GreedisGoods » Economics » Quantitative Tightening คืออะไร? QT ต่างจาก QE อย่างไร

Quantitative Tightening คืออะไร? QT ต่างจาก QE อย่างไร

by Kris Piroj
Quantitative Tightening คือ มาตรการ QT ธนาคารกลาง Fed

Quantitative Tightening คืออะไร?

Quantitative Tightening คือ นโยบายทางการเงินแบบหดตัวที่ธนาคารกลางใช้ลดปริมาณสภาพคล่องที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจ เพื่อลดอุปสงค์ (ความต้องการซื้อ) สินค้าลงซึ่งจะส่งผลให้ระดับราคาสินค้าไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามความร้อนแรงของเศรษฐกิจที่อาจนำไปสู่เงินเฟ้อที่สูงเกินไป

QT หรือ Quantitative Tightening เป็นด้านตรงข้ามของ Quantitative Easing หรือ QE ที่เป็นนโยบายทางการเงินที่ธนาคารกลางจะขยายขนาดงบดุล (Balance Sheet) หรือเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เศรษฐกิจ

ในขณะที่การใช้นโยบายทางการเงินในลักษณะของ Quantitative Tightening ธนาคารกลางจะลดขนาดงบดุล (Balance Sheet) ของธนาคารลงหลังจากที่ได้เพิ่มงบดุลอย่างมหาศาลจากการทำ QE ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อทำให้เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกลับสู่ระดับที่เหมาะสม

การทำ QT (Quantitative Tightening) ของธนาคารโดยส่วนใหญ่จะเป็นการดึงเงินออกจากระบบด้วยวิธี Reverse Repo หรือการขายพันธบัตร (ที่เคยซื้อมาเมื่อตอนทำ QE) กลับสู่ตลาด ซึ่งจะทำให้เงินที่เคยอยู่ในระบบเศรษฐกิจกลับมาที่มือของธนาคารกลาง

กล่าวคือ Quantitative Tightening เป็นการทำให้งบดุลของธนาคารกลางกลับมาสู่ภาวะปกติอย่างที่ควรจะเป็น เมื่อนโยบายกระตุ้นเมื่อก่อนหน้านี้เป็นไปตามที่ต้องการแล้ว

ตัวอย่างเช่น ในปี 2018 Fed ได้ตัดสินใจไม่ Rollover พันธบัตรรัฐบาลบางส่วน ดังนั้นแทนที่ Fed จะขายให้กับตลาด Fed ตัดสินใจให้พันธบัตรดังกล่าวหมดอายุและไม่ออกพันธบัตรรุ่นใหม่มาแทนที่ (ไม่ Rollover) และในขณะเดียวกัน Fed ก็ได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายกลับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องถึง 4 ครั้งในปี 2018 โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2018 ของสหรัฐฯ อยู่ที่กรอบ 2.25-2.5%

QT คือ Quantitative Tightening คือ
กราฟของ Fed’s Balance Sheet ตั้งแต่ปี 2008 ถึงปัจจุบัน

จากกราฟจะเห็นว่า Balance Sheet ของ Fed ที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2008 ที่ Fed เริ่มทำ QE ลดลงในช่วงปี 2018 ที่ Fed เริ่มพยายามทำ Quantitative Tightening ก่อนที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นเพราะ Unlimited QE ในช่วงโควิดในปี 2020

หรือเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ทำการ Reverse Repo โดยไม่ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ขายพันธบัตรรัฐบาลออกไปถึง 4.9 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นวงเงินที่มากกว่าวงเงิน QE ต่อเดือนที่อยู่ที่ระดับ 1.2 แสนล้านดอลลาร์ ส่งผลให้กลายเป็นการ Reverse Repo ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ณ ขณะนั้น

เป้าหมายของ QT

เป้าหมายในการใช้นโยบายในลักษณะของ Quantitative Tightening มีเป้าหมายเพื่อใช้ในการควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เมื่อธนาคารกลางมองว่าเสถียรภาพของเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ (เศรษฐกิจเริ่มกลับมาขยายตัว) ซึ่งก็คือในช่วงที่ไม่จำเป็นต้องอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อช่วยเหลืออีกต่อไป

หรืออธิบายให้เป็นรูปธรรมก็คือ QT มีเป้าหมายในการกดราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (ที่ทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น) จากผลของการทำ QE อย่างหนักมาโดยตลอดกว่า 10 ปีให้ชะลอตัวลง

โดยมีเป้าหมาย 2 อย่าง คือ การลดปริมาณเงินในระบบจากการดูดซับสภาพคล่องออกไปจากระบบ และการทำให้ประชาชนและธุรกิจจะไม่อยากกู้เงินเพื่อลงทุนขยายธุรกิจเพิ่มและเลือกที่จะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย (แทนที่จะนำมาเสี่ยง) ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะส่งผลให้ปริมาณสภาพคล่องในระบบลดลง

ข้อมูลอ้างอิงจาก What Is Quantitative Tightening? และ Assets: Total Assets: Total Assets โดย Stlouisfed

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด