขายประกัน และการขายสินค้าให้กับบริษัท

การใช้พนักงานขาย กระตุ้นพนักงานขายให้ขายสินค้าของเราได้มากขึ้น (อาจจะให้พนักงานเชียร์สินค้าเราเป็นพิเศษ) โดยอาจมีการให้รางวัลกับพนักงานขายที่ทำยอดได้ถึงเป้าที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่พนักงาน

การออกงานแสดงสินค้า อย่างเช่นงาน E3 ที่เป็นงานแสดงเกมจากผู้พัฒนาเกมหลาย ๆ ค่าย ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้นักลงทุนได้มาเลือกสรรในที่เดียว ซึ่งค่ายเกมที่ต้องการขายเกมให้กับนักลงทุนก็จะมาออกบูธที่งานนี้

ซึ่งเป้าหมายหลักของกลยุทธ์แบบ Push Marketing คือ การเข้าถึงลูกค้าเพื่อขายสินค้า ทำให้ส่วนใหญ่สินค้าที่ขายด้วยกลยุทธ์แบบ Push Marketing จะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีกำไรต่อหน่วยสูง

บางคนจะเรียก Push Marketing ว่าเป็นการตลาดแบบดั่งเดิมก็ไม่ผิด


Pull Marketing หรือ Pull Strategy

Pull Strategy หรือ Pull Marketing คือ การดึงให้ลูกค้าสนใจที่จะซื้อสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตาม โดยการดึงก็คือการส่งเสริมการขายที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีที่สุด นั่นก็คือการโฆษณา (Advertisement)

เป้าหมายของ Pull Marketing คือ การทำให้ลูกค้ารับรู้หรือสนใจสินค้าหรือบริการ เพื่อเพิ่มความเชื่อถือที่จะสร้างโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าของเรา

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ Pull Marketing ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่การโฆษณาเพียงเท่านั้น แต่ Pull Strategy คือ การส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแลกซื้อสินค้า ลดราคา การตลาดแบบไวรัล การแจกของแถม การทำ Content Marketing ไปจนถึงการให้สปอนเซอร์กิจกรรมบางอย่าง (ที่เป็นเหมือนกับการโฆษณา) และกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด