GreedisGoods » International Business » Regional Strategy คืออะไร? (กลยุทธ์ข้ามชาติ)

Regional Strategy คืออะไร? (กลยุทธ์ข้ามชาติ)

by Kris Piroj
Regional Strategy คือ กลยุทธ์ข้ามชาติ แบบภูมิภาค

Regional Strategy คือ กลยุทธ์ข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจด้วยการปรับปรุงสินค้าและบริการให้เข้ากับในแต่ละภูมิภาคที่บริษัทได้ขยายเข้าไป (ตามชื่อ Regional) โดยภูมิภาคในที่นี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในระดับทวีปหรือกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจก็ได้ แต่อาจจะเป็นกลุ่มประเทศที่วิจัยแล้วพบว่ามีความต้องการสินค้าและพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกัน

กลยุทธ์ Regional Strategy ในธุรกิจข้ามชาติจะจะเหมือนกับกลยุทธ์แบบ Multidomestic Strategy เพียงแต่แทนที่จะขยายเข้าไปในแต่ละประเทศแบบ Multidomestic Strategy บริษัทจะใช้การขยายเข้าไปในแต่ละภูมิภาคหรือกลุ่มประเทศแทน

การใช้กลยุทธ์แบบ Regional Strategy จึงทำให้ธุรกิจได้ความได้เปรียบในเรื่องของการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ที่ได้ทิ้งไปในการใช้กลยุทธ์แบบ Multidomestic Strategy กลับมา แลกกับการที่ Regional Strategy ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่ต่างกันในแต่ละประเทศได้อย่างเต็มที่

ส่งผลให้ธุรกิจที่เหมาะกับกลยุทธ์ Regional Strategy คือ ธุรกิจที่มีสินค้าหรือบริการที่ความต้องการของผู้บริโภคมีผลต่อสินค้าไม่มากแต่ก็ไม่น้อย

โดยการดำเนินงานของบรรษัทข้ามชาติที่ใช้กลยุทธ์แบบ Regional Strategy จะคล้ายกับกลยุทธ์ Multidomestic Strategy ที่แต่ละภูมิภาคจะเลือกประเทศเพื่อเข้าไปตั้งบริษัทลูกเพื่อรับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การผลิตในภูมิภาคนั้น ๆ และการปรับปรุงสินค้าให้เหมาะสมกับในแต่ละประเทศ

ในขณะสูตรการผลิตเฉพาะ การวิจัยและพัฒนา และความลับบางอย่างจะถูกควบคุมโดยบริษัทแม่เพื่อควบคุมความลับทางการค้าของธุรกิจ


ข้อได้เปรียบของ Regional Strategy

ข้อดีที่สำคัญของ Regional Strategy คือการที่สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง เพราะสินค้าบางอย่างไม่สามารถขายได้กับลูกค้าทั่วโลก อย่างเช่น เมนูเนื้อหมูของ McDonald ที่ไม่สามารถขายให้กับลูกค้าที่นับถืออิสลามได้ ซึ่งปัญหาในลักษณะนี้ก็คือที่มาของกลยุทธ์ในลักษณะ Regional Strategy และ Multidomestic Strategy

เพียงแต่กลยุทธ์แบบ Regional Strategy ยังได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดหรือ Economies of Scale ที่ได้จากการผลิตสินค้าจำนวนมาก เพราะมีตลาดในหลายประเทศรองรับสินค้าต่างจาก Multidomestic Strategy

อีกทั้งยังได้เปรียบจากการที่มีต้นทุนในการเข้าไปลงทุนที่ต่ำกว่า เพราะใช้การเลือกลงทุนในประเทศที่ได้ประโยชน์ที่สุดในภูมิภาคนั้นแทนที่จะเข้าไปลงทุนในทุกประเทศ

ข้อจำกัดของ Regional Strategy

ข้อจำกัดของ Regional Strategy คือ การที่อยู่ตรงกลางทำให้ไปไม่สุดในด้านใดด้านหนึ่ง ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่ต่างกันในแต่ละประเทศได้อย่างเต็มที่เพราะต้องแลกกับการไม่พัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะของแต่ละประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการที่ต่างกันในแต่ละประเทศ แต่ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดก็ไม่มากเท่ากับการผลิตปริมาณมหาศาลในกลยุทธ์แบบ Global Strategy

ส่งผลให้กลยุทธ์นี้เหมาะกับสินค้าเฉพาะทางที่ความต้องการของผู้บริโภคมีผลต่อสินค้าไม่มากแต่ก็ไม่น้อย

นอกจากนี้ แม้ว่ากลุ่มตลาดเป้าหมายจะมีพฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการสินค้าที่เหมือนกันมากแค่ไหน แต่ถ้าหากกลุ่มประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายไม่ได้อยู่ใกล้กันก็ยากที่จะใช้กลยุทธ์ Regional Strategy ในการดำเนินธุรกิจข้ามชาติ เว้นแต่ว่าเป็นธุรกิจบริการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด