Home » Finance » Investment » SET Index คือ อะไร? ดัชนี SET คือสิ่งที่บอกอะไร

SET Index คือ อะไร? ดัชนี SET คือสิ่งที่บอกอะไร

by K. Pair
SET Index คือ ดัชนี SET คือ ราคา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ คือ SET ดัชนี ตลาดหุ้น ไทย

ดัชนี SET Index คืออะไร มาทำความเข้าใจกับดัชนี SET Index หรือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ คืออะไรและบอกอะไรนักลงทุนบ้าง

SET Index คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือ ดัชนีตลาดหุ้นไทย เป็นดัชนีตลาดหุ้นที่คำนวณมาจากราคาของหุ้นทั้งหมดในตลาดหุ้นไทยตามชื่อดัชนี SET Index ที่ย่อมาจาก Stock Exchange of Thailand หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในปัจจุบัน SET Index คำนวณดัชนีราคามาจากราคาหุ้นบริษัทจำกัดมหาชนมากกว่า 600 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้าที่ของ ดัชนี SET Index คือ สิ่งที่ใช้เป็นดัชนีที่บอกทิศทางของตลาดหุ้นไทย (SET) ว่ามีความเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นไปในทิศทางใด มีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรเมื่อเทียบกับ ดัชนี SET Index ณ เวลาที่ตลาดหุ้นปิดการซื้อขายในวันทำการก่อนหน้า

ดัชนีราคาหุ้น SET Index มาจากไหน

ดัชนี SET Index หรือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ คือ ดัชนีที่สามารถคำนวณได้จาก SET Index = (มูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน ÷ มูลค่าตลาดรวมวันฐาน) x ค่าฐานของดัชนี โดยแต่ละตัวแปรมีความหมายดังนี้

มูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน (Current Market Value) คือ มูลค่าตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันปัจจุบัน สำหรับกรณีของ ดัชนี SET Index คือ มูลค่าของหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มูลค่าตลาดรวมวันฐาน (Base Market Value) คือ มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันฐาน ซึ่งก็คือมูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2518 (วันแรก)

ค่าฐานของดัชนี (Base Value) คือ เลขที่เป็นฐานของดัชนีนั้นๆ (เรียกได้ว่าเป็นค่าเริ่มต้นของ Index นั้น) สำหรับ SET Index ค่าฐานของดัชนี (Base Value) คือ 100 และวันฐานคือ วันที่ 30 เมษายน 2518 (วันแรก)

SET Index บอกอะไร

SET Index คือ ดัชนีที่จะบอกทิศทางในภาพรวมของตลาดหุ้นไทย (SET) วันนั้นว่าราคาหุ้นโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อเทียบกับเมื่อวาน

การที่ SET Index ปรับตัวลดลง หมายถึง การที่ราคาหุ้นโดยรวมใน SET เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวาน แต่ก็ไม่ใช่ว่าหุ้นทุกหุ้นใน SET จะต้องมีราคาลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

การที่ SET Index ปรับเพิ่มขึ้น หมายถึง การที่ราคาหุ้นโดยรวมใน SET ลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน แต่ก็ไม่ใช่ว่าราคาหุ้นของหุ้นทั้งหมดใน SET จะต้องมีราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

เทียบให้เห็นภาพง่ายๆ ก็คือ SET Index คือ คะแนนเฉลี่ยของห้องเรียน 1 ห้อง การที่คะแนนเฉลี่ยของห้อง A ในการสอบปลายภาคลดลงเมื่อเทียบกับการสอบกลางภาคที่ผ่านมา ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคะแนนลดลง

SET Index คือ ดัชนี SET คือ ราคา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ คือ

จากสูตรคำนวณที่เป็นที่มาของ ดัชนี SET Index จะเห็นว่าคือการหาร ดังนั้นการที่หุ้นที่มีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนที่สูงจากมูลค่าโดยรวม (เรียกว่า Market Cap. สูง) เกิดการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็จะส่งผลต่อดัชนีหุ้นอย่างมาก

อธิบายให้ง่ายกว่านั้นก็คือ ถ้าหากหุ้นที่มีมูลค่ารวมในตลาดสูงมากๆ หลายหุ้นเกิดเคลื่อนไหวพร้อมกันก็จะส่งผลอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนี

ตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นก็คือ ช่วงที่รัสเซียกับซาอุดิอารเบียทำสงครามราคาน้ำมันด้วยการไม่ลดกำลังการผลิตส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง หุ้นที่ได้รับผลกระทบคือหุ้นกลุ่มพลังงาน ส่งผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มพลังงานอย่างหนักไม่ว่าจะเป็น TOP PTT PTTEP PTTGC ESSO IRPC และอื่นๆ

ผลที่เกิดขึ้นคือในวันนั้น (วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563) ลงไปถึง -115.26 จุด (อีก 2% จะทำให้มาตรการ Circuit Breaker ทำงาน) และเหตุผลหนึ่งก็คือหุ้นกลุ่มพลังงานใน SET Index คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 30% หรือก็คือ 1 ใน 3

สามารถดูดัชนี SET Index แบบไม่ต้องเข้า Streaming Pro ที่ใช้สำหรับเทรดหุ้นได้ที่ settrade.com หรือ set.or.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าเราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด