GreedisGoods » Marketing » Session คืออะไร? และ Average Session Duration ควรอยู่ที่เท่าไหร่

Session คืออะไร? และ Average Session Duration ควรอยู่ที่เท่าไหร่

by Kris Piroj
Session คือ ระยะเวลา เซสชั่น Average Session Duration คือ

Session คืออะไร?

Session คือ จำนวนครั้งของการเปิดเว็บไซต์ โดย Session จะเริ่มนับเมื่อผู้ใช้ (User) เปิดเว็บไซต์ (หรือแอพ) ขึ้นมาหรือเข้าชมหน้าที่ไม่มี Session อยู่ (เช่น Session ก่อนหน้าหมดเวลา)

จะเห็นว่า Session จะเกิดขึ้น (นับ) เมื่อเปิดเว็บไซต์ขึ้นมา หรือเปิดเว็บไซต์ทิ้งไว้จน Session เก่าสิ้นสุดลง โดยการสิ้นสุดของ Session จะเกิดขึ้นตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

  • Session หมดเวลา ซึ่งค่าเริ่มต้นของระยะเวลา Session ใน Google Analytics คือ 30 นาที หลังจากผู้ใช้ไม่มีการโต้ตอบ (Inactivity)
  • Session ถึงเวลาเที่ยงคืน ในกรณีนี้แม้ว่าจะไม่ครบ 30 นาที ก็จะตัดเป็น Session ใหม่ทันทีที่เที่ยงคืน
  • การเปลี่ยนแคมเปญ ในกรณีที่ผู้ใช้มายังเว็บไซต์ผ่านทางแคมเปญหนึ่ง ออกจากเว็บไซต์ แล้วกลับเข้ามาใหม่ผ่านทางแคมเปญอื่น

กล่าวคือ ถ้าผู้ใช้งานเปิดหน้าเว็บหน้านี้ที่กำลังอ่านอยู่ทิ้งไว้แบบไม่ทำเลยอะไรเกิน 30 นาที เช่น 31 นาที นั่นหมายความว่าจะนับเป็น 2 Session

ในอีกกรณี ถ้าหากคุณเปิดหน้าเว็บไซต์นี้ตอน 5 ทุ่ม 45 นาที และเปิดทิ้งไว้แบบไม่ทำอะไร 20 นาที แม้ว่า Session จะยังไม่เกิน 30 นาที แต่ Session จะเริ่มนับเป็น Session ใหม่ทันทีหลังเที่ยงคืน

อย่างไรก็ตาม เจ้าของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่ใช้ Google Analytics สามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่ Session จะสิ้นสุดลง (Times Out) ได้ตามต้องการ โดยอาจจะเป็น 3 วินาที หรือ 80 วินาทีก็ได้

จะเห็นว่า 1 User (ผู้ใช้) สามารถเปิดเว็บไซต์ได้หลายครั้ง ดังนั้น 1 User จึงสามารถทำให้เกิดได้มากกว่า 1 Session และใน 1 Session ก็สามารถเกิด Pageview ได้มากกว่า 1 ครั้ง (เข้าเว็บไซต์ 1 ครั้ง สามารถเปิดเว็บไซต์ได้หลายครั้ง)

Average Session Duration คืออะไร?

Average Session Duration คือ ระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละ Session ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

เป็นตัวเลขที่ใช้บอกว่าเมื่อผู้ใช้ (User) เข้ามายังเว็บไซต์แล้วผู้ใช้เหล่านั้นใช้เวลาอยู่ในเว็บไซต์เฉลี่ยนานเท่าไหร่ กี่วินาทีหรือกี่นาที ภายในช่วงระยะเวลาที่ต้องการวัด (เช่น 1 วัน หรือ 1 เดือน)

โดย Average Session Duration คำนวณมาจาก ผลรวมของระยะเวลา Session (Session Duration) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หารด้วยจำนวน Session ภายในช่วงเวลาดังกล่าว

ASD = ƒ Sum(Total Session Duration) / Count(Total Number of Sessions)

Average Session Duration เป็นสิ่งที่สำคัญกับนักการตลาดที่ต้องการทราบพฤติกรรมของผู้ใช้งานว่าผู้ใช้งานเข้ามายังเว็บไซต์และอยู่ในเว็บไซต์นานแค่ไหน เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงตามเป้าหมายของเว็บไซต์ร่วมกับดัชนีชี้วัดอื่น ๆ ของ Google Analytics

ซึ่งตัวเลขที่เหมาะสมของ Average Session Duration โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 2 – 3 นาที แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่ทำการวัด Average Session Duration

ตัวอย่างเช่น ถ้าหากเว็บไซต์ GreedisGoods.com ที่เป็นเว็บไซต์ที่ทั้งเว็บมีแต่บทความสั้น ๆ เพียง 8 ย่อหน้าทั้งหมด ดังนั้นแล้วระยะเวลาเฉลี่ยของ Session บน GreedisGoods.com จึงยากที่จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าว เนื่องจากผู้ใช้เข้ามาอ่านเพียงไม่กี่วินาทีก็ได้สิ่งที่ต้องการแล้วออกไปนั่นเอง

Number of Sessions per User คืออะไร?

Number of Sessions per User คือ ตัวเลขที่บอกจำนวนเฉลี่ยของ Session ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ (Users) 1 คน

โดยคำนวณ Number of Sessions per User ได้จากจำนวน Session ทั้งหมดหารด้วยจำนวนผู้ในกรอบระยะเวลาหนึ่ง (เช่น 1 ปี หรือ 1 วัน)

NSP = Total Number of Session / Total Number of Users

จากที่ได้อธิบายอธิบายเอาไว้ในตอนต้นว่า Session เป็นสิ่งที่นับจากเงื่อนไขการหมดเวลา Session (ที่ค่าเริ่มต้นของ Google Analytics คือ 30 นาที) ดังนั้นแล้วหากพิจารณาจากจำนวนของ Session เพียงอย่างเดียวอาจทำให้เข้าใจจำนวนผู้ใช้คลาดเคลื่อนได้

Number of Sessions per User จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักการตลาดสามารถวิเคราะห์ได้ว่า Session ที่มีทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาโดยผู้ใช้คนหนึ่งสร้าง Sessions ให้กับเว็บไซต์เท่าไหร่

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด