GreedisGoods » Business » Safety Stock คืออะไร? และวิธีคำนวณสินค้าคงคลังขั้นต่ำ

Safety Stock คืออะไร? และวิธีคำนวณสินค้าคงคลังขั้นต่ำ

by K. Pair
Safety Stock คือ สินค้าคงคลังขั้นต่ำ Inventory

Safety Stock คือ สินค้าคงคลังขั้นต่ำ บางครั้งอาจถูกเรียกว่า สินค้ากันชน เป็นสินค้าที่จะต้องมีติดคลังไว้เพื่อให้สามารถพร้อมขายให้ลูกค้าได้ทันทีระหว่างรอการผลิตหรือการสั่งซื้อสินค้ารอบถัดไป

เมื่อจำนวนสินค้าลดลงจนถึงจุด Safety Stock ก็จะมีการสั่งซื้อสินค้าหรือผลิตสินค้า เพื่อเตรียมขายให้ลูกค้าต่อไป

การมี Safety Stock จะช่วยให้มีสินค้าขายให้กับลูกค้าอย่างเพียงพอจนกว่าสินค้าที่สั่งจะได้หรือผลิตสินค้าเสร็จ

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าเจอการสั่งซื้อที่มากเกินปกติ Safety Stock ก็พอที่จะช่วยได้บางส่วนเท่านั้น ดีกว่าไม่มีขายอย่างสิ้นเชิง


ตัวอย่าง Safety Stock

บริษัท ZXC จะทำการผลิตสินค้าทันทีที่ สินค้าคงคลัง ลดลงเหลือ 1,000 ชิ้น โดยสินค้าที่ต้องผลิตเพิ่มใช้ระยะเวลาผลิต 10 วัน

ซึ่งการกำหนดว่า “ถ้าสินค้าคงคลังลดลงเหลือ 1,000 ชิ้น จะเริ่มผลิต” คือ Safety Stock

ในระหว่างที่สินค้าผลิตอยู่ บริษัท ZXC จะมีสินค้าพร้อมขายลูกค้าอยู่ทั้งสิ้น 1,000 ชิ้น สำหรับขายในช่วง 10 วันที่รอการผลิต Lot ใหม่


Safety Stock จะเกี่ยวข้องกับจำนวนในการสั่งซื้อที่เหมาะสม เป็น จุดสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity) ซึ่งจะทำให้รู้ว่าควรสั่งซื้อสินค้าจำนวนครั้งละเท่าไหร่

ซึ่งหาได้จากการคำนวณหาค่า EoQ หรือ การสั่งซื้อที่ประหยัด

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Economic Order Quantity หรือ จุดสั่งซื้อที่ประหยัด ได้ที่บทความ Economic Order Quantity คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด