GreedisGoods » Investment » SET Index คืออะไร? ดัชนี SET คือสิ่งที่บอกอะไร

SET Index คืออะไร? ดัชนี SET คือสิ่งที่บอกอะไร

by Kris Piroj
SET Index คือ ดัชนี SET คือ ราคา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ คือ SET ดัชนี ตลาดหุ้น ไทย

SET Index คืออะไร?

SET Index คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือดัชนีตลาดหุ้นไทย เป็นดัชนีตลาดหุ้นที่คำนวณมาจากราคาของหุ้นทั้งหมดในตลาดหุ้นไทยตามชื่อดัชนี SET Index ที่ย่อมาจาก Stock Exchange of Thailand หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในปัจจุบัน SET Index คำนวณดัชนีราคามาจากราคาหุ้นบริษัทจำกัดมหาชนมากกว่า 600 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้าที่ของดัชนี SET Index คือการเป็นสิ่งที่ใช้เป็นดัชนีที่บอกทิศทางของตลาดหุ้นไทย (SET) ว่าราคามีความเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นไปในทิศทางใด มีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรเมื่อเทียบกับดัชนี SET Index ณ เวลาที่ตลาดหุ้นปิดการซื้อขายในวันทำการก่อนหน้า

ดัชนีราคาหุ้น SET Index มาจากไหน

ดัชนี SET Index หรือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เป็นดัชนีที่สามารถคำนวณได้จาก SET Index = (มูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน ÷ มูลค่าตลาดรวมวันฐาน) x ค่าฐานของดัชนี โดยแต่ละตัวแปรมีความหมายดังนี้

มูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน (Current Market Value) คือ มูลค่าตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันปัจจุบัน สำหรับกรณีของ ดัชนี SET Index คือ มูลค่าของหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มูลค่าตลาดรวมวันฐาน (Base Market Value) คือ มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันฐาน ซึ่งก็คือมูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2518 (วันแรก)

ค่าฐานของดัชนี (Base Value) คือ เลขที่เป็นฐานของดัชนีนั้นๆ (เรียกได้ว่าเป็นค่าเริ่มต้นของ Index นั้น) สำหรับ SET Index ค่าฐานของดัชนี (Base Value) คือ 100 และวันฐานของ SET Index คือวันที่ 30 เมษายน 2518 (วันแรก)

SET Index บอกอะไร

SET Index เป็นดัชนีที่จะบอกทิศทางในภาพรวมของตลาดหุ้นไทย (SET) วันนั้นว่าราคาหุ้นโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อวานหรือวันทำการก่อนหน้า

การที่ SET Index ปรับตัวลดลง หมายถึง การที่ราคาหุ้นโดยรวมใน SET เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวาน แต่ก็ไม่ใช่ว่าหุ้นทุกหุ้นใน SET จะต้องมีราคาลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

การที่ SET Index ปรับเพิ่มขึ้น หมายถึง การที่ราคาหุ้นโดยรวมใน SET ลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน แต่ก็ไม่ใช่ว่าราคาหุ้นของหุ้นทั้งหมดใน SET จะต้องมีราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

กล่าวคือ SET Index เทียบได้กับคะแนนเฉลี่ยของห้องเรียน 1 ห้อง การที่คะแนนเฉลี่ยของห้อง A ในการสอบปลายภาคลดลงเมื่อเทียบกับการสอบกลางภาคที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคะแนนลดลง

SET Index คือ ดัชนี SET คือ ราคา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ คือ
ตัวอย่าง ดัชนีหุ้นไทย หรือ SET Index ณ สิ้นวันทำการ

จากสูตรคำนวณที่เป็นที่มาของ ดัชนี SET Index จะเห็นว่าเป็นการหาร ดังนั้น การที่หุ้นที่มีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนที่สูงจากมูลค่าโดยรวม (เรียกว่า Market Cap. สูง) เกิดการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็จะส่งผลต่อดัชนีหุ้นอย่างมาก

นั่นหมายความว่า หากหุ้นที่มีมูลค่ารวมในตลาดสูงมาก ๆ หลายหุ้นเกิดเคลื่อนไหวพร้อมกันก็จะส่งผลอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนี

ตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นก็คือ ช่วงที่รัสเซียกับซาอุดิอารเบียทำสงครามราคาน้ำมันด้วยการไม่ลดกำลังการผลิตส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง หุ้นที่ได้รับผลกระทบคือหุ้นกลุ่มพลังงาน ส่งผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มพลังงานอย่างหนักไม่ว่าจะเป็น TOP PTT PTTEP PTTGC ESSO IRPC และหุ้นกลุ่มพลังงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลที่เกิดขึ้นคือในวันนั้น (วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563) ลงไปถึง -115.26 จุด (อีก 2% จะทำให้มาตรการ Circuit Breaker ทำงาน) และเหตุผลหนึ่งก็คือหุ้นกลุ่มพลังงานใน SET Index คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 30% หรือก็คือ 1 ใน 3

นักลงทุนสามารถติดตาม ดัชนี SET Index หรือ ดัชนีหุ้นไทยแบบไม่ต้องเข้า Streaming Pro ที่ใช้สำหรับเทรดหุ้นได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (set.or.th)

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด