มาตรการ QE คือ อะไร ? (Quantitative Easing)

QE คือ นโยบาย QE มาตรการ QE คือ Quantitative Easing

ทำความรู้จักกับ มาตรการ Quantitative Easing หรือ QE มาดูกันว่า มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ หรือ QE คือ อะไร ?


QE คือ ชื่อย่อของ Quantitative Easing เป็นนโยบายทางการเงินอย่างหนึ่ง แปลภาษาไทยคือ มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ เป็นนโยบายทางการเงินที่ถูกใช้โดย ธนาคารกลางสหรัฐ หรือ Fed เมื่อช่วง วิกฤต Subprime ปี 2008 (หลังจากนั้นก็มีหลายประเทศใช้บ้าง)

พื้นฐานของ มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ หรือ มาตรการ QE คือ การพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นมาเฉยๆ แล้วใส่เงินเหล่านั้นเข้าไปในระบบ เพื่อทำให้มีเงินในระบบเพิ่มขึ้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีเป้าหมายคือทำให้คนกล้าใช้เงินกันมากขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ

เป้าหมายของ มาตรการ QE หรือ Quantitative Easing คือเป็น นโยบายการเงิน ที่ใช้กระตุ้นให้ตัวเลขเงินเฟ้อสูงขึ้น จากการที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะเงินฝืด หรือพูดให้ง่ายกว่านั้น QE คือ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังซบเซาให้กลับมาคึกคัก (มากที่สุดที่จะทำได้) จากเงินที่หมุนเวียนในระบบที่เพิ่มขึ้น

ตัวอย่างเช่น การทำ QE ของสหรัฐอเมริกา เมื่อช่วง Subprime Crisis เมื่อปี 2008มาตรการ QE ทำงานอย่างไร ?

Quantitative Easing จะเริ่มจากการที่ ธนาคารกลาง (Central Bank) พิมพ์เงินเพิ่มออกมาเฉยๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกันอย่างที่หลายคนเข้าใจ (ส่วนมาตรฐานทองคำเลิกใช้ไปเป็น 100 ปีแล้ว)

จากนั้นนำเงินที่พิมพ์ออกมาจาก นโยบาย QE ไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างเช่น พันธบัตรรัฐบาล (Bonds) เพื่อใส่เงินเข้าไปในระบบ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการทำ QE

หลังจากนั้น ธนาคารกลาง (Central Bank) ก็จะลด อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กิจการต่างๆ รวมถึง คนทั่วไปกล้าที่จะกู้เงินไปใช้กันมากขึ้น

โดยผลที่ได้จาก Quantitative Easing หรือ QE คือ ทำให้คนใช้เงินได้มากขึ้น เมื่อมีการจับจ่ายใช้สอยก็ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจก็ไปต่อได้

ประเทศไหนเคยทำ QE บ้าง ?

สำหรับ มาตรการ QE ที่หลายคนคุ้นเคยที่สุดหรืออาจจะเคยได้ยินอยู่บ้างก็คือการทำ QE ของ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังวิกฤติ Subprime เมื่อปี 2008 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤติทางการเงิน

ส่วนประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกาที่เคยใช้ มาตราการ QE ได้แก่

ญี่ปุ่น
อังกฤษ
ประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone)
สวิตเซอร์แลนด์How the Economic Machine Works โดย Ray Dalio

How the Economic Machine Works เป็นวิดีโอที่อธิบายของที่มาของระบบเศรษฐกิจ ตามแนวคิดของ Ray Dalio ผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates ซึ่งเป็นผู้บริหาร Hedge Fund ที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จสูงสุดคนหนึ่ง

ถ้าหากดูไปจนถึงตอนท้ายจะเห็นที่มาของ มาตรการ QE หรือ Quantitative Easing  และเห็นว่าทำไมต้องใช้ มาตรการ QE หรือ Quantitative Easing

How the Economic Machine Works แบบมีซับภาษาไทย


 

 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →