GreedisGoods » Marketing » Real Time Marketing คืออะไร? ทำอย่างไรได้บ้าง

Real Time Marketing คืออะไร? ทำอย่างไรได้บ้าง

by Kris Piroj
Real Time Marketing คือ การตลาด แบบ Real Time Content คือ วิธี ข้อดี ข้อเสีย

Real Time Marketing คืออะไร?

Real Time Marketing คือ รูปแบบหนึ่งของการทำการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบัน โดย Real Time Marketing อาจเป็นได้ทั้งการสื่อสารทางการตลาดในลักษณะของ Content Marketing หรือการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับกระแสดังกล่าว

กล่าวคือ Real Time Marketing เป็นวิธีการทางการตลาดที่เล่นกับกระแสที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเรียกว่าการโหนกระแสก็ได้ โดยกระแสดังกล่าวอาจเป็นกระแสอะไรก็ตามที่สังคมกำลังให้ความสนใจในวงกว้างในลักษณะของไวรัล (Viral) ไม่ว่าจะเป็น ข่าว กระแสของหนัง กระแสของซีรีย์ เทรนด์บนโซเชียล ตลอดจนการเมืองในช่วงนั้น

ในอดีตที่ผ่านมาหลายคนก็น่าจะเห็น Real Time Marketing หรือ การตลาดแบบ Real Time กันมามากพอสมควรแล้ว ทั้งจากกระแสต่าง ๆ อย่างเช่นในช่วงที่เป็นช่วงเลือกตั้งก็มักจะมี Meme ที่เล่นกับคำว่า “พรรค” ออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น พรรคผ่อน พรรคสมอง พรรคนี้… หรือพรรคอะไรก็แล้วแต่

เป้าหมายของการทำ Real Time Marketing มีจุดมุ่งหมายหลักในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นและกำลังดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคในขณะที่เหตุการณ์หรือหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งกำลังเป็นที่นิยมเกิดขึ้นอยู่ขณะนั้น โดยทั่วไปคือประโยชน์จากการมองเห็นแบรนด์ที่เพิ่มขึ้น การใช้ประโยชน์จากหัวข้อที่กำลังเป็นกระแสในสังคมมีโอกาสที่จะเพิ่มการมองเห็นแบรนด์เมื่อแบรนด์สามารถสร้างเนื้อหาที่โดดเด่นและโดนใจผู้ชม ซึ่งนำไปสู่การแชร์ การกดถูกใจ และการกล่าวถึงได้มากขึ้น ที่นำไปสู่การขยายการเข้าถึงไปยังลูกค้าใหม่ ในขณะที่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าของแบรนด์กับแบรนด์

นอกจากนี้ สิ่งที่แบรนด์ต้องการจากเป้าหมายดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับแบรนด์ว่าต้องการทำไปเพื่ออะไร ไม่ว่าจะเป็นเพื่อส่งเสริมการขายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวแบรนด์โดยตรง การสื่อสารกับลูกค้าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในวงกว้างด้วยการพึ่งพากระแสไวรัล (Viral) ตลอดจนการลดระยะห่างระหว่างแบรนด์กับลูกค้าเพื่อสร้างความเป็นมิตรด้วยการใช้ Real Time Content เป็นสิ่งที่เริ่มต้นการสนทนาและการตอบกลับความคิดเห็น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับแบรนด์

Real Time Marketing ทำอย่างไร

ในเบื้องต้นพื้นฐานการทำ Real Time Marketing คือการโหนกระแส ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากและทำได้หลากหลายวิธีการและช่องทาง (แม้ว่าจะได้รับความนิยมบน Social Media) ส่วนสำคัญของการทำ Content แบบ Real Time Marketing จึงอยู่ที่การแสวงหาสิ่งที่กำลังเป็นกระแส ซึ่งสามารถทำได้ 3 วิธีเบื้องต้น ได้แก่

  1. การคาดเดาสิ่งที่จะเป็นกระแสในอนาคต
  2. การใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์สิ่งที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นกระแส
  3. การใช้ Social Listening Tools เพื่อติดตามสิ่งที่สังคมกำลังพูดถึง

เมื่อได้สิ่งที่กำลังเป็นกระแสแล้ว ส่วนที่เหลือคือหน้าที่ของทีม Content Marketing ในการสร้างสรรค์ Real Time Content ขึ้นมาให้เป็นที่สนใจและรวดเร็วที่สุด โดยสิ่งสำคัญคือแบรนด์ต้องสร้างสมดุลระหว่างความทันเวลาและการรักษาความสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าการทำ Real Time Marketing สอดคล้องกับภาพลักษณ์โดยของแบรนด์ที่ต้องการสื่อสารออกมา

ทั้งนี้ ในทางกลับกันหากรู้ตัวว่าช้าหรือไม่สร้างสรรค์บางครั้งก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องปล่อยไปผ่านไปบ้าง เพราะหลายครั้งการฝืนออก Content ที่แย่ออกมาอาจนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์แย่ ๆ ให้กับแบรนด์เหมือนกับหลายแบรนด์ในอดีตก็ได้

ข้อควรระวังของ Real Time Marketing

ระวังประเด็นละเอียดอ่อน คือข้อควรระวังแรกสุดที่สำคัญอย่างยิ่งกับ Real Time Marketing เนื่องจากการกระทำที่ขาดกาลเทศะในประเด็นละเอียดอ่อนจะนำไปสู่ความเกลียดชังที่ผู้ที่เป็นลูกค้าและลูกค้าในอนาคตมีกับแบรนด์ได้

การเลือกกระแสเล่น เนื่องจาก Real Time Marketing เป็นสิ่งที่ใช้ทรัพยากรค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับประโยชน์ในระยะยาว จากทั้งต้นทุนในการติดตามกระแส ต้นทุนในการทำ Real Time Content ที่ต้องแข่งกับเวลา ตลอดจนต้นทุนในการสูญเสียผู้ติดตามที่รำคาญจากการลง Content โหนกระแสบ่อยเกินไป จึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักการตลาดเลือกกระแสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม

สร้างสรรค์ โดดเด่น และเข้าใจง่าย เพื่อเรียกความสนใจของลูกค้าที่ผ่านมาเห็น Content ได้ง่าย

โดยสรุป Real Time Marketing เป็นสิ่งที่ประโยชน์อย่างยิ่งในแง่ของการมองเห็นแบรนด์และการมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความเสี่ยง อย่างเช่น ความผิดพลาดในประเด็นละเอียดอ่อน ความยากในการควบคุม ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่แบรนด์ควรจะรวางแผนอย่างรอบคอบ ตรวจสอบอย่างดี และมีความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อสิ่งที่กำลังทำอยู่ว่าส่งผลกับแบรนด์อย่างไร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด