GreedisGoods » Business » Reservation Price หรือ Walkaway Price คืออะไร? สำคัญกับการเจรจาอย่างไร

Reservation Price หรือ Walkaway Price คืออะไร? สำคัญกับการเจรจาอย่างไร

by K. Pair
Reservation Price คือ Walk away Price ราคาตัดใจ

Reservation Price คือ ราคาตัดใจที่จะไม่ตกลงในการเจรจา (จะไม่ซื้อ จะไม่ขาย) ซึ่ง Reservation Price ก็จะมีความหมายเดียวกันกับ Walkaway Price คือ ราคาเดินหนี เป็นราคาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายรู้สึกไม่พึงพอใจ ทำให้การเจรจานั้นยุติลง

ตัวอย่าง Reservation Price หรือ ราคาตัดใจ

A อยากขายที่ดิน แต่ไม่อยากขายต่ำกว่า 12 ล้านบาท และ B อยากซื้อที่ดิน แต่ไม่อยากจ่ายเกิน 16 ล้านบาท

ดังนั้น

ราคาตัดใจ หรือ ราคาเดินหนีที่จะทำให้การเจรจายุติลงของ A คือ การถูกคนซื้อต่อราคาลงไปต่ำกว่า 12 ล้านบาท

ราคาตัดใจ หรือ ราคาเดินหนีที่จะทำให้การเจรจายุติลงของ B คือ การถูกคนขายต่อรองราคาจนสูงกว่า 16 ล้านบาท

สรุป ราคาตัดใจ หรือ Reservation Price ของแต่ละฝ่ายการเจรจาในครั้งนี้คือ การถูกคนซื้อต่อราคาลงไปต่ำกว่า 12 ล้านบาท และ การถูกคนขายต่อรองราคาจนสูงกว่า 16 ล้านบาท


Reservation Price อาจมาจาก

โดย Reservation Price หรือ ราคาเดินหนี ในการเจรจาสามารถประเมินได้จาก 2 วิธีง่ายๆ คือจาก BATNA และ WATNA

BATNA ทางเลือกที่ดีที่สุด หากการเจรจาไม่สำเร็จ/ไม่เกิดขึ้น

สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BATNA ได้ที่บทความ BATNA คืออะไร

WATNA ทางเลือกที่แย่ที่สุด หากการเจรจาไม่สำเร็จ/ไม่เกิดขึ้น

สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WATNA ได้ที่บทความ WATNA คืออะไร


ประโยชน์ของ Reservation Price หรือ Walkaway Price

มีจุดที่ทำให้รู้ว่าควรจะหยุดเจรจา ไม่ใช่เจรจาไปเรื่อยตามอารมณ์พาไป

ทำให้รู้ว่าอยู่ในจุดที่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบ เพราะราคาเดินหนีมาจากการที่เราศึกษามาแล้วว่าเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่กำไร

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด