GreedisGoods » Business » QCD คืออะไร? Quality Cost และ Delivery ของการจัดซื้อ

QCD คืออะไร? Quality Cost และ Delivery ของการจัดซื้อ

by K. Pair
QCD คือ Quality Cost Delivery

QCD คือ ตัวย่อของ 3 เงื่อนไข ที่ใช้ประเมินในการจัดซื้อ ประกอบด้วย Quality Cost และ Delivery

Quality คือ คุณภาพของสิ่งที่จัดซื้อ

Cost คือ ต้นทุนของสิ่งที่จัดซื้อ

Delivery คือ การจัดส่งของที่เราสั่ง


จากทั้งสามตัวของ QDC ส่วนที่มักจะเป็นปัญหาบ่อยๆ คือ Quality กับ Delivery มาดูกันว่าทำไม ?

Quality

คุณภาพ หรือ Quality คือ การที่สินค้าที่ฝ่ายจัดซื้อได้ซื้อมาต้องมีคุณภาพที่ดี และต้องดีเสมอต้นเสมอปลาย เพื่อให้ไม่มีปัญหาที่ตามมาในภายหลัง

โดยเฉพาะที่สั่งวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนจาก Supplier มาประกอบ ถ้าหากว่าสินค้าที่เรานำมาใช้ประกอบไม่มีคุณภาพเสียเป็นจำนวนมาก ผู้ที่เสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอันดับแรก คือ บริษัท ไม่ใช่ Supplier

สิ่งที่ลูกค้ารับรู้เป็นลำดับแรก คือ ลำโพงของรถยี่ห้อ XXX ห่วย ไม่ใช่ลำโพงยี่ห้อ XXX ห่วย

Cost

ต้นทุน หรือ Cost คือ ราคาต้นทุนที่เราตั้งไว้ในส่วนของที่เราจัดซื้อ ว่าควรจะไม่เกินเท่าไหร่ และควรเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆ

เช่น บริษัทผลิตรถยนต์มีการสั่งซื้อลำโพงติดรถยนต์เพื่อนำมาใช้ประกอบ บริษัทผลิตรถยนต์ดังกล่าวจะตั้งต้นทุนในส่วนของลำโพงไว้ว่าจะต้องไม่เกินกี่บาท

ซึ่งโจทย์ของฝ่ายจัดหาและฝ่ายจัดซื้อ คือ หาลำโพงที่มีราคาเท่ากับหรือน้อยกว่า ต้นทุนที่ตั้งเอาไว้ในส่วนของลำโพง

Delivery

การจัดส่ง หรือ Delivery คือ การส่งสินค้าที่สั่ง สามารถส่งได้ตรงเวลาที่เราต้องการหรือไม่

เพราะถ้าหากไม่สามารถส่งได้ในเวลาที่เราต้องการ นั่นหมายถึงกระบวนการผลิตของเราก็จะต้องชะงัก รอสินค้าที่เราสั่งมาจาก Supplier มาถึง

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด