GreedisGoods » Investment » เวลาเปิดปิดตลาดหุ้น ตลาดหุ้นเปิดกี่โมง ปิดกี่โมง

เวลาเปิดปิดตลาดหุ้น ตลาดหุ้นเปิดกี่โมง ปิดกี่โมง

by Kris Piroj
เวลาเปิดปิดตลาดหุ้น ไทย คือ ตลาดหุ้นเปิดกี่โมง ตลาดหุ้นปิดกี่โมง

เวลาเปิดปิดตลาดหุ้น ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องชวนงงสำหรับนักลงทุนที่เพิ่งจะเริ่มลงทุน ในบทความนี้เราจะพาไปค่อย ๆ ทำความเข้าใจกับเวลาเปิดปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่าตลาดหุ้นเปิดกี่โมงและปิดกี่โมง รวมถึงกลไกการเปิดทำการและปิดทำการตลาดหุ้นไทย

เวลาเปิดปิดตลาดหุ้น

เวลาเปิดปิดตลาดหุ้น ของตลาดหุ้นไทย คือ เวลาตั้งแต่ 9.30 น. ถึง 17.00 น. ของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยเวลาทำการของตลาดหุ้นหรือเวลาเปิดตลาดหุ้นจะแบ่งย่อยออกเป็น 8 ช่วงเวลา ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาจะมีเงื่อนไขในการซื้อขายที่แตกต่างกัน

สำหรับช่วงเวลาทำการตลาดหุ้นไทยหรือเวลาเปิดตลาดหุ้นไทยทั้ง 8 ช่วงเวลา ได้แก่

  • 9.30 น. (Pre-open 1)
  • 9.55-10.00 น. (T1)
  • 12.30 น. (Intermission)
  • 14.00 น. (Pre-Open 2)
  • 14.25-14.30 น. (T2)
  • 16.35-16.40 น. (T3)
  • 17.00 น. (Off-Hour Trading)

กล่าวคือ เวลาเปิดปิดตลาดหุ้น ในปัจจุบันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ ตลาดหุ้นไทย จะแบ่งเวลาซื้อขายออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย สำหรับช่วงเช้า ตลาดหุ้นเปิด เวลาตั้งแต่ 09.55-10.00 น. ถึง 12.30 น. และช่วงบ่าย ตลาดหุ้นเปิด เวลาตั้งแต่ 14.25-14.30 น. ถึงเวลาตลาดหุ้นปิดคือ 16.35-16.40 น.

ในส่วนของวันหยุดของตลาดหุ้นไทยหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จะมีวันหยุดตามวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ กล่าวคือตลาดหุ้นจะหยุดตามวันหยุดนักขัตฤกษ์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นในปฏิทิน

จะเห็นว่าแม้ว่าเวลาเปิดตลาดหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คือเวลาตั้งแต่ 9.30 น. ถึง 17.00 น. ของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ที่ไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์) แต่เวลาเปิดปิดตลาดหุ้นก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนเวลาเปิด/ปิดร้านค้า แต่เวลาเปิดปิดตลาดหุ้นจะแบ่งออกเป็นหลายช่วงเวลา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตลาดหุ้นเปิดกี่โมง

ช่วงเช้า ตลาดหุ้นเปิด 09.55-10.00 น. ถึง 12.30 น. และช่วงบ่าย ตลาดหุ้นเปิด 14.25-14.30 น. ไปจนถึงเวลาตลาดหุ้นปิด

Pre-open 1 เวลา 9.30 น.

Pre-open 1 คือ ช่วงก่อนตลาดหุ้นเปิดรอบเช้า เป็นเวลาที่ตลาดหุ้นเปิดรอบแรกในแต่ละวัน โดยในช่วง 9.30 ไปจนถึงช่วง T1 (ช่วงถัดไป) นักลงทุนจะยังไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นได้

แต่ในช่วงเวลาก่อนเปิดตลาดหุ้น Pre-open 1 นักลงทุนจะยังสามารถส่งคำสั่งจับคู่การซื้อขายล่วงหน้าได้ โดยคำสั่งซื้อขายจะถูกจับคู่ให้เมื่อตลาดเปิดทำการในช่วงถัดไป (ช่วง T1 ที่ตลาดเปิด)

T1 เวลา 9.55-10.00 น.

T1 คือ เวลาเปิดตลาดหุ้น ที่จะสุ่มเวลาเปิดตลาดหุ้นระหว่างช่วงเวลา 9.55 – 10.00 น. เพื่อใช้เป็นเวลาเริ่มต้นสำหรับการเริ่มการซื่อขายหุ้นในแต่ละวัน

และตลาดหลักทรัพย์จะเปิดให้ทำการซื้อขายหุ้นตั้งแต่เวลา T1 ไปจนถึงเวลา 12.30 น. ซึ่งเราจะเรียกช่วงเวลานี้ว่าเป็นช่วงการซื้อขายช่วงเช้า หรือ การซื้อขายภาคเช้า


Intermission เวลา 12.30 น.

Intermission คือ ช่วงเวลาพักการซื้อขาย (พักเที่ยง) ก่อนที่ตลาดจะกลับมาเปิดทำการซื้อขายช่วงบ่ายอีกครั้งในช่วงเวลา T2


Pre-Open 2 เวลา 14.00 น.

Pre-Open 2 คือ ช่วงเวลาก่อนตลาดเปิดช่วงบ่าย เช่นเดียวกับ Pre-Open 1 ที่นักลงทุนจะยังไม่สามารถซื้อขายหุ้นได้จนกว่าจะถึงช่วงเวลา T2

แต่นักลงทุนจะสามารถส่งคำซื้อขายล่วงหน้าได้ และคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จะถูกจับคู่ให้เมื่อตลาดเปิดภาคบ่ายอีกครั้ง (T2)

T2 เวลา 14.25-14.30 น.

T2 คือ เวลาเปิดตลาดหุ้น รอบที่ 2 ของวัน (รอบบ่าย) โดยจะเป็นการสุ่ม เวลาเปิดตลาดหุ้นรอบบ่าย ซึ่งจะสุ่มเวลาเปิดตลาดระหว่าง 14.25 น. ถึง 14.30 น.

และจากช่วงเวลา T2 นี้ไปจนถึง 16.30 น. คือเวลาสำหรับการซื้อขายช่วงบ่าย หรือ การซื้อขายภาคบ่าย ของตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นปิดกี่โมง?

เวลาตลาดหุ้นปิด คือ 16.35-16.40 น.

T3 เวลา 16.35-16.40 น.

T3 คือ เวลาปิดตลาดหุ้นของวัน และเช่นเดียวกับเวลาเปิดตลาดในส่วนอื่นๆ ของวันที่จะเป็นเวลาสุ่ม เวลาปิดตลาดหุ้นไทย หรือ T3 ก็จะเป็นการสุ่มเวลาปิดตลาดระหว่างเวลา 16.35 น. ถึง 16.40 น.

โดยในช่วงเวลา T3 นักลงทุนจะยังสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้ แต่การซื้อขายจะถูกจับคู่หลังจากตลาดปิด (ลักษณะตรงข้ามกับ Pre-open)

Off-Hour Trading เวลา 17.00 น.

Off-Hour Trading คือ ช่วงเวลาระหว่างเวลา T3 ไปจนถึง 17.00 น. เป็นช่วงเวลาปิดรับคำสั่งซื้อขาย เทียบได้กับเป็นเวลาปิดตลาดหุ้นของวัน

แต่ระหว่างช่วงเวลา Off-Hour Trading นี้นักลงทุนจะยังสามารถซื้อขายและยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้อยู่ แต่จะต้องเป็นการซื้อขายแบบ Trade Report

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด