GreedisGoods » International Business » Repatriation คืออะไร? ทำไมต้อง Repat

Repatriation คืออะไร? ทำไมต้อง Repat

by Kris Piroj
Repatriation คือ Repat คือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ Repatriate

Repatriation คืออะไร?

Repatriation คือ การส่งพนักงานที่บริษัทข้ามชาติได้ส่งไปบริหารในสาขาต่างประเทศกลับสู่ประเทศแม่ โดยการ Repatriation เรียกสั้นๆ ว่า Repat จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากส่งพนักงานคนดังกล่าวไปประจำในสาขาต่างประเทศ (เรียกว่า Expat หรือ Expatriate)

กล่าวคือ เมื่อ Expat คือการส่งพนักงานไปบริหารสาขาต่างประเทศ ในทางกลับกัน Repatriation หรือ Repat คือ การส่งพนักงานคนดังกล่าวกลับนั่นเอง

สำหรับสาเหตุของการ Repatriation หรือ Repat จะเกิดขึ้นได้ด้วยหลายสาเหตุ แต่สาเหตุที่ทำให้ต้องส่งพนักงานกลับหรือ Repat บ่อยๆ จะมีดังนี้:

  1. พนักงานที่ส่งไปสาขาต่างประเทศไม่สามารถรับมือกับ อาการ Culture Shock จนต้องส่งกลับ
  2. ครบกำหนดเวลาของการที่พนักงานไปบริหารบริษัทสาขาในประเทศลูก
  3. พนักงานจำเป็นต้องกลับประเทศแม่ด้วยเหตุผลบางอย่างก่อนกำหนด
  4. พนักงานไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ในประเทศลูก ด้วยเหตุผลบางอย่าง

อย่างไรก็ตาม การกลับมายังประเทศแม่อาจฟังดูเป็นเรื่องง่ายและเป็นเรื่องปกติดี แต่ในกรณีที่พนักงานคนดังกล่าวออกไปอยู่ในต่างประเทศต่างวัฒนธรรมเป็นเวลานานอาจทำให้พนักงานไม่สามารถปรับตัวเข้ากับประเทศแม่ได้เมื่อเดินทางกลับมายังประเทศแม่อีกครั้ง

การให้ความช่วยเหลือ Repatriation 

ดังนั้น สิ่งที่องค์กรควรทำหลังจากทำการ Repatriation หรือ Repat คือ การให้ความช่วยเหลือในการปรับตัวของพนักงานเมื่อพนักงานกลับมา ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีคล้ายกับการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศในฐานะ Expat ตัวอย่างเช่น:

การให้ข้อมูลและการอัพเดทสิ่งที่เปลี่ยนไป เนื่องจากการส่งพนักงานไปต่างประเทศกินเวลาค่อนข้างนาน โดยทั่วไปมักจะมากกว่า 2-4 ปี หลายครั้งเมื่อกลับมาแล้วพบว่าหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบขององค์กรที่อาจเปลี่ยนไป เพื่อนร่วมงานใหม่ เพื่อร่วมงานเก่าที่หายไป วิธีการบริหารขององค์กรที่เปลี่ยนไป และอื่นๆ

การให้เวลาปรับตัวกับพนักงาน ในการปรับตัวจากความเคยชินในช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในอีกประเทศ ก่อนเริ่มทำงานในประเทศแม่อีกครั้ง

จัดเตรียมตำแหน่งหรือช่วยหางานให้ในกรณีที่ต้องการย้ายงาน เพราะการไปเป็น Expat พนักงานคนดังกล่าวกจะต้องทิ้งงานเดิม ดังนั้นเมื่อพนักงานคนดังกล่าว Repat กลับมา นั่นหมายความว่าพนักงานคนดังกล่าวจะไม่มีงานรองรับ ซึ่งหน้าที่ขององค์กรก็คือต้องหางานรองรับสำหรับการ Repat ตามที่พนักงานคนดังกล่าวต้องการอย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 ประเด็นที่ยกมาเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นของการช่วยเหลือพนักงานที่ทำการ Repatriation หรือ Repat กลับมายังประเทศแม่เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงองค์กรอาจให้ความช่วยเหลืออื่นๆ มากกว่านี้ตามความเหมาะสม

สรุป Repatriation

Repatriation คือการส่งพนักงานที่ส่งไปบริหารบริษัทลูกในต่างประเทศกลับประเทศแม่ เรียกสั้นๆ ว่า Repat ซึ่งเป็นด้านตรงข้ามของ Expat หรือ Expatriate ที่เป็นการส่งพนักงานจากบริษัทแม่ไปบริหารสาขาต่างประเทศ

โดยการ Repat หรือ Repatriation ที่ดีควรจะมีการเตรียมพร้อมในการรับพนักงานคนดังกล่าวกลับสู่งประเทศแม่ เพราะการที่พนักงานได้ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศต่างวัฒนธรรมแล้วต้องกลับมายังประเทศแม่ในหลายปีให้หลัง ส่วนใหญ่จะพบปัญหาเดียวกับการที่พนักงานถูกส่งไปต่างประเทศใหม่ๆ อย่างที่อธิบายในหัวข้อด้านบน

นอกจากนี้ Repatriation ยังมีอีกความหมายหนึ่งในทางการลงทุนในต่างประเทศ ที่มีความหมายจะแตกต่างออกไปจาก Repatriation หรือ Repatriate ที่ได้อธิบายไว้ด้านบน โดยคำว่า Repatriation ในทางการเงินการลงทุน แปลว่า การส่งเงินที่เป็นกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศกลับสู่ประเทศแม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด